http://www.tdk.com.tr/images_buyuk/f54/Bilgi-ve-Bilginin-Yonetimi_5654_1.jpg

Bilgi ve Bilginin Yönetimi

Editör: Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN

Bölüm Yazarları: Baran ÇELİK, Feridun C. ÖZÇAKIR, Halil Özgür BAKTIR, İbrahim YALÇINKAYA, Kadriye HUYSAL, Kamil AYHAN, Kerem OK, Mehmet Fatih ERKOÇ, Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN

 

 

 

 

ISBN: 978-605-4220-38-0

Türkçe, 2012, 248 sayfa

(16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt                            şimdi satın al


  Bilgi Yönetimi ve Bilginin Yönetimi PDF indir


Arka kapak yazısı. Bilgi ve Bilginin Yönetimi” isimli bu kitap insanoğlunun yaşam mücadelesini sürdürmesinde, düşünce ve davranışlarının şekillenmesinde büyük bir öneme sahip olan bilginin temel kavramlarını ve yönetim etkinliklerini ele almaktadır. Bu kitabın, üniversitelerin “Enformatik”, “Bilgi ve Belge Yönetimi”, “Yönetim Bilişim Sistemleri”, “İşletme”, “İşletme Bilgi Yönetimi” gibi bölümlerinde öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerinin, kamu ve özel sektörde çalışan yöneticilerin ve bilgi yönetimi ile ilgilenen herkesin yararlanması gereken değerli bir kaynak olduğu kanaatindeyiz.

Herbiri farklı alanlarda çalışan ve farklı bakış açılarına sahip dinamik bir yazar kadrosu tarafından hazırlanan bu kitabın içerdiği bilgileri, bilginin elde edilmesi ya da oluşturulması, saklanması, paylaşılması ve etkin bir şekilde kullanımı sürecini en iyi şekilde yönetebilecek beceri ve donanıma sahip olmak isteyen tüm yönetici adaylarının okumaları gerekir. Kitap içeriğinde bilgi yönetimi çözümleri kapsamında bilginin yönetim süreçleri, bilgi yönetimi için sistemler, bilgi yönetimi mekanizması ve teknolojileri, bilgi yönetiminin altyapısı ve geleceği ile ilgili başlıklara yer verilmiştir.

Bu kitap okuyucularına veri, enformasyon ve bilgi gibi temel kavramlar ile bilgiyi keşfetme ve elde etme, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi etkin bir şekilde uygulama becerilerini geliştirme konusunda yardımcı olacaktır. Okuyucular her bölümün sonunda yer alan değerlendirme soruları ile bölüm içerisinde kazanmış oldukları bilgilerini pekiştirecektir.Üniversite ders kitapları satış portalı ---> www.tdk.com.tr          şimdi satın al


İÇİNDEKİLER

 

Önsöz

Bölüm 1. Bilgi ve Bilgi Yönetimine Giriş

1.1. Bilginin Yapıtaşları

   1.1.1. Veri - Enformasyon - Bilgi

1.2. Bilgiye Alternatif Bakışlar

   1.2.1. Bilgiye Sübjektif Bakış

      1.2.1.1. Zihinlerdeki Bilgi

      1.2.1.2. Uygulama Bilgisi

   1.2.2. Bilgiye Objektif Bakış

1.3. Bilginin Farklı Kategorileri

   1.3.1. Prosedürsel ve Asli Bilgi

   1.3.2. Örtük ve Açık Bilgi

   1.3.3. Genel ve Özel Bilgi

1.4. Bilginin Konumları

   1.4.1. İnsanlardaki Bilgi

   1.4.2. Eserlerdeki Bilgi

   1.4.3. Örgütlerdeki Bilgi

1.5. Bilgi Yönetimi

1.6. Bilgi Yönetimi Süreçleri

   1.6.1. Bilginin Keşfi

   1.6.2. Bilginin Elde Edilmesi

   1.6.3. Bilginin Paylaşılması

   1.6.4. Bilginin Uygulanması

1.7. Bilgi Yönetimi Mekanizmaları

1.8. Bilgi Yönetimi Teknolojileri

1.9. Bilgi Yönetimi Sistemleri

   1.9.1. Bilgi Keşfetme Sistemleri

   1.9.2. Bilgi Elde Etme Sistemleri

   1.9.3. Bilgi Paylaşma Sistemleri

   1.9.4. Bilgi Uygulama Sistemleri

1.10. Bilgi Yönetimi Altyapısı

   1.10.1. Örgüt Kültürü

   1.10.2. Örgüt Yapısı

   1.10.3. Çalışma Ortaklığı

   1.10.4. Bilişim Teknolojileri Altyapısı

   1.10.5. Örgütsel Ortak Bilgi

1.11. Özet

1.12. Sorular

 

Bölüm 2. Bilgi Yönetiminin Örgütsel Etkileri

2.1.    Veri, Enformasyon ve Bilgi

2.2.    Bilginin Sınıflandırılması

2.3.    Bilgi Yönetimi ve Rekabetçi İstihbarat

2.4.    Bilginin Yönetimi ve Yenilikçilik (İnovasyon)

2.5.    Bilgi Yönetimi ve Verimlilik

2.6.    Bilgi Yönetiminin Örgütler İçin Önemi

2.7.    Global Ölçekte Bilgi Yönetimi Stratejileri

   2.7.1.    Aktif Bilgi Yönetimi

   2.7.2.    Bilgi Ekiplerinin Oluşturulması

   2.7.3.    Bilgi Tabanının Yaratılması

   2.7.4.    Bilgi Haritalama

   2.7.5.    En İyi Uygulamalar ve Kıyaslama

   2.7.6.    Bilgi Uygulamasından Sorumlu Kıdemli Bir Yöneticinin Atanması

   2.7.7.    Bilgi Yönetimi ve Entelektüel Sermaye

2.8.    Özet

2.9.    Sorular

 

Bölüm 3. Bilgi Yönetim Sistemleri

3.1.    Bilgi Keşif Sistemleri

   3.1.1.    Sosyalleşme Kullanılarak Yeni Bilginin Üretilmesi

   3.1.2.    Yeni Bilgi İçin Veri Madenciliğini Kullanmak

   3.1.3.    Bilgi Keşif Sistemlerinin Tasarımı

   3.1.4.    Web’de Bilginin Keşfi

3.2.    Bilgi Yakalama Sistemleri

   3.2.1.    Hikaye Kullanarak Örgüt Bilgisinin Yakalanması

   3.2.2.    Hikaye Düzenleme ve Kullanımı İçin Teknikler

   3.2.3.    Kavram Haritaları

3.3.    Bilgi Paylaşımı

   3.3.1.    Bilgi Paylaşım Sistemleri Nelerdir?

   3.3.2.    Bilgi Paylaşımını Etkileyen Faktörler

   3.3.3.    Örgüt İçi Bilgi Paylaşımını Zorlaştıran Faktörler

3.4.    Özet

3.5.    Sorular

 

Bölüm 4. Yeni Bilgi Keşfi: Veri Madenciliği

4.1.    Veri Madenciliği Uygulama Alanları

4.2.    Veritabanlarında Bilgi Keşfi ve Süreçleri

   4.2.1.    Veri Seçimi

   4.2.2.    Veri Önişleme

   4.2.3.    Veri İndirgeme

4.3.    Veri Madenciliği

   4.3.1.    Sınıflama

   4.3.2.    Kümeleme

   4.3.3.    Birliktelik (Eşleştirme) Kuralı

4.4.    Özet

4.5.    Sorular

 

Bölüm 5. Bilgi Paylaşım Ortamı Olarak Bilgisayar

5.1.    Bilgisayar

5.2.    İnternet ve World Wide Web

   5.2.2.    Dinamik ve Aktif Web Belgeleri

5.3.    Web Arama Motorları

5.4.    Bilginin Korunması ve Bilgi Güvenliği

   5.4.1.    Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

   5.4.2.    Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları

   5.4.3.    Bilgi Güvenliğini Sağlamak İçin Kullanılan Araçlar

5.5.    İş Akış Sistemleri

5.6.    Web Üzerinden Belge Yönetimi

5.7.    Özet

5.8.    Sorular

 

Bölüm 6. Bilgi Yönetimi İçin Teknolojiler: Yapay Zeka ve Bilgi Tabanlı Sistemler

6.1.    Zeka Nedir, Ne Değildir?

6.2.    Yapay Zeka: Tanım ve Tarihsel Perspektif

6.3.    Alan Mathison Turing ve Turing Testi

6.4.    Çin Odası Testi

6.5.    Yz ile İlgili Yapılan İlk Çalışmalar

6.6.    Arama Tabanlı Sistemler

6.7.    Bilgi Tabanlı Sistemlere Giriş

6.8.    Bilgi Tabanlı Sistemler: Tanımı

6.9.    Bilgi Tabanlı Sistem Bileşenleri

   6.9.1.    Bilgi Temsili

   6.9.2.    Kurallar

   6.9.3.    Çıkarım Zincirleri

   6.9.4.    Yapılar/Çerçeveler

6.10.  Bilgi ve Uzmanlık

6.11.  Diğer Yapay Zeka Teknolojileri

   6.11.1.  Genetik Algoritmalar

   6.11.2.  Bulanık Mantık

   6.11.3.  Tabu Araştırma

   6.11.4.  Yapay Sinir Ağları

   6.11.5.  Doğal Dil İşleme

   6.11.6.  Bilgisayarlı Örüntü Tanımlama

   6.11.7.  Ses İşleme

   6.11.8.  Robotik

6.12.  Özet

6.13.  Sorular

 

Bölüm 7. Bilgi Yönetiminin Geleceği

7.1.    Bilgi ve Bilginin Türleri

   7.1.1.    Bilgi Kavramı

   7.1.2.    Bilginin Türleri

7.2.    Entelektüel Sermaye

   7.2.1.    Entelektüel Sermaye Nedir?

   7.2.2.    Entelektüel Sermaye Bileşenleri

   7.2.3.    Entelektüel Sermaye Modelleri ve Bileşenleri

   7.2.4.    Entelektüel Sermayenin Korunması

7.3.    Bilgi Yönetimi

   7.3.1.    Bilgi Yönetiminin Adımları

   7.3.2.    Bilgi Yönetim Süreçleri

   7.3.3.    Bilgi Yönetim Döngüsü

7.4.    Bilgi Yönetiminde Karar Vermek İçin Yeni Bir Paradigma

7.5.    Geleceğe Baktığımızda

7.6.    Özet

7.7.    Sorular

 

Ek 1. Apriori Algoritması Örneği

Kaynakça

Yazarlarımız

Dizin


Konuyla ilgili ders kitaplarımız:

 Üretim Planlama ve Kontrol - Prof. Dr. Gönül YENERSOY

 

 Endüstri Mühendisliğine Giriş - Editör: Prof. Dr. Ercan ÖZTEMEL

 

 Bilgi ve Bilginin Yönetimi - Editör: Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN

 

 Tedarik Zinciri ve Satın Alma Yönetimi - Prof. Dr. Oktay ALNIAK

 

 Bilgi Yönetimi ve Uygulamaları - Editör: Prof. Dr. Murat DİNÇMEN

 

 

 İşyeri-Fabrika Tasarımı ve Yerleşim Düzeni - Prof. Dr. Kenan ÖZDEN ve Prof. Dr. Sami ERCAN

 

Veri Madenciliği - Dr. Gökhan SILAHTAROĞLU

Veri Madenciliği Yöntemleri - Dr. Yalçın ÖZKAN

Yapay Sinir Ağları  - Prof.Dr. Ercan ÖZTEMEL

Elektronik Mühendisliğine Giriş Editörler: Prof. Dr. Ali OKATAN ve Prof. Dr. Mahmut ÜN

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş - Editör: Dr. Rifat ÇÖLKESEN

Veritabanı ve Uygulamaları - Yılmaz KAYA ve Ramazan TEKİN

Sistem Analizi ve Tasarımı - Dr. Gökhan SİLAHTAROĞLU

Sistem Analizi ve Tasarımı  - Prof.Dr. Oya KALIPSIZ ve ark.

Veri Yapıları ve Algoritmalar  - Dr.Rifat ÇÖLKESEN

Veri Yapıları Algoritma Temelleri - Dr.Sefer KURNAZ

Kitaplarımızın tüm listesi için buraya tıklayınız.


Akademik bilimsel ve üniversite kitapları; bilişim ve bilgisayar kitapları