farkımız, kitaplarımızda...

 

  tüm üniversiteler bu kitapları okutuyor...


Misyon/Vizyon    Dağıtım/Protokol     Kitap Listesi    Hazırlanan Kitaplar      e-Kitap Projesi    Bizimle Çalışmak     İletişim    Kurumsal Hizmetler


 Ana Sayfa

 

Hakkımızda


e-Kitap Projesi


Kitapların Listesi

Basılacak Kitaplar

Satış/Pazarlama


Bizimle Çalışmak


İletişim/Bize Ulaşın


Periyodik Dergi

Post-Edu Enstitüsü

Kitap Fuarı Duyuru

Kurumsal Hizmetler

İnternet Kitapçısı

www.tdk.com.tr

Fiyat Listesi (PDF)

Kitapların Tüm Listesi

Açıklamalı Kitap Listesi

e-Kitap Çalışmalarımız

Türkiye'de "e-Kitap/e-Book" Araştırması ve Uygulaması. Ayrıntılı Bilgi için tıklayınız.

Akademik/periyodik dergi çıkartıyoruz. Ayrıntı için buraya tıklayınız.

Kitap Ana Dağıtım:

İstanbul-Cağaloğlu

Tel: (0212) 527 52 96

Faks: (0212) 527 52 97

cagaloglu@papatyabilim.com.tr

 

 

Kamuoyuna Duyuru!

"üçnokta dergisi" editörü ve şair olarak da bilinen emekli astsubay Başçavuş "Cenk Gündoğdu"nun yayınevimizle herhangi bir iş ilişkisi yoktur ve olmamıştır. Yayınevimize karşı yaptığı etik olmayan davranışı nedeniyle kamuoyuna bildirilme gereği duyulmuştur. Edebiyat dünyasına önemle duyurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATLAB KILAVUZU

Matlab Temellleri, Grafik, Programlama, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları

Doç. Dr. Aslan İNAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-975-6797-75-4, Ocak 2018

540 sayfa, 5. basım

(16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt


  MATLAB Kılavuzu PDF indir                                       şimdi satın al


Bu eser, temel bilimler ve mühendislikte güçlü bir yazılım desteği sunan MATLAB’i anlatmaktadır; ayrıca MATLAB’in hesaplama, çözümleme, görsellik ve algoritma geliştirme araçları programlama, grafik, matematik ve mühendislik uygulamaları açısından çeşitli örneklerle öğretilmektedir. Eser; her temel bilimci (matematik, fizik, kimya...), mühendis (elektronik, bilgisayar, inşaat, endüstri, makina...), mimar veya sosyal bilimci için önemli bir kaynak niteliğindedir.

MATLAB, farklı birçok uygulamanın olduğu bir yazılım paketidir; istatistiksel ve matematiksel hesaplamalar, optimizasyon, finans, yapay sinir ağları, bulanık (fuzzy) mantık, kontrol, görüntü ve işaret işleme gibi birçok alanda kullanılabilir. "Toolbox"ları ve "blockset"leriyle eğitim ve araştırmaya yönelik gereksinimleri karşılayan programlama ortamı sayesinde kullanıcıların her türlü isteklerine özgü uygulamalar geliştirilmesini sağlar.


      http://www.tdk.com.tr/images_buyuk/f66/MATLAB-ile-Numerik-Analiz-Muhend_6166_1.jpg       


Türkiye'nin İnternet kitapçısı ---> www.tdk.com.tr   şimdi satın al


Önsöz. MATLAB, sayısal ve sembolik hesaplamalar, veri çözümlemesi, gerçek ortamda test ve ölçüm yapabilme, çok gelişmiş çizim işlemleri, algoritma geliştirme, ileri seviye programlama, C/C++ ile tümleşik çalışabilmesi, mühendislik ve bilimsel uygulamaları ile tüm dünyada bir çok alanda yaygın olarak kullanılan yazılımdır.

Bu kitapta kullanılan bazı örnek ve uygulamalarda www.mathworks.com sitesinden yararlanılmıştır. Zaten Matlab yazılım ailesinin en güzel yanı Web sitesinin çok zengin yardımcı kaynaklara sahip olması ve bunları ücretsiz sunmasıdır.

Matlab yazılımı, kullanıcıya çok kolay ve etkin uygulama geliştirme olanağı verir. Özellikle Toolbox adı verilen ve hemen hemen birçok matematiksel ve mühendislik alanını kapsayan alt modülleri ile ilgili her konuda kolayca ve pratik bir şekilde uygulamalar yapılabilir. Gün geçtikçe gelişen Simulink ile gerçek zamanlı uygulamaların (iletişim, işaret ve görüntü işleme, mekanik ve elektriksel sistemler vb) benzetimini gerçekleştirmeyi olanaklı hale getirmiştir.    

MATLAB, ülkemizde de başta üniversitelerimiz olmak üzere özel sektörde de kullanılmaya başlanmıştır. Matlab gerek istatistik ve matematik öğrencilerine gerekse finans ve mühendislik alanlarındaki öğrencilere öğretim yaşamlarında ve sonrası iş yaşamlarında bilgisayarı kullanabilme ortamı sunmaktadır. Birçok üniversitede sayısal hesaplamaya dayanan derslerin uygulamaları Matlab ile kolayca yapılmaktadır. Her geçen gün MATLAB’in birçok derste de yardımcı araç olarak kullanılacağına inanıyorum. - Doç. Dr. Aslan İNAN


 

İÇİNDEKİLER

 

 

ÖNSÖZ

 

Bölüm 1. MATLAB Giriş      15

1.1. MATLAB’in Tarihi                16

1.2.  MATLAB’in Genel Yapısı  17

 

Bölüm 2. MATLAB Temelleri               21

2.1.    MATLAB’ı Açmak ve Kapatmak      21

2.2.    MATLAB Ekranı                 22

2.2.1. Komut Penceresi (Command Window)   24

2.2.2. Geçerli Dizin / Aktif Klasör Penceresi (Current Folder)               28

2.2.3. Çalışma Penceresi (Workspace Window)                  29

2.2.4. Komut Geçmişi Penceresi        31

2.3. MATLAB’de Yardım Alma Yöntemleri                 32

2.4. Geçerli Klasörü Değiştirme   35

2.5. Komut Kullanımı                  36

2.6. Komut Satırında Klavye Kısayolları    37

2.7. İfadeler                 37

2.8. Bilimde Sayı kavramı          38

2.9. Sayılar                  39

      2.9.1. Sayı Çıkış Formatı                   40

      2.9.2. Sayı Formatını Varsayılan Yapmak       43

2.10. Operatörler         44

      2.10.1 Temel Aritmetik İşlemler       45

      2.10.2 Aritmetik İşlem Uygulama Örnekleri      49

2.11. Değişkenler        51

2.11.1. Değişken Atama İşlemleri     52

2.11.2. Değişkenleri Geri Çağırma ve Değiştirme                 55

2.11.3. Değişkenleri Listeleme           55

2.11.4. MATLAB’de Veri Türleri      57

      2.11.5. Özel Değişkenler ve Sabitler 59

2.11.6. Değişken Değerini Ekranda Görüntülememe          61

2.11.7. Birden Fazla Değişkeni Tek Satırda Kullanma      62

2.11.8. Tek Satıra Sığmayan Uzun İfade Kullanımı         63

2.11.9. Değişken Silme     63

2.11.10. Komut Penceresini Temizleme             65

2.11.11. Değişkenleri Kaydetme ve Tekrar Çağırma          65

2.11.12. Oturum Kaydetme               66

2.11.13. Değişken Kullanımı Uygulama Örnekleri              67

2.12. Fonksiyonlar                  68

2.12.1. Trigonometrik Fonksiyon İşlemleri        70

      2.12.1.1 Trigonometrik Fonksiyonlar Uygulama Örnekleri            72

2.12.2. Logaritmik ve Üstel Fonksiyon İşlemleri                 72

      2.12.2.1 Logaritmik ve Üstel Fonksiyon Uygulama Örnekleri       73

2.12.3. Kesir Yuvarlatma İşlemleri   76

2.12.4. Kalan Bulma İşlemleri          76

2.12.5. Diğer Bazı Matematiksel İşlemler          77

2.13. Çalışma Alanını Saklama/Yazdırma İşlemleri               78

2.14. Temel Matlab Kullanımı Uygulama Örnekleri                80

2.15. Özet              85

2.16. Alıştırma Soruları         85

Bölüm 3. Diziler       87

3.1. Skaler (Tekil) İşlemler    87

3.2. Vektör İşlemleri               88

3.2.1. Vektör Oluşturma  88

      3.2.1.1. Köşeli Parantez Kullanarak Vektör Oluşturma                  88

      3.2.1.2. Uygulama Örnekleri       92

3.2.2. Eşit Aralıklı Elemanlar Kullanarak Vektör Oluşturma               93

      3.2.2.1. : Operatörü    93

      3.2.2.2. Uygulama Örnekleri       93

      3.2.2.3. linspace ve logspace Fonksiyonları                   94

3.2.3. Utility Fonksiyonlarla Üretilen Vektörler              96

      3.2.3.1. Rastgele Değer Üreten Fonksiyonlar                 96

      3.2.3.2. zeros ve ones Fonksiyonları             99

3.3. Vektör İşlemleri               99

      3.3.1. Vektörlerde Temel İşlem Örnekleri        100

      3.3.2. Vektörlerde Noktalı İşlemler                   102

3.4. Vektör Bilgilerini Elde Etmek         104

3.5. Vektörlere Fonksiyonları Uygulamak             105

3.6. Vektör İşlemleri Genel Özellikleri  108

3.7. Matrisler       111

3.7.1. Matris Oluşturma                   111

3.7.1.1. Köşeli Parantez Kullanarak Matris Oluşturma                111

3.7.1.2. Utility Fonksiyonlar Kullanarak Matris Oluşturma   113

3.7.1.3. Özel Matrisler Oluşturma               116

3.7.1.4. Vektörleri Kullanarak Matrisler Oluşturma   118

3.8. Matris İşlemleri              119

      3.8.1. Matris ve Skaler İşlemler      121

      3.8.2. Matris ve Vektör İşlemleri    122

      3.8.3. Matris ve Üs Alma İşlemleri 123

      3.8.4. Matris Matris İşlemleri          124

3.9. Matris Bilgi Alma Fonksiyonları   126

3.10. Matris İndeksleme ve Kolon (:) Notasyonu                   130

3.10.1. Matris Elemanlarını Değiştirme           132

3.10.2. Matris Elemanlarını Silmek                  132

3.10.3. Matrise Yeni Elemanlar Ekleme          134

3.11. Matrislere Fonksiyonları Uygulamak           135

3.12. Matrisleri Saklama ve Yükleme 137

3.13. Genel Uygulama Örnekleri           137

3.14. Özet            142

3.15. Alıştırma Sorular        142

 

Bölüm 4.   Temel Programlamaya Bir Bakış  145

4.1. Programlama Dilleri      145

4.2. Derleyiciler ve Yorumlayıcılar       146

4.3. Problem Çözme ve Programlama 146

4.4. Algoritma Kurma          147

4.5. Akış Şemaları                149

4.6. Kaba-Kod    151

4.7. Özet              151

4.8. Alıştırma Soruları         152

 

Bölüm 5. Matlab’de Programlama   153

5.1. Komut Satırında Programlama    153

5.2. M-Dosyaları ile Programlama       153

      5.2.1. M-Dosyaları’nın Oluşturulması             154

5.3. Düz Yazı (Script) M-Dosyaları     155

      5.3.1. input Fonksiyonu                 162

      5.3.2. disp Fonksiyonu                   164

      5.3.3. Düzyazı M-Dosyası’nda Bazı Önemli Noktalar    167

      5.3.4. Düzyazı M-Dosyası Örnekleri                 168

5.4. Fonksiyon M-Dosyaları                  172

      5.4.1. Fonksiyon M-Dosyası’nda Bazı Önemli Noktalar 174

      5.4.2. Fonksiyon M-Dosyası Örnekleri             177

5.5. Düzyazı M-Dosya İçinde Düzyazı M-Dosya Kullanımı                   179

5.6. Düzyazı M-Dosya İçinde Fonksiyon M-Dosya Kullanımı               181

5.7. Fonksiyon M-Dosya İçinde Fonksiyon M-Dosya Kullanımı            181

5.8. M-Dosyaları’nda Hata Bildirimi   181

5.9. M-Dosyaları’nda Değişken Kullanımı            182

      5.9.1. Yerel Değişkenler 182

      5.9.2. Genel Değişkenler                   182

      5.9.3. Kalıcı Değişkenler                  185

5.10. M-Dosyaları’nın Yönetimi          186

      5.10.1. Matlab’de Tanımlı Dosya Türleri        186

      5.10.2. M-Dosyaları’nı Listeleme  186

      5.10.3. M-Dosyaları’nı Görüntüleme ve Düzenleme       188

      5.10.4. Birden Çok M-Dosyası ile Çalışma     190

      5.10.5. M-Dosyaları’nı Silme          191

      5.10.6. Varsayılan Çalışma Klasörü                192

      5.10.7. M-Dosyaları’nı Farklı Klasörlerden Çağırma      193

5.11. Operatörler                   193

      5.11.1. Operatör Önceliği                 194

      5.11.2. Aritmetik Operatörler          194

      5.11.3. İlişkisel Operatörler              194

      5.11.4. Mantıksal Operatörler         197

      5.11.5. Kısa-Devre Operatörleri      199

5.12. Mantıksal Fonksiyonlar               200

      5.12.1. find (bul) Fonksiyonu        201

5.13. Koşul Bildirimleri        203

      5.13.1. if Deyimi           203

      5.13.2. else Deyimi      205

      5.13.3. elseif Deyimi  206

      5.13.4. İçiçe if Yapısı 210

      5.13.5. if ile İlgili Uygulama Örnekleri            212

5.14. Döngüler    217

      5.14.1. for Döngü Deyimi               217

             5.14.1.1. for Döngülerinde disp Fonksiyonu  220

             5.14.1.2. İçiçe for Deyimi Kullanımı     221

             5.14.1.3. for Örnekleri           223

      5.14.2. while Döngü Deyimi          234

             5.14.2.1. while Örnekleri       236

      5.14.3. switch-case Yapısı          241

             5.14.3.1. switch-case Örnekleri          242

      5.14.4. continuebreak Yapısı  244

      5.14.5. try ... catch Yapısı         245

      5.14.6. return Fonksiyonu            246

      5.14.7. Duraksama Noktası (breakpoint) Koyma        248

5.15. M-Dosyaları’nda Hata Gösterimi                 250

      5.15.1. disp Fonksiyonu                 250

      5.15.2. error Fonksiyonu               250

      5.15.3. warning Fonksiyonu          251

      5.15.4. nargin ve nargout Fonksiyonları     251

      5.15.5. varargin ve varargout Fonksiyonları             253

5.16. Alt Fonksiyonlar         255

5.17. Özel Fonksiyonlar       257

5.18. Fonksiyon Fonksiyonları             258

5.19. Sözce (String) / Karakter Dizisi İşlemleri     259

      5.19.1. Karakter Dizisi/Sözce Oluşturma ve Dönüşümü  261

      5.19.2. Çok Boyutlu Karakter Katar Gösterimleri            264

      5.19.3. Karakter Dizilerinin Karşılaştırılması  266

      5.19.4. Bir Karakter Dizisi İçinde Karakter Sınıflama     268

      5.19.5. Büyük-Küçük Harf Dönüşümleri        268

      5.19.6. Sayı-Karakter Dönüşümü  269

      5.19.7. Karakter-Sayı Dönüşümleri                  270

             5.19.7.1. str2num Fonksiyonu               270

             5.19.7.2. eval Fonksiyonu    271

             5.19.7.3. sscanf Fonksiyonu                  273

5.20. Karakter Dizisinin input ile Kullanılması   274

5.21. Program Çıkışı ve Sonuç Gösterme İşlemleri                 275

      5.21.1. format Fonksiyonu            275

      5.21.2. disp Fonksiyonu                 275

      5.21.3. fprintf Fonksiyonu          277

      5.21.4. sprintf Fonksiyonu          283

      5.21.5. disp, fprintf, sprintf Karşılaştırılması          284

      5.21.6. Program Çıkış Formatı Örnekleri         286

5.22. MATLAB’de Veri Türleri             291

5.23. Giriş/Çıkış Fonksiyonları             295

      5.23.1. textread Fonksiyonu        295

      5.23.2. fopen Fonksiyonu               296

      5.23.3. fclose Fonksiyonu            297

5.24. Veri Dosyalarının Kullanımı       297

      5.24.1. MATLAB İçinde Veriler Oluşturma ve Çağırma 298

      5.24.2. Veri Dosyası Oluşturma ve Çağırma  300

             5.24.2.1. Program çıkışından .txt Dosyası Oluşturma                  301

             5.24.2.2. Bir Text veya Excel Dosyasını Matlab’de Kullanma  302

             5.24.2.3. fopen Fonksiyonu  303

5.25. Programlamada Zamanlama     306

      5.25.1. tic, toc Fonksiyonu          306

      5.25.2. cputime Fonksiyonu          307

5.26. Programlama Başarım (Performansı) Değerlendirilmesi                308

      5.26.1. Döngülerin Vektörleştirilmesi                308

      5.26.2. Önayırrmalı Diziler Kullanmak            309

5.27. Bellek Yönetimi ve Diğer Yöntemler             310

5.28. Özet            311

5.29. Sorular       311

 

Bölüm 6. Grafikler                 315

6.1. İki Boyutlu Grafikler    316

      6.1.1. Nokta Grafiği       316

      6.1.2. Doğru Grafiği        318

      6.1.3. İki Boyutlu Veri Grafikleri    322

      6.1.4. Eksenleri Adlandırma ve Grafiğe Başlık Eklemek                   325

      6.1.5. Grafiğe Kılavuz Çizgileri Eklemek         326

      6.1.6. Veri Grafik Örnekleri              327

      6.1.7. Grafik Üzerinde Düzenleme İşlemleri    328

             6.1.7.1. Eksen Adları ve Başlık Düzenleme İşlemleri                   328

             6.1.7.2. Eksen Adları ve Başlık Yazısı Özellikleri       330

             6.1.7.3. Kılavuz Çizgileri (Grid) İşlemleri  332

             6.1.7.4. Eksen İşlemleri              332

             6.1.7.5. Grafik Arka Plan Rengi İşlemleri  333

      6.1.8. Fonksiyon Grafikleri              335

             6.1.8.1. Tek Değişkenli Fonksiyonların Grafikleri       335

             6.1.8.2. Tek Değişkenli Fonksiyon Grafik Örnekleri   336

      6.1.9. Çizgi ve İşaretleme Seçenekleri              340

      6.1.10. Figure Penceresinde Çizgi ve İşaretleme İşlemleri                 344

      6.1.11. Grafiklerde  Çizgi ve İşaretleme Örnekleri             345

      6.1.12. plot ve hold on ile Çoklu Grafik – Aynı Düzlemde Bağımlı               347

      6.1.13. Grafiğe Yazı Eklemek         352

             6.1.13.1. legend Fonksiyonu   352

             6.1.13.2. text Fonksiyonu       357

             6.1.13.3. gtext Fonksiyonu     358

             6.1.13.4. Grafik Alanı Üzerinde Yazı İşlemleri           360

      6.1.14. fiqure Fonksiyonu            361

      6.1.15. pause Fonksiyonu               362

      6.1.16. subplot ile Çoklu Grafik – Aynı Düzlemde Bağımsız         363

      6.1.17. Eksen Sınırlarını Ayarlamak                366

             6.1.17.1. linspace Fonksiyonu                 366

             6.1.17.2. axis Fonksiyonu       367

             6.1.17.3. Grafik Ekranında Eksen İşlemleri                 370

      6.1.18. Grafiklere Simgesel Karakterler Eklemek              371

      6.1.19. Grafik Ölçekleri – Logoritmik Grafikler                 375

      6.1.20. İki Y-Eksenli Grafik Çizmek                 378

      6.1.21. İki Boyutlu Grafikleri Doğrudan Çizdirmek         380

             6.1.21.1. ezplot Fonksiyonu Kullanımı  380

             6.1.21.2. fplot Fonksiyonu Kullanımı     382

6.2. Temel Grafik İşlemleri 384

      6.2.1. Grafiği Kaydetmek                384

      6.2.2. Grafiğin Word veya Powerpoint Programında Kullanılması 386

6.3. Grafiklerin Özelleştirilmesi              387

6.4. Özel Grafikler                 402

      6.4.1. Pasta Dilimi Grafikleri           403

6.4.2. Çubuk Grafikler         405

      6.4.3. Histogram Grafikler               406

6.5. Üç Boyutlu Grafikler    407

      6.5.1. 3D Çizgi Grafikler                   408

      6.5.2. 3D Ağ Grafikler    409

      6.5.3. 3D Yüzey Grafikler                410

      6.5.4. Üç Boyutlu Grafikleri Doğrudan Çizdirmek            411

6.6. İleri Grafik Uygulamaları               414

      6.6.1. movie Fonksiyonu (Hareketli Grafikler)                  414

      6.6.2. GUI (Graphic User Interface) Uygulamaları          414

6.7. Özet              415

6.8. Alıştırma Soruları         415

 

Bölüm 7. MATLAB Programlama Örnekleri         417

 

Bölüm 8. Temel Matematiksel İşlemler             469

8.1. Karmaşık Sayı İşlemleri                 469

      8.1.1. Karmaşık Sayı Fonksiyonları                 470

      8.1.2. Karmaşık Sayı Uygulama Örnekleri     472

      8.1.3. Karmaşık Sayıların Kutupsal Gösterimi                  473

             8.1.3.1. cart2pol ve pol2cart Fonksiyonları     474

             8.1.3.2. Euler Formülü                475

      8.1.4. Karmaşık Sayılı Matris Oluşturma        476

      8.1.5. Karmaşık Sayı Grafiği          477

             8.1.5.1. Karmaşık Sayının Polar Form Grafiği            479

             8.1.5.2. Karmaşık Sayının Kartezyen Form Grafiği  479

8.2. Polinomlar   480

      8.2.1. Polinomların Gösterimi         480

      8.2.2. Polinomların Değerini Bulma                  481

      8.2.3. Polinomların Köklerini Bulma                482

      8.2.4. Kökleri  Belli Olan Polinomları Bulma  483

      8.2.5. Polinomların Çarpımı           483

      8.2.6. Polinomların Bölümü            484

      8.2.7. Polinomlarda Toplama ve Çıkartma İşlemi           485

      8.2.8. Polinomların Türevi               486

8.3. Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümü          486

      8.3.1. solve Fonksiyonu                 486

8.4. Sembolik Matematik   491

      8.4.1. Çoklu Sembolik Değişken Kullanımı - syms Fonksiyonu       493

      8.4.2. Sembolik Sadeleştirme İşlemleri             495

      8.4.3. Sembolik İfadelerde Değer Koyma İşlemleri          499

      8.4.4. Laplace Dönüşümleri            501

8.5. İntegral         502

      8.5.1. Sayısal Değerli (Nümerik) İntegral Örnekleri           502

      8.5.2. Sembolik İntegral Örnekleri  505

8.6. Türev İşlemleri               511

      7.6.1. Türev Örnekleri    512

8.7. Limit İşlemleri                515

      8.7.1. Limit Örnekleri     515

8.8. Denklem Sistemlerinin Çözümü    516

      7.8.1. Denklem Sistemlerinin Çözüm Örnekleri                 518

8.9. Diferansiyel Denklem Çözümü     512

      8.9.1. Diferansiyel Denklem Çözüm Örnekleri                  522

      8.9.2. Adi Diferansiyel Denklem Çözücüleri   524

8.10. Diğer Sembolik Matematik İşlemler             528

 

Kaynakça

Dizin

 


Üniversite ders kitapları ve bilgisayar kitapları:

Diskrete Matematik Ortak Yazarlı

Veri Madenciliği Dr. Gökhan SİLAHTAROĞLU

Veri Madenciliği Yöntemleri Dr. Yalçın ÖZKAN

Network TCP/IP ve UNUX El Kitabı Dr. Rifat ÇÖLKESEN

Network/Veri Haberleşmesi Uygulamaları Yasin KAPLAN

Veri Haberleşmesi/Network Temelleri Yasin KAPLAN

Veri Haberleşmesi/Network Kavramları Yasin KAPLAN

Java ve Yazılım Tasarımı Altuğ Altıntaş

Bilgisayar Mimarisi Ortak Yazarlı

Elektronik Mühendisliğine Giriş Ortak Yazarlı

Endüstri Mühendisliğine Giriş Ortak Yazarlı (Editör: Prof. Dr. Ercan ÖZTEMEL)

Bilgisayar Ağları Dr. Demir ÖNER

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Ortak yazarlı (Editör: Dr. Rifat ÇÖLKESEN)

Veritabanı ve Uygulamaları Yılmaz KAYA ve Ramazan TEKİN

Sistem Analizi ve Tasarımı (Bilgisayar Bilimlerinde)  Prof.Dr. Oya KALIPSIZ ve ark.

Yazılım Mühendisliği   Dr.Erhan SARIDOĞAN

C++ ve Nesneye Yönelik  C Programlama   Dr.Erhan SARIDOĞAN

Programlama Sanatı Algoritmalar (C Uyarlaması)  Dr.Rifat ÇÖLKESEN

C Programlama Dili - İşte C  Dr.Rifat ÇÖLKESEN

Uygulamalı C Programlama Dili   Bora TUNCER

Veri Yapıları ve Algoritmalar  Dr.Rifat ÇÖLKESEN

Veri Yapıları Algoritma Temelleri Dr.Sefer KURNAZ

MATLAB Kılavuzu  Dr.Aslan İNAN

MATLAB Uygulama Çözümleri  Dr.Aslan İNAN

JAVA ve Yazılım Tasarımı  Altuğ B. ALTINTAŞ

Linux Altında Programlama   Ali VARDAR

GTK/GNOME Programlama   Ali VARDAR

Üniversite Kitaplarımızın tüm listesi için buraya tıklayınız.

Mühendislik kitaplarımız için ise buraya tıklayınız.