Sistem Analizi ve Tasarımı

Doç. Dr. Gökhan SİLAHTAROĞLU

Editör: Dr. R. Haluk KUL

 

 

ISBN: 978-605-4220-10-6

2. Basım, Ekim 2014, 224 sayfa

(16,5x24 cm2), 1. hamur kağıt.


  Sistem Analizi ve Tasarımı PDF indir                                                   şimdi satın al


Arka kapak.  Bu kitapta "Sistem Analizi ve Tasarımı" alanına giren konular, genel olarak bilgisayar mühendisliği ve bilişim uygulamaları açısından ele alınmıştır. Kitabımızın ilk bölümünde sistem analizi ve tasarım üzerine genel kavramlar verilmiş olup ve sistem analistliği de açıklanmıştır. Daha sonra sistem geliştirme yaşam döngüsü planlama evrelerine ayrılmış ve herbir evrede yapılması gereken süreçler açıklanmıştır.

Analiz aşamasında bilgi toplama süreci teknikleri, hızlı uygulama geliştirme yaklaşımı, veritabanı, ağ ve arayüz tasarımları ele alınmıştır. Son olarak ta uygulama ve destek evreleriyle belgelendirme süreci verilmiştir.

"Sistem Analizi ve Tasarımı" adlı bu kitabımız üniversitelerin mühendislik, fen ve idari bilimler fakültelerine bağlı bilgisayar, endüstri ve yazılım mühendisliği bölümlerinde; matematik-bilgisayar, bilgisayar bilimleri, yönetim bilişim sistemleri, enformatik gibi bölümlerde ciddi bir kaynak ve yardımcı ders kitabı niteliğindedir. müfredatta bulunan Sistem Analizi ve Tasarımı dersini alan öğrencilere bir bilişim sisteminin baştan aşağıya nasıl kurulacağını ve aşamalarını örneklerle anlatan önemli bir eserdir.

Yazılım dünyasında profesyonel olarak çalışanlar için de Sistem Analizi ve Tasarımı konusunda ciddi bir yol göstericidir.

         


Üniversite Ders Kitapları ---> www.tdk.com.tr                                                                        şimdi satın al


 

İÇİNDEKİLER

Önsöz

Bölüm 1. Bilişim Sistemleri Analizi ve Tasarımı 

      1.1. Sistem Analizi ve Tasarımı Nedir?

      1.2. Bilişim Sistemi Türleri

      1.3. Bir Sistem Analiste Bulunması Gereken Özellikler

      1.4. Sistem Analistinin Çalışma Alanları

      1.5. Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü

             1.5.1. Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü Evreleri

                         1.5.1.1. Planlama Evresi

                         1.5.1.2. Analiz Evresi

                         1.5.1.3. Tasarım Evresi

                         1.5.1.4. Uygulama Evresi

            1.5.1.5. Destek Evresi

             1.5.2. Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsünün Evrelendirme Yöntemleri

     1.6. Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği Araçları

     1.7. Evrik Mühendislik (Reverse Engineering)

1.8. Nesne Tabanlı Çözümleme ve Tasarım

     1.9. Diğer Metodoloji Seçenekleri

     1.10. Proje Yönetimi

      1.10.1. Projenin Başlatılması

     1.11. Özet

     1.12. Sorular

 

Bölüm 2. Proje Planlama Evresi

     2.1. Planlama Evresinin Önemi

2.2. Problemin Tanımlanması

2.3. Yapılabilirlik (Fizibilite) Raporlarının Hazırlanması

2.4. Kurumsal ve Kaynak Fizibilitesi

2.5. Teknolojik Fizibilite

2.6. Yasal Fizibilite

2.7. Projede Çalışacak Personel

2.8. Özet

     2.9. Sorular

 

Bölüm 3. Finansal Fizibilite

3.1. Finansal Fizibilite

3.2. Giderler

3.3. Gelirler

3.4. Örnek Finansal Fizibilite Raporu

3.5. Yatırım Getirisi

3.6. Özet

3.7. Sorular

 

Bölüm 4. Zaman Planlaması

4.1. Zaman Planlaması

4.2. GANNT Şeması

4.3. PERT / CPM

4.4. Kritik Yol Analizi

4.5. Özet

4.6. Sorular

 

Bölüm-5. Analiz Evresi

5.1. Analiz Evresi Nedir?

5.2. İşlevsel Gereksinimler

5.3. Teknik ve Kaynak Gereksinimleri

5.4. Fiziksel Gereksinimler

5.5. Sistem Arayüzleri

5.6. Veriyle İlgili Gereksinimler

5.7. Güvenlik Gereksinimleri

5.8. Kullanıcılar ve İnsan Faktörü

5.9. Örnekleme

      5.9.1. Örnek Sayısının Hesaplanması

      5.10. Özet

5.11. Sorular

 

Bölüm 6. Bilgilerin Toplanması: Yazılı-Basılı Belge İncelemesi ve Yüzyüze Görüşme Tekniği

      6.1. Yazılı-Basılı Belge İncelemesi

      6.2. Yüz Yüze Görüşme Yöntemi

      6.2.1. Soru Türleri

            6.2.1.1. Açık Uçlu Sorular

            6.2.1.2. Kapalı Uçlu Sorular

      6.2.2. Görüşmenin Yapısı

      6.2.3. Görüşmenin Kaydı

      6.3. Özet

      6.4. Sorular

 

Bölüm 7. Bilgilerin Toplanması: Anket ve Gözlem

7.1. Anket Yönetimi

7.2. Anket Ölçekleri

7.3. Anket Uygulama ve Denetim Yolları

7.4. Gözlem Yöntemi

7.5. Özet

7.6. Sorular

 

Bölüm 8. Bilgilerin Toplanması: Prototip ve Ortak Uygulama Geliştirme Ortamı

8.1. Prototip

8.2. Prototip Türleri

      8.2.1. Kaba Prototip

      8.2.2. Çalışmayan (Görsel) Prototip

      8.2.3. Tam Donanımlı Prototip

      8.2.4 Temel Özelliklere Sahip Prototip

8.3. Hızlı Uygulama Geliştirme

      8.3.1. Gereksinim Planlama Süreci

      8.3.2. HUG Tasarım Çalıştayları Süreci 

      8.3.3. Uygulama Süreci

8.4. Ortak Uygulama Geliştirme Tasarımı

8.5. Özet

8.6. Sorular

 

Bölüm 9. Veri Akış Şemaları

      9.1. Veri Akış Şeması Neden Gerekli?

      9.2. Veri Akış Şemalarındaki Yaygın Hatalar

      9.3. Örnek Veri Akış Şeması Çizimi

             9.3.1. Kavramsal ve Mantıksal Veri Akış Şeması

             9.3.2. Çocuk (Oğul) Veri Akış Şemaları

             9.3.3. Fiziksel Veri Akış Şemaları

      9.4. Özet

      9.5. Sorular

 

Bölüm 10. Sistem Çözümleme ve Sonlandırma Çalışmaları

10.1. Olay Tabloları

10.2. Durum Formları

10.3. İşlevsel Analiz Raporları

10.4. Örnek İşlevsel Analiz Raporu

10.5. İş Akış Şemaları

10.6. Özet

10.7. Sorular

 

Bölüm 11. Tasarıma Geçiş ve Kullanıcı Arayüzü Tasarımları

11.1. Form Tasarımı

11.2. Kullanıcı Arayüzleri

11.3. Ekran Tasarımı

11.4. Örnek Arayüz Ekran Tasarım Raporu

11.5. Özet

11.6. Sorular

 

Bölüm 12. Veritabanı Tasarımı

12.1. Veritabanı ve Veritabanı Yönetim Sistemleri

12.2. Veritabanı Yönetim Sistemleri Yapısı

12.3. Veri Modelleri

12.3.1. Nesne Temelli Mantıksal Modeller

12.3.2. Kayıt Temelli Mantıksal Modeller

12.3.3. Fiziksel Modeller

12.4. Varlık İlişkisel Model

12.5. Örnek Veritabanı Tasarımı

12.6. Özet

12.7. Sorular

 

Bölüm 13. Ağ Tasarımı

13.1. Kullanıcı/Sunucu Mimarisi

13.2. Ağ Türleri

13.3. Ağ Topolojileri/Ağ Haritası

13.4. Ağ Tasarımı Modellemesi

13.5. Dağıtık Sistemler ve Avantajları

13.6. İletişim Kuralları (Protokol)

13.7. Özet

13.8. Sorular

 

Bölüm 14. Uygulama ve Destek Evreleri

      14.1. Uygulama Evresi

      14.2. Kodlama (Yazılım)

      14.3. Eğitim

      14.4. Sınama (Test)

             14.4.1. Kabul Sınaması İzleği

      14.5. Dönüşüm

      14.6. Belgelendirme

      14.7. Özet

      14.8. Sorular

 

Ek A. Z Tablosu ve Değerler

Kaynakça

Dizin


Yayınevimizin konuyla ilgili eserleri:

Diskrete Matematik Ortak Yazarlı

Veri Madenciliği Dr. Gökhan SİLAHTAROĞLU

Veri Madenciliği Yöntemleri Dr. Yalçın ÖZKAN

Network TCP/IP ve UNUX El Kitabı Dr. Rifat ÇÖLKESEN

Network/Veri Haberleşmesi Uygulamaları Yasin KAPLAN

Veri Haberleşmesi/Network Temelleri Yasin KAPLAN

Veri Haberleşmesi/Network Kavramları Yasin KAPLAN

Java ve Yazılım Tasarımı Altuğ Altıntaş

Bilgisayar Mimarisi Ortak Yazarlı

Elektronik Mühendisliğine Giriş Ortak Yazarlı

Endüstri Mühendisliğine Giriş Ortak Yazarlı (Editör: Prof. Dr. Ercan ÖZTEMEL)

Bilgisayar Ağları Dr. Demir ÖNER

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Ortak yazarlı (Editör: Dr. Rifat ÇÖLKESEN)

Veritabanı ve Uygulamaları Yılmaz KAYA ve Ramazan TEKİN

Sistem Analizi ve Tasarımı (Bilgisayar Bilimlerinde)  Prof.Dr. Oya KALIPSIZ ve ark.

Yazılım Mühendisliği   Dr.Erhan SARIDOĞAN

C++ ve Nesneye Yönelik  C Programlama   Dr.Erhan SARIDOĞAN

Programlama Sanatı Algoritmalar (C Uyarlaması)  Dr.Cengiz UĞURKAYA (Editör)

C Programlama Dili - İşte C  Dr.Rifat ÇÖLKESEN

Uygulamalı C Programlama Dili   Bora TUNCER

Veri Yapıları ve Algoritmalar  Dr.Rifat ÇÖLKESEN

Veri Yapıları Algoritma Temelleri Dr.Sefer KURNAZ

MATLAB Kılavuzu  Dr.Aslan İNAN

JAVA ve Yazılım Tasarımı  Altuğ B. ALTINTAŞ

Linux Altında Programlama   Ali VARDAR

GTK/GNOME Programlama   Ali VARDAR

Kitaplarımızın tüm listesi için buraya tıklayınız.


Akademik bilimsel ve üniversite kitapları Papatya Yayıncılık Eğitim