Veritabanı ve Uygulamaları

Yılmaz KAYA ve Ramazan TEKİN

 

 

ISBN: 978-975-6797-78-5

260 sayfa

(16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kagıt.

 

Bu kitabın amacı veritabanı konusunu öğretmektir; hem terorik bilgiler verilmiş hem de günümüzde yaygın olarak kullanılan veritabanı yönetim sistemleriyle bağlantı kurulmuştur. Her bilisimcinin, bilgisayar programcisinin ve mühendislerin yardimci kaynagi niteligindedir. Üniversitelerimizin "bilgisayar mühendisligi", "bilgisayar bilimleri", "bilgisayar programciligi", elektronik mühendisligi", "endüstri mühendisligi", "yönetim bilisim sistemleri", "bilgisayar ögretmenligi" bölümleri ve veritabani (database) dersi olan tüm bölümler için bir kaynak ve ders kitabi niteligindedir.

Kitap dört yillik bölümlerin ve meslek yüksek okullarinin müfredatina uygun olup ayni zamanda pratik çalisanlar/uygulamacilar için de destek verecek yararli bir kaynak niteligindedir.

Kitaba, Papatya Yayinciligin kalitesi ve niteligi olabildiginde yansitilmistir; yalin bir sekilde ele alinan içerik , baski kalitesi ve kagidi özenle seçilmis olup daha da iyisinin yapilmasi zordur!


Türkiye'nin İnternet kitapçısı; teknik kitaplar ---> www.tdk.com.tr           şimdi satın al


 

 İçindekiler

 

ÖNSÖZ

 

Bölüm 1. VERİTABANINA GİRİŞ

1.1. Veritabani Nedir?

1.2. Veritabani Yönetim Sistemi Nedir?

1.3. Veritabani Evrelerine Bir Bakis

1.4. Veritabaninin Önemi 17

1.4.1. Veritabaninin Getirdigi Kolayliklar 

1.5. Veritabani Modelleri   

1.5.1. Hiyerarsik Modeller

1.5.2. Ag Modeli

1.5.3. Iliskisel Model

1.6. Iliskisel Veritabani Modeline Örnekler

1.6.1. Basit Bir Market Veritabani Örnegi

1.6.2. Bir Ögrenci Isleri Veritabani Örnegi

1.7. Islemci Sunucu Teknolojisi (Client-Server)

1.8. Veritabani Yönetim Sistemleri

1.8.1. Microsoft Access

1.8.2. Microsoft SQL Server

1.8.3. Oracle

1.8.4. Sybase

1.8.5. Informix

1.8.6. MySQL

1.8.7. Postrage SQL

1.9. Özet

1.10. Sorular

 

Bölüm 2. TEMEL VERİTABANI KAVRAMLARI

2.1. Veritabani

2.2. Tablo, Satir ve Sütun

2.3. Veri Türleri (DataTypes)

2.3.1. MS Access Veri Türleri

2.3.2. MS SQL Server Veri Türleri

2.3.3. Oracle Veri Türleri

2.4. Kisitlamalar

2.4.1. Birincil Anahtar (Primary Key)

2.4.2. Tekil (Unique) Kisitlamasi

2.4.3. Yabanci Anahtar (Froign Key) Kisitlamasi

2.4.4. Varsayilan Kisitlamasi (Default) Kisitlamasi

2.4.5. Not Null Kisitlamasi

2.5. Tablo ve Sütun Adlandirma Kurallari

2.6. Özet

2.7. Sorular

 

Bölüm 3. ÖRNEK VERİTABANI TASARIMI

3.1. Ele Alinan Örnek Veritabani

3.2. Tablolar Arasindaki  Iliskiler

3.3. Bir Sorgulama Dili, SQL (Structural Query Language)

3.3.1. Veri Tanimlama Dili (Data Defination Language, DDL)

3.3.2. Veri Isleme Dili (Data Manuplation Language, DML)

3.3.3. Veri Kontrol Dili (Data Control Language, DCL)

3.4. Tablolarin SQL ile Olusturulmasi

3.5. Kisitlamalarin Tanimlanmasi

3.5.1. Birincil Anahtarlarin Tanimlanmasi

3.5.2. Not Null Kisitlamalarin Tanimlanmasi

3.6. Tablolara Veri Girisi > INSERT INTO Komutu

3.7. Veritabaninin Silinmesi > DROP DATABASE

3.8. Özet

3.9. Sorular

 

Bölüm 4. TEMEL SQL KOMUTLARI

4.1. Kayıtlarin Listelenmesi > SELECT Komutu

4.2. Farkli Veri Türlerine Göre Sorgulamalar

4.2.1. Karakter Türü Alanlara Göre Sorgulama

4.2.2. Sayisal Alanlara Göre Sorgulama

4.2.3. Tarih Alanina Göre Sorgulama

4.2.4. Mantiksal (LOGICAL, BOOLEAN) Alanlara Göre Sorgulama 

4.3. Çesitli Operatörler

4.3.1. Mantiksal Operatörler

4.3.2 IN, NOT IN Operatörleri

4.3.3. BETWEEN Operatörü

4.3.4. LIKE, NOT LIKE Operatörleri

4.3.5. Karsilastirma Operatörler

4.4. Kayıtlarin Siralanmasi > Order By Komutu

4.5. Distinct Deyimi

4.6. Özet

4.7. Sorular

 

Bölüm 5. VERİLERİN ÖZETLENMESİ

5.1. Matematiksel Islemler

5.2. SQL'de Aritmetik Operatörler

5.3. Kümeleme Fonksiyonlari

5.3.1. SUM Fonksiyonu

5.3.2. AVG Fonksiyonu

5.3.3. MIN Fonksiyonu

5.3.4. MAX Fonksiyonu

5.3.5. COUNT Fonksiyonu

5.3.6. VAR Fonksiyonu

5.3.7. STDEV Fonksiyonu

5.4. Group By Deyimi

5.5. Having Sözcügü

5.6. Sözce (String) Fonksiyonlari

5.6.1. TRIM Fonksiyonu

5.6.2. LTRIM ve RTRIM Fonksiyonu

5.6.3. UCASE Fonksiyonu

5.6.4. LCASE Fonksiyonu

5.6.5. MID Fonksiyonu  

5.6.6. LEFT ve RIGHT Fonksiyonlari 

5.6.7. LEN Fonksiyonu

5.6.8. STRREVERSE Fonksiyonu  

5.6.9. REPLACE Fonksiyonu

5.6.10. MS SQL Sunucuda Karakter Fonksiyonlar  

5.7. Matematiksel Fonksiyonlar

5.7.1. ABS Fonksiyonu 

5.7.2. SQR Fonksiyonu 

5.7.3. POWER Fonksiyonu 

5.7.4. CEILING Fonksiyonu

5.7.5. FLOOR Fonksiyonu

5.7.6. ROUND Fonksiyonu

5.7.7. SIN, COS, TAN ve COTAN Fonksiyonlari

5.7.8. EXP Fonksiyonu

5.7.9. HEX Fonksiyonu

5.7.10. LOG Fonksiyonu

5.8. Tarih ve Zaman Fonksiyonlari

5.8.1. DAY Fonksiyonu

5.8.2.  MONTH Fonksiyonu

5.8.3.  YEAR Fonksiyonu

5.8.4.  HOUR Fonksiyonu

5.8.5. MINUTE Fonksiyonu

5.8.6.  SECOND Fonksiyonu  

5.8.7.  MONTHNAME Fonksiyonu

5.8.8.  WEEKDAY Fonksiyonu

5.8.9. WEEKDAYNAME Fonksiyonu

5.9.  Özet

5.10. Sorular

 

Bölüm 6. Berden Fazla Tablodan Sorgulama İşlemleri

6.1. Alias Kullanma

6.2. Tablolarin Birlestirilmesi

6.3. Inner Join Deyimi

6.4. Iç içe SQL Ifadeleri

6.5. Kümeleme SQL Operatörleri

6.5.1. UNION Operatörü

6.5.2. Any ve Some Operatörleri

6.5.3. All ve NOT ALL Operatörleri

6.5.4. Exists ve Not Exists Operatörleri

6.5.5. EXCEPT Operatörleri 

6.5.6. INTERSECT Operatörleri 

6.6. Kayıtlarin Degistirilmesi (Update Komutu)

6.7. Kayıtlarin Silinmesi (Delete Komutu)

6.8. Tüm Kayıtlarin Silinmesi (Truncate Komutu) 

6.9. Tablo Yapisinda Degisiklik Yapan Komutlar 

6.9.1. Yeni Alan Ekleme 

6.9.2. Bir Alanin Silinmesi 

6.9.3. Tablonun Silinmesi

6.10. Özet

6.11. Sorular

 

Bölüm 7. GeliŞmiŞ VeritabanI Nesneleri

7.1. Görünüm View Nesnesi 

7.1.1. View Olusturmak

7.1.2. MS SQL Server'da View Olusturmak

7.1.3. CREATE VIEW Komutu ile Görünüm Olusturmak

7.1.4. Görünüm Silme 

7.2. Indeksler 

7.2.1. Birden Fazla Alana Göre Indeksleme

7.2.2. MS SQL Server'da Indeksler

7.2.3. MS SQL Server'da CREATE INDEX Komutu

7.2.4. INDEX Silme

7.3. Sakli Yordamlar (Stored Procedure)

7.3.1. Degiskenler

7.4. Fonksiyonlar

7.4.1. SCALAR Fonksiyonlar

7.4.2. Tablo Sonuçlu Fonksiyonlar

7.4.3. Çok Satirli Tablo Sonuçlu Fonksiyonlar

7.4.4. MS SQL Server'da Fonksiyon Olusturma

7.4.5. Sistem Fonksiyonlari 

7.5. Tetikleyiciler (Triggers) 

7.6. Imleçler (Cursors)

7.7. Özet

7.8. Sorular

 

Bölüm 8. T-SQL'IN (TRANSACT-SQL) TEMELLERİ

8.1. Degiskenler

8.2. Kontrol Deyimleri

IF...ELSE Deyimi

WHILE...BREAK Deyimi

BEGIN...END Deyimi

SET DEYIMI Deyimi

CASE...END Deyimi

8.3. Özet 

8.4. Sorular

 

Bölüm 9. GÜVENLİK

9.1. Kimlik Dogrulama

9.2. MS SQL’de Kullanici Tanimlama

9.3. Veritabani Yöneticisi (Database Administrator, DBA)

9.4. MS SQL Server’da Sistem Yöneticisi

9.5. CREATE USER Deyimi

9.6. DROP USER Deyimi

9.7. Roller

9.7.1.  Sabit Sunucu Rol’leri

9.7.2.  Sabit Veritabani Rol’leri

9.7.3.  Kullanici Tanimli Rol’ler 

9.8. Rollerin Kullanicilara Atanmasi 

9.9. GRANT Deyimi

9.10. REVOKE Deyimi

9.11. Etkilesim Hareketleri (Transactions

9.12. COMMIT Komutu  

9.13.  ROLLBACK Komutu 

9.14.  Özet 

9.15.  Sorular

 

Bölüm 10. SQL’IN VISUAL BASIC İLE KULLANIMI

10.1. ADO Programlama

10.2. ADO Bilesenleri 

10.2.1. Baglanti (Connection) Nesnesi 

10.2.2. Access Veritabanina Baglanti 

10.2.3. Komut (Command) Nesnesi 

10.2.4. Kayıtseti (Recordset) Nesnesi 

10.3. Visual Basic Örnegi

10.3.1. Gerekli Nesnelerin Seçimi 

10.3.2. Nesnelerin Özelliklerinin Ayarlanmasi 

10.3.3. Kodlamanin Yapilmasi 

10.3.4. Raporlama 

10.4. Özet 

10.5. Sorular

 

Bölüm 11. SQL’IN ASP İLE KULLANILMASI

11.1. ASP Hakkinda

11.2. ASP Örnegimiz

11.3. Gerekli Dosyalar

11.4. Kayıt Ekleme

11.5. Kayıt Listeleme

11.6. Kayıt Silme

11.7. Özet

11.8. Sorular

 

Bölüm 12. SQL’IN ASP.NET İLE KULLANILMASI

12.1. ASP.NET Örnegi

12.2. Gerekli Nesneler

12.3. Nesnelerin Ayarlanmasi

12.4. Kodlarin Yazilmasi

12.5. Özet

12.6. Sorular

 

Bölüm 13. SQL’IN C# İLE KULLANILMASI

13.1. ADO.NET

13.2. ADO.NET Nesneleri

OledbConnection Nesnesi

Access Veritabanina Baglanmak

MS SQL Server Baglanmak

Oracle’a Baglanmak

SqlConnection Nesnesi

SqlCommand, OleDbCommand ve OdbcCommand Nesneleri

SqlDataReader Nesnesi

DataTables Nesnesi

DataAdaptor Nesnesi

DataRow Nesnesi

DataSet Nesnesi

13.3. C# ile Veritabani Örnegi

Gerekli Programlama Nesneleri

Kodlamanin Yapilmasi

Kayıtlar Arasinda Gezinme

Yeni Bir Kayıt Ekleme

Kayıt Silme

Kayıt Güncelleme

13.4. Özet

13.5. Sorular

 

Bölüm 14. SQL’IN VB.NET İLE KULLANILMASI

14.1. VB.NET Örnegi

14.2. Kodlamanin Yapilmasi

14.3. Kayıtlar Arasinda Gezinme

14.4. Kayıt Ekleme

14.5. Kayıt Silme

14.6. Kayıt Güncelleme

14.7. Özet

14.8. Sorular

 

Bölüm 15. XML İLE ETKİLEŞİ

15.1. XML Nedir?

15.2. MS SQL Server 2005 ve XML

15.3. C# ve XML

15.3.1. XmTextReader ve XMLTextWriter

15.4. C# ile XML Uygulamasi

15.5. Özet

15.6. Sorular

 

Kaynakça

Dizin


Akademik Kitaplar - Bilimsel Kitaplar - Üniversite Kitapları