Bilgi Yönetimi ve Uygulamaları

Editör: Prof. Dr. Murat DİNÇMEN

Bölüm Yazarlar: Prof. Dr. Murat Dinçmen, Prof.Dr. Ercan Öztemel, Prof. Dr. Alptekin Erkollar, Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan, Doç.Dr. Mehmet Mutlu Yenisey, Dr. Evren Aksoy, Dr. Gülgün Kayakutlu, Dr. Atik Kulaklı, Lemi Tuncer, Aykut Alp Yılmaz, Sertaç Köksaldı, Melda Polat, İffet İyigün ve Bahadır Duman

 

 

 

 

ISBN: 978-605-4220-15-1

Türkçe, 2010, 300 sayfa

(16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt


  Bilgi Yönetimi ve Uygulamaları PDF indir                  şimdi satın al


Arka kapak yazısı. Bu kitap artan global rekabet içerisinde işletmeler için en önemli kaynak haline gelen bilgi ve yönetimi konusunu işlemektedir. Malzeme, yarı mamul ve mamul stokları, makina ve techizat, bina, arsa, para, hisseler, fonlar vs gibi maddi işletme varlıkları yanında maddi olmayan işletme varlığı olan bilginin değerinin işletme başarısı için önemi son yıllarda üzerinde çok durulan bir konu haline gelmiştir. Bünyelerinde bilgiyi iyi yöneten kuruluşların başarılı, yönetemeyenlerin ise başarısız olacakları artık anlaşılmış bir husustur. Gerek uluslararası literatürde, gerekse üniversitelerin öğretim programlarında bilgi yönetimi konusu giderek artan bir şekilde karşımıza çıkmaya başlamıştır. Ülkemizde de birçok üniversitede bilgi yönetimi konusunda lisans ve lisansüstü düzeyde dersler verilmeye başlanmış olup konu artan hızla öğretim programlarına yerleşmeye başlamıştır. Ülkemizde konuyla ilgili uzmanlar biraraya gelerek bu alandaki bir eksiği gidermek amacıyla elinizdeki bu kitabı hazırlamışlardır. Kitapta işlenen konuların seçilmesinde, işletmelerin bilgi yönetimi konusuna eğilmek isteyen uygulayıcılarının ve lisans veya lisansüstü bilgi yönetimi derslerini alan öğrencilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuştur.  Kitabın özgün uygulamaları içermesi ve ilgili teoriyi kapsaması nedeniyle ülkemizde önemli bir açığı kapatacağı görülmektedir.


http://www.tdk.com.tr/images_buyuk/f54/Bilgi-ve-Bilginin-Yonetimi_5654_1.jpg


Türkiye'nin İnternet kitapçısı ---> www.tdk.com.tr               şimdi satın al


 

 İÇİNDEKİLER

 

Önsöz

Bölüm 1. Bilgi Yönetimine Giriş

Prof. Dr. Murat DİNÇMEN

1.1. Üretim Süreçlerinde Bilginin Önemi

1.2. Bilgi Kavramının Tanımı

1.3. İşletme Süreçlerinde Rol Oynayan Bilgi Türleri

1.4. Bilgi Yönetimi Sistemi

1.5. Bilgi Yönetimi Sorumlusu (CKO: Chief Knowledge Officer)

1.6. Entelektüel Sermaye ve Bilgi Bilançosu

1.7. Bilgi Paylaşımı

1.8. Bilgi Yönetimi Yapısının Ölçülmesi

1.9. Bilgi Yönetimi Ödülleri

1.10. Bilgi Yönetimi Araçları

1.11. Özet

1.12. Sorular

 

Bölüm 2.   Bilgi Yönetim Modelleri

Prof. Dr. Ercan ÖZTEMEL

2.1. Temel Bilgi Yönetim Modeli

2.2. SECI Modeli

2.3. CORMA - Bilgi Yönetim Modeli

2.4. EvEr Modeli

2.5. 8+3 Modeli

2.6. Bütünleşik Bilgi Yönetim Modeli

2.7. Odabaş Bilgi Yönetim Modeli

2.8. Öztemel Bilgi Yönetim Modeli

2.9. Nasseri Bilgi Yönetim Modeli

2.10. E-CKM Modeli

2.11. Yaşam Döngüsü Modeli 

2.12. Tiwana 10 Adımlı Bilgi Yönetim Modeli

2.13. CEN/ISSS Kurumsal Bilgi Yönetim Modeli

2.14. KBYM- Kurumsal Bilgi Yönetim Modeli

2.15. Bölgesel Bilgi Yönetim Modeli

2.16. AKSA Bilgi Yönetim Modeli

2.17. 5M Kurumsal Bilgi Yönetim Modeli

2.18. Yapım Projeleri İçin Bilgi Yönetim Modeli

2.19. NOKPCT Bilgi Yönetim Modeli

2.20. Özgüveni Yüksek Toplumlar İçin Bilgi Yönetim Modeli

2.21. Tayland Üniversiteleri İçin Geliştirilmiş Stratejik Bilgi Yönetim Modeli

2.22. Diğer Modellerden Örnekler

2.22.1.  Kodlama ve Kişiselleştirme Modeli

2.22.2.  Amerika Verimlilik ve Kalite Merkezi Modeli

2.22.3.  Anahtar Altyapı Modeli

2.22.4. British Petrol “Öncesinde/Sırasında/Sonrasında Öğrenme” Modeli

2.22.5. Soyut Varlık Modeli

2.23. Genel Değerlendirme

2.24. Sorular

 

Bölüm 3.      Entelektüel Sermaye ve Yönetimi

Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN

3.1. Entelektüel Sermaye Kavramı

3.2. Entelektüel Sermaye Modelleri

3.3. Entelektüel Sermaye Bileşenleri

3.4.. Entelektüel Sermaye Yönetim Süreci

3.5. Entelektüel Sermaye Performans Ölçümü Örnekleri

3.5.1. THY AO Yer İşletme Ünitesi Entelektüel Sermaye Yönetimi Projesi

3.5.2. AKSA Entelektüel Sermaye Modeli

3.6. Son Değerlendirme

3.7. Özet 

3.8. Sorular

 

Bölüm 4.   Altı Sigma Entelektüel Sermayesi ve Ölçümü

Dr. Evren AKSOY

4.1. Altı Sigma

4.2. Bilginin Yönetilmesi

4.2.1. Bilgi Süreçleri

4.2.2. Bilgi Yönetimi ve Entelektüel Sermaye

4.3. Metodoloji İhtiyacı ve Tasarım

4.3.1. Aksiyomlarla Tasarım

4.4. Metodolojinin Tasarımı

4.4.1. Tasarım Öğelerinin Ayrıştırılması

4.4.2. Metodolojinin Tasarımında Aksiyomlarla Tasarım Kullanmanın Yararları   

4.5. Bilgi Odaklı Altı Sigma (BOAS) Metodolojisi ve Kriterleri

4.5.1. BOAS Metodolojisi ile Altı Sigma Programının Değerlendirilmesi

4.5.2. Altı Sigma Entelektüel Sermayesinin Hesaplanması

4.6. Sonuç

4.7. Özet

4.8. Sorular

 

Bölüm 5.      Tedarik Zinciri Yönetimi Süreci ve Bilgi Yönetimi

Lemi TUNCER

5.1. Tedarik Zinciri Sürecini Oluşturan veya Kuran Bilgiler

5.2. Tedarik Zinciri Yönetimi Sürecini Yönlendiren Bilgiler

5.3. Tedarik Zinciri Yönetimi Sürecini Çalıştıran Bilgiler-Sağlayıcılar

5.4. Tedarik Zinciri Sürecini Tetikleyen Bilgiler

5.5. Tedarik Zinciri Sürecinde Oluşan Bilgiler ve Geri Dönüşümü      

5.6. Tedarik Zincirinde İş Cinslerine Göre Bilginin Önemi

5.7. Tedarik Zincirinde Bilgi Paylaşımı

5.8. Bilgi Paylaşımı Platformları - Aranan Özellikler

5.9. Tedarik Zincirinde Bilgi Paylaşımı Platform

5.10. Tedarik Zincirinde Bilgi Paylaşımını Engelleyen Faktörler  

5.11. Siemens AŞ’de Tedarik Zinciri Yönetimi ve e-iş Platformu      

5.12. Özet

5.13. Sorular

 

Bölüm 6.      Kurumsal Zeka - Veri Madenciliği

Doç. Dr. Mehmet Mutlu YENİSEY

6.1. Karar Verme Süreci

6.2. Karar Verme Süreci ve Bilişim Teknolojileri

6.3. Kurumsal Zeka Kavramı ve Bilişim Teknolojileri

6.4. Kurumsal Zekanın Veri Yönetimi Alt Yapısı

      6.4.1. Veritabanı Kavramı

      6.4.2. Veri Ambarı Kavramı

      6.4.3. Çevrimiçi Analitik İşlem ve Çevrimiçi İşlem Yapma Yaklaşımları   

6.5. Veri Madenciliği Kavramı ve Yöntemleri

      6.5.1. Veri Madenciliği Modelleri

             6.5.1.1. Tahmin Edici (Predictive) Modeller

             6.5.1.2. Tanımlayıcı (Descriptive) Modeller

      6.5.2. Veri Madenciliğinin Uygulanması

6.6. Sonuç: Veritabanı, Veri Ambarı, Veri Madenciliği, Kurumsal Zeka ve

      Karar Verme  Zinciri

6.7. Özet

6.8. Sorular

 

Bölüm 7.   Bilgi Haritaları

Dr. Gülgün KAYAKUTLU

7.1. Bilgi Haritalarının Tanımı

7.2. Bilgi Haritalarının Evrimi

7.3. Bilgi Haritalama Süreci

7.4. Bilgi Haritalarının İşletmelerde Kullanımı 

7.5. Bilgi Haritaları ve Matematik Modelleme     

7.6. Bilişsel Harita Uygulamasına Bir Örnek 

7.7. Bilgi Haritalarında Sorunlar   

7.8. Sonuç

7.9. Özet

7.10. Sorular

 

Bölüm 8.   Bilgi Bilançoları

Prof. Dr. Murat DİNÇMEN

8.1. Bilgi Bilançosu

8.2. Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Score Cards -BSC)

8.3. Celemi Şirketinin Bilgi Bilançolama Yaklaşımı

8.4. Avusturya Bilgi Bilançolama Yaklaşımı

8.5. Danimarka Hükümeti Bilgi Bilançolama Yaklaşımı

8.6. Federal Almanya Hükümeti Bilgi Bilançolama Yaklaşımı

8.7. SENECA-Sistemi

8.8. Özet

8.9. Sorular

 

Bölüm 9.      Kurum Kültürü ve Bilginin Paylaşımı

Aykut Alp YILMAZ

9.1. Kurum Kültürü Nedir?

9.2. Ulusal Kültür Boyutları

9.3. Ulusal Kültürün Kurum Kültürü Üzerindeki Etkisi     

9.4. Kurum Kültürü Türleri

9.5. Kurum Kültürü ve İletişim

9.6. Bilgi Türleri

9.6.1. Açık Bilgi (Explicit Kowledge)

9.6.2.  Örtülü Bilgi (Tacit Knowledge)

9.6.3. Örtülü Bilginin Açık Bilgiye Dönüştürülmesi

9.7. Değişik Kurum Kültürlerinde Bilginin Paylaşımı

9.8. Özet

9.9. Sorular

 

Bölüm 10. Bilgi Yönetimi Yapısının Ölçülmesi

Sertaç KÖKSALDI, Melda POLAT, İffet İYİGÜN, Bahadır DUMAN

10.1. Bilgi Yönetim Yapısı Modelleri - Literatür

10.2. Arçelik Modeli

10.3. Genel Değerlendirme

10.4. Sorular

 

Bölüm 11. İntranet ve Bilgi Yönetimi Portalları

Prof. Dr. Alptekin ERKOLLAR

11.1. Veri, Bilgi ve Bileşenleri

11.1.1. Veri ve Enformasyon Tanımları

11.1.2. Bilginin Veri ve Enformasyonla İlişkisi

11.1.3. Bilgi Varlıkları

11.1.4. Bilginin Özellikleri

11.1.5. Bilgi Türleri

      11.1.6. Diğer Bilgi Türleri

11.2. Bilgi Yönetimi ve Bilgi Paylaşımı 

11.2.1. Bilgi  Yönetimi Kavramının Tanımlanması

11.3. Bilgi Yönetim Sisteminin Amacı ve Kullanımındaki Unsurlar   

11.3.1. Bilgi Yönetimi Sisteminin  İncelenmesi

11.3.2. Bilgi Yönetim Sistemleri  ve Günümüz Teknolojisi      

11.3.3. Web Uygulamaları Temel Yapısı

11.3.4. WEB Uygulamalarında Kullanılan Diller ve Programlar      

11.4. Özet

11.5. Sorular

 

Bölüm 12. Bilgi Çağında Öğrenen Organizasyonlar

Dr. Atik KULAKLI

12.1. Öğrenen Organizasyon İhtiyacı

12.1.1. Organizasyon ve Yönetim Yaklaşımlarındaki Gelişmeler      

12.1.2. Yeni Ekonomideki Uygulamalara İlişkin Gelişmeler

12.2. Öğrenme Yaklaşımı

12.2.1. Bireysel Öğrenme

12.2.2. Organizasyonel Öğrenme

12.3. Öğrenen Organizasyon

12.3.1. Öğrenen Organizasyonların Özellikleri

12.3.2. Öğrenen Organizasyonun Ölçülmesi

12.3.3. Öğrenen Organizasyon Olmanın Önündeki Engeller    

12.3.4. Öğrenen Organizasyona İlişkin Uygulama Örnekleri  

12.4. Özet

12.5. Sorular

 

Kaynakça

Dizin


 

Konuyla ilgili üniversite ders kitaplarımız:

 Üretim Planlama ve Kontrol - Prof. Dr. Gönül YENERSOY

 

 Endüstri Mühendisliğine Giriş - Editör: Prof. Dr. Ercan ÖZTEMEL

 

 Bilgi ve Bilginin Yönetimi - Editör: Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN

 

 Tedarik Zinciri ve Satın Alma Yönetimi - Prof. Dr. Oktay ALNIAK

 

 Bilgi Yönetimi ve Uygulamaları - Editör: Prof. Dr. Murat DİNÇMEN

 

 

 İşyeri-Fabrika Tasarımı ve Yerleşim Düzeni - Prof. Dr. Kenan ÖZDEN ve Prof. Dr. Sami ERCAN

 

Veri Madenciliği - Dr. Gökhan SILAHTAROĞLU

Veri Madenciliği Yöntemleri - Dr. Yalçın ÖZKAN

Yapay Sinir Ağları  - Prof.Dr. Ercan ÖZTEMEL

Elektronik Mühendisliğine Giriş Editörler: Prof. Dr. Ali OKATAN ve Prof. Dr. Mahmut ÜN

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş - Editör: Dr. Rifat ÇÖLKESEN

Veritabanı ve Uygulamaları - Yılmaz KAYA ve Ramazan TEKİN

Sistem Analizi ve Tasarımı  - Prof.Dr. Oya KALIPSIZ ve ark.

Sistem Analizi ve Tasarımı - Dr. Gökhan SİLAHTAROĞLU

Veri Yapıları ve Algoritmalar  - Dr.Rifat ÇÖLKESEN

Veri Yapıları Algoritma Temelleri - Dr.Sefer KURNAZ

Kitaplarımızın tüm listesi için buraya tıklayınız.


Akademik bilimsel ve üniversite kitapları; bilişim ve bilgisayar kitapları