Sistem Analizi ve Tasarımı

Nesneye Yönelik Modelleme

Prof.Dr. Oya KALIPSIZ, Dr. Ayşe BUHARALI ve Göksel BİRİCİK

 

 

 

 


ISBN: 978-975-6797-68-6

Türkçe, 3. basım, Ekim 2012, 192 sayfa

(16,5x24 cm2), 1. hamur kağıt.                                    şimdi satın al

 

Arka kapak yazısı. Bu kitap "Sistem Analizi ve Tasarımı" derslerinde öğrencilerin yararlanaması ve bilgi sistemi geliştirme projelerinde çalışanlara yol gösterici bir kaynak olması amacıyla hazırlanmıştır.

Sistem Analizi ve Tasarımı kitabında sistem ve bilgi sistemleriyle ilgili temel tanımlar verildikten sonra bilgi sistemi geliştirme süreci, nesneye yönelik yaklaşımla sistem analizi ve tasarımı, sistem gerçekleştirme ve işletmelerde bilgi sistemi uygulamalarına yer verilmiştir.

Kitap, sistem modellemede geleneksel ve nesneye yönelik yeni yaklaşımları içermek üzere hazırlanmıştır. Üniversitelerde verilen "Sistem Analizi ve Tasarımı" adlı dersler için bir ders yararlı ir kaynak ve ders kitabı niteliğindedir. Kitap içerisindeki uygulama ve yaklaşımlar bilgisayar bilimleri için verilmiş olsa bilgi çağı içerisinde bulunduğumuz günümüzde tüm disiplinler için kullanılabilir.


Türkiye'nin internet kitapçısı ---> www.tdk.com.tr                   Tüm Mühendislik Kitaplarında


 

İÇİNDEKİLER

 

Kısım I. Sistem ve Bilgi Sistemlerİ

Bölüm 1.  Sistem

1.1. Sistemin Özellikleri

1.2. Genel Sistem Teorisi

1.3.  Sistem ve Ortam

1.4.  Bir Sistem Örneği Olarak Hastane Yapısı

        1.4.1.  Hastane Yönetim Denetimi Sistemleri

1.5.  Özet

1.6.  Sorular

 

Bölüm 2.  Bilgi Sistemleri

2.1.  Bilgi Sistemi Tipleri

2.1.1.  İşlemsel Bilgi Sistemleri (İBS)

2.1.2.  Yönetim Bilgi Sistemi (YBS)

2.1.3.  Otomasyon Sistemleri (OOS)

2.1.4.   Karar Destek Sistemleri (KDS)

2.1.5.   Üst Yönetim Bilgi Sistemleri (ÜBS)

2.1.6.   Bilgi Tabanlı İş Sistemleri (BTİS)

2.2.   Bilgi Sistemleri Arasındaki İlişkiler

2.3.  Özet

2.4.   Sorular

 

Bölüm 3.  Bilgi Sistemi Tarafları

3.1.  Kullanıcı

3.2.  Yönetici

3.3.  Programcı

3.4.  Bilgi Sistem Destek Personeli

3.5.  Sistem Analisti

3.5.1. Sistem Analistinin Beceri ve Görevleri

3.5.1.1. Analitik Düşünme Bilgi ve Beceri

3.5.1.2. Teknik Bilgi ve Beceri

3.5.1.3. Yönetim ve İş Bilgi, Beceri

3.5.1.4. İnsan İlişkileri

3.6.  Özet

3.7.  Sorular

 

Kısım II. Bilgi Sistemi Geliştirme Süreci

Bölüm 4.  Sistem Geliştirme Süreci ve Modelleri 

4.1.  Klasik Süreç

4.2.  Model Oluşturma

4.3.  RAD Model

4.4. Evrimsel Süreçler

4.4.1. Artımlı Model

4.4.2. Spiral Model

4.5.  Aşırı Programlama (Extreme Programming - XP)

4.6.  Özet

4.7.  Sorular

 

Bölüm 5.  Ön İnceleme ve Fizibilite Çalışması

5.1. Fizibilite Tipleri

5.1.1. Teknik Fizibilite

5.1.2. Ekonomik Fizibilite

5.1.3. Zaman Fizibilitesi

5.1.4. Sosyal Fizibilite

5.1.5. Yönetim Fizibilitesi

5.1.6. Yasal Fizibilite

5.2. Sisteme Yönelik Farklı Çözüm Önerilerinin Değerlendirilmesi

5.3. Özet

5.4. Sorular

 

Bölüm 6.  Sistem Analizi (Gereksinim Analizi)

6.1.   Sistem Analizi Yöntemleri

6.2.   Araştırma Metotları

6.2.1.    Kişisel Görüşme Yöntemi

6.2.2.    Anket Yöntemi

6.2.3.    Araştırma Raporu

6.3.    Özet

6.4.    Sorular

 

Bölüm 7.  Sistem Analizi (Gereksinim Analizi) Modeli

7.1.  Veri Akış Diyagramı

7.1.1.  Veri Akış Diyagramı Kuralları

7.1.2.  Veri Akış Diyagramı Düzeyleri

7.2.  Varlık İlişki Diyagramı

7.3.  Karar Tabloları

7.4.  Veri Sözlüğü

7.4.1. Veri Akış Sözlük Girişi

7.4.2. Veri Deposu Sözlük Girişi

7.4.3. Veri Yapısı Sözlük Girişi

7.4.4. Veri Elemanı Sözlük Girişi

7.4.5. İşlem Sözlük Girişi

7.5.  Özet

7.6.  Sorular

 

Bölüm 8.  Sistem Tasarımı

8.1.  Genel Tasarım

8.1.1. Sistem Altyapısını Belirleme

8.1.2. Sistem  Mimarisi

8.2.  Ayrıntılı Tasarım

8.2.1. Çıktı Tasarımı

8.2.2. Girdi Tasarımı

8.2.3. Veri Saklama Ortamı Tasarımı

8.2.4. Kullanıcı Arabirim Tasarımı

8.3.  Özet

8.4.  Sorular

 

Kısım III. Nesneye Yönelik Yaklaşımla Sistem Analizi ve Tasarımı

Bölüm 9.  Genel Bakış

9.1.Özet

9.2.Sorular

 

Bölüm 10.  Nesneye Yönelik Temel Kavramlar

10.1. Sınıf

10.1.1. Özellikler

10.1.2. İşlemler

10.2. Sınıflar Arası İlişkiler (Relations)

10.2.1. Bağlantı (Association)

10.2.2. Kümeleme (Aggregation) ve Oluşum (Composition)

10.2.3. Genelleştirme (Generalization)

10.2.4. Çok Şekillilik (Polymorphism) ve Soyut Sınıf (Abstract Class)

10.3.  Özet

10.4.  Sorular

 

Bölüm 11.  Nesneye Yönelik Sistem Analizi

11.1.Kullanım Senaryosu Modellemesi (Use-Case Modeling)

11.1.1.Aktörler (Actors)

11.1.2.Kullanım Senaryoları

11.1.3.Kullanım Senaryolarında Sözleşmeler (Contracts)

11.2.Sınıf Modellemesi

11.2.1.Özelliklerin Belirlenmesi

11.2.2.Bağlantıların Belirlenmesi

11.2.3.Sınıf Diyagramı

11.3.Özet

11.4.Sorular

 

Bölüm 12.  Nesneye Yönelik Sistem Tasarımı

12.1.  Tasarım Kalıpları

12.1.1. Yaratıcı (Creator)

12.1.2. Bilginin Uzmanı (Expert)

12.1.3. Az Bağımlılık (Low Coupling)

12.1.4. Denetçi (Controller)

12.1.5. İyi Uyum (High Cohesion)

12.1.6. Çok Şekillilik (Polymorphism)

12.1.7. Yapay Sınıf (Pure Fabrication)

12.1.8. Dolaylılık-Arabirim (Indirection)

12.1.9. Değişimlerden Korunma (Protected Variation)

12.2.  Etkileşim Diyagramları

12.2.1. Mesaj Sıra Numaraları

12.2.2. Kendine Mesaj

12.2.3. Koşullu Mesajlar

12.2.4. Döngüler

12.3.  Kullanım Senaryolarının Gerçeklenmesi

12.3.1. Başlangıç İşlemleri

12.3.2. Görünürlük Tipleri

12.4.  Tasarım Sınıf Diyagramı

12.5.  Özet

12.6.  Sorular

 

Kısım IV. Sistem Gerçekleştirme

Bölüm 13.  Kodlama

13.1.Programlama Dilinin Seçimi

13.2.Yapısal Kodlama

13.3.Kodlama Biçimi (Kodlama Stili)

13.4.Özet

13.5.Sorular

 

Bölüm 14.  Yazılımda Kalite ve Test Teknikleri

14.1.Yazılım Kalitesi Faktörleri

14.2.Kalitenin Güvence Altına Alınması

14.3.Yazılım Kalitesinin Sağlanması

14.4.Yazılımda Kalite Kontrolünün Planlanması

14.5.Yazılımın Sınanması

14.5.1.Yazılım Sınama Basamakları

14.5.1.1.Ünite Testi

14.5.1.2.Bütünleme Testi

14.5.1.3.Onaylama Testi

14.5.1.4.Sistem Testi

14.5.2.Hata ve Eksikliklerin Giderilmesi

14.5.3.Sınama Yöntemleri

14.5.3.1.Saydam Kutu Testi

14.5.3.2.Kara Kutu Testi

14.6.Özet

14.7.Sorular

 

Bölüm 15.  Var Olan Sistemden Yeni Sisteme Geçiş

15.1.Kullanıma Hazırlık İşlemleri

15.1.1.Yeni Sistemin Eğitimi

15.1.2.Yeni Sisteme Mevcut Verilerin Aktarılması

15.2.Yeni Sisteme Geçiş Yöntemleri

15.3.Özet

15.4.Sorular

 

Kısım V. İşletmelerde Bilgi Sistemi Uygulamaları

Bölüm 16.İşletmelerde Bilgi Sistemlerinin Yeri

16.1.Organizasyonlar ve Bilgi Sistemleri Arasındaki İlişki

16.1.1.Bilgi Sistemlerinin Organizasyonlara Etkisi

16.1.2.Organizasyonlar Bilgi Sistemlerini Nasıl Etkiler

16.2.Bilgi Sistemleri ile Desteklenen Kurumsal İşlevler

16.2.1.Bilgi Sistemlerinin Stratejik Etkisi

16.3.İşletmelerde Uygulama Yazılımlarının Elde edilmesi ve Kullanımı

16.3.1.Uygulama Yazılımlarının Elde Edilmesi

16.3.2.Uygulama Yazılım Paketlerinin Kuruluşu ve Desteklenmesi

16.3.2.1.  Yazılım Paketlerini Müşteriye Özelleştirme

16.3.2.2.  Yazılım Paketlerini Bütünleştirme

16.3.2.3.  Yazılım Paketlerini Güncelleştirme

16.4.Özet

16.5.Sorular

 

Bölüm 17.  İşletmelerde Bilgi Sistemi Uygulamaları

17.1. Kurumsal Kaynak Planlaması

17.1.1. ERP ve İşletme Ortamı

17.1.1.1. ERP Sistemleri Gelişme Süreci

17.1.2.  ERP Sistemlerinin Bilgi Sistemleri İçindeki Yeri

17.1.2.1. Kurumlarda ERP Sistemlerinin  Sağlanması

17.1.3.  ERP Özellikleri ve Fonksiyonları

17.1.4. ERP Sistemleri Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörleri

17.1.5.  ERP Sistemlerinin Organizasyonların Başarısına Katkısı

17.2.  Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management, SCM)

17.3.  Müşteri İlişkileri Yönetimi (Customer Relationship Management, CRM)

17.3.1. Pazarlama Bilgi Sistemlerinden Müşteri İlişkileri Sistemlerine

17.3.2. CRM Sistemi Yapısı

17.3.2.1. Yeni Ekonomi

17.3.3. Müşteri İlişkileri Yönetimi Sistemi Kuruluşu

17.3.4. CRM Uygulamalarında Başarı Faktörleri

17.3.5. Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetimi (e-CRM )

17.4.  Özet

17.5.  Sorular

 

Kaynakça

İnternet Kaynakçası

 


 

Konuyla İlgili Diğer Bazı Kitaplarımız:

 

Veri Madencliği: Kavram ve Algoritmaları

Modern Sezgisel Teknikler ve Uygulamaları

Veri Madenciliği Yöntemleri

Veritabanı ve Uygulamaları

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş

Sistem Analizi ve Tasarımı

Sistem Analizi ve Tasarımı (Nesneye Yönelik Modelleme)

Yazılım Mühendisliği  

C++ ve Nesneye Yönelik  Programlama  

Programlama Sanatı Algoritmalar (C Uyarlaması)  

C Programlama Dili - İşte C

Uygulamalı C Programlama Dili

Veri Yapıları ve Algoritmalar

Veri Yapıları ve Algoritma Temelleri

MATLAB KILAVUZU

JAVA Programlama Dili ve Yazılım Tasarımı

Linux Altında Programlama

GTK/GNOME Programlama


Akademik Kitaplar - Teknik Kitaplar - Bilimsel Kitaplar - Üniversite Ders Kitapları