PAPATYA YAYINCILIK EĞİTİM

       üniversite kitapları, teknik kitaplar ve bilimsel kitaplar                                           English


üniversite ders kitapları              tüm üniversiteler bu kitapları okutuyor            farkımız kitaplarımızda...


 Ana Sayfa

 

Hakkımızda
e-Kitap Projesi

Kitapların Listesi

Basılacak Kitaplar

Satış/Pazarlama
Bizimle Çalışmak
İletişim/Bize Ulaşın
Periyodik Dergi

Post-Edu Enstitüsü

Kitap Fuarı Duyuru

Kurumsal Hizmetler

 

 

Türkiye'nin İnternet Kitapçısı

www.tdk.com.tR

 

Fiyat Listesi (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitap Ana Dağıtım:

 

İstanbul-Cağaloğlu

Tel: (0212) 527 52 96

Faks: (0212) 527 52 97

cagaloglu@papatyabilim.com.tr

fiyat listesi

 Kitapların Tüm Listesi

 e-Kitap Çalışmalarımız

Mühendislik Kitapları

Programlama Kitapları

İşletme Kitapları

Dilbilim Kitapları

fiyat listesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Yenilik Yönetimi

Doç. Dr. Ahu Tuğba KARABULUT

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-975-4220-88-5, Mayıs 2015

Türkçe, 210 sayfa, (16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt  


  Stratejik Yenilik Yönetimi PDF İçindekiler indir                                     şimdi satın al


Yenilik (innovasyon/yenileşim), firmalar için olduğu kadar, ülkeler için de bir, “olmak veya olmamak” sorunudur. Yeniliğin olağan kaynağı, ARGE’ye ve yeni patent geliştirilmesine yapılan “yatırımdır”. Bunun ölçütü, mikro açıdan, ARGE bütçesinin yıl bazında üretimden yapılan satışlara oranı ve küresel ölçekte alınan yeni patent sayısı, makro açıdan ise, ARGE bütçesinin Gayrı Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYİH) oranı ve bir milyon kişiye (nüfusa) düşen araştırmacı sayısıdır.

Yakın zamana kadar, yenilikten anlaşılan, birinci nesil köktenci yeniliklerdi. Bu yaklaşım, eski bir paradigma olarak nitelendirilmekte ve yeni paradigmada, yenilik kavramı değişmektedir. Buna göre, yenilik, şu başlıklar altında ele alınabilmektedir:

1.  Birinci nesil köktenci teknolojik yenilikler

2.  İkinci nesil teknolojik yenilikler

3.  Teknolojik olmayan yenilikler veya yönetimsel yenilikler

Yenilik konusunda diğer bir ayrım da yeniliğin, ilgili işletmeye özgü olup olmamasıyla ilgilidir. İşletme dışı araştırma kuruluşları veya firmalarla birlikte gerçekleştirilen yenilikler, açık yenilikler veya karma yenilikler olarak nitelendirilmektedir.

Yenilik konusunda bir diğer gelişme ise, devletlerin, bazı stratejik yenilik araştırmalarına verdiği desteklerdir. Bu desteklerin, ulusal bir misyon ve vizyon doğrultusunda, stratejik olarak, verildiği ve özellikle dokuz sektörde toplandığı görülmektedir.

Öte yandan, bilinen aksine, KOBİ tipi işletmelerin, aynı zamanda, insan kaynakları başına, en fazla yenilik yapan işletmeler olmasıdır.

Stratejik Yenilik Yönetimi başlıklı bu çalışmada, bütün bu konulara ayrıntılı olarak yer verilmektedir.  


Akademik ve bilimsel kitaplar, bizim, işimizdir...

 

               


Türkiye'nin İnternet kitapçısı ---> www.tdk.com.tr                            şimdi satın al


 

İÇİNDEKİLER

 

Önsöz

 

1 Stratejik Yenilik ve Yenilik Stratejileri

1.1.     Yönetimlerin İki Önemli İşlevi ve Stratejik Yeniliğin Özellikleri

1.2.     Yeniliğe Değişik Yaklaşımlar

1.3.     Yenilik Süreci ve Yenilik Döngüsü

1.4.     Yenilik Gereksinimi ve Yenilik Türleri

1.5.     Sinerjik Yenilik

1.6.     Yenilik ve Rekabet İlişkisi

1.7.     Yenilik ve Yeni Teknolojik Konum Stratejileri

1.8.     Strateji Yeniliği ve Tekno-Yönetimsel Eksenli Yenilik Stratejileri

1.9.     Yenilikte Yeni Paradigma

1.10.  Yenilik Fabrikası

1.11.  Sorular

2 Yenilik Yönetim Sistemi

2.1.     Yenilik Yönetimi ve Yönetim Yeniliği

2.2.     Yenilik Yöneticisi ve Stratejik Yenilik İşbirliği Yönetimi

2.3.     Yenilik Yönetim Sistemi

2.4.     Yenilik ve En İyiyle Kıyaslama 

2.5.     Yenilik Yönetimi Döngüsü ve Etkileşimli Önderlik

2.6.     Yenilik Modelleri

2.7.     Yenilikçi Potansiyel ve Çok Paydaşlı Yapılaşma

2.8.     Yenilikte Sistem Düşüncesi: Sistemsel Stratejik Süreç

2.9.     Yenilikte Örgütsel Önderlik

2.10.  Yenilikte Paydaşlar Memnuniyeti ve Sosyal Sorumluluk Eksenli Yenilik

2.11.  Sorular

3 Örgütsel Yenilik Kültürü

3.1.     Yenilik ve Yenilik Kültürünün Çekirdek Özellikleri

3.2.     Örgütsel Yenilik Kültürü

3.3.     Yenilik Kültürü ve Yeni Ürün Geliştirme

3.4.     Yenilikçi Kültür ve Kültürel Değerlerin Paylaşımı

3.5.     Yenilik Kültürünün İşlevleri ve Normları

3.6.     Yenilik Sürecinde Çok Kültürlülük

3.7.     Mükemmel Yenilik Yönetimi

3.8.     Sorular

4 Stratejik Bilgi Yönetimi ve Entelektüel Sermaye

4.1.     Yenilik ve Bilgi Yönetimi

4.2.     Bilgi Yönetimi ve İnsan Kaynakları

4.3.     Stratejik Bilgi Yönetimi Süreci, İç ve Diş Faktörler

4.4.     Bilgi Yönetiminde Kaynak Asimetrisinin Rekabetçi Etkisi

4.5.     Post-Modern Bilgi Yönetimi

4.6.     Entelektüel Sermaye ve Bileşenleri

4.7.     Entelektüel Sermaye Varlıkları

4.8.     Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi

4.9.     Sorular

5 Teknolojik Yenilik ve Yönetimi

5.1.     Teknolojik Yenilik ve Paradigma Değişimi

5.2.     Teknolojinin Boyutları ve Teknoloji Yönetimi

5.3.     Yeni Ürün Odaklı Teknolojik Modeller

5.4.     Yenilik Gereksinimi Sorunu ve Teknoloji Geliştirme

5.5.     Teknoloji Kontrolü ve Teknoloji Transferi

5.6.     Teknoloji Transferi Uygulamaları

5.7.     Sorular

6 Teknolojik Olmayan Yenilikler

6.1.     Yeni Paradigma ve Teknolojik Olmayan Yenilikler

6.2.     Yönetimsel Yenilik

6.3.     Hizmet Yeniliği ve Hizmet Yoğun Ürünler

6.4.     Tedarik ve Değer Zinciri Yeniliği

6.5.     Pazarlama Yeniliği

6.6.     Sorular

7 Teknolojik Yönetim Teknikleri

7.1.     Teknolojik Yönetim Teknikleri Kavramı

7.2.     Yenilik ve Yeni Teknoloji Geliştirme Teknikleri

7.3.     Yenilik Teknolojilerinin Yol Haritasını Geliştirme Süreci

7.4.     Yenilik Teknolojisini Geliştirme ve Performansını Değerleme

7.5.     Bazı Yenilik Yönetimi Teknikleri

7.6.     Sorular

8 Yenilik Portföyü ve Yönetimi

8.1.     Yeni Teknoloji ve Ürün Portföyü ve Yönetimi Kavramı

8.2.     Yeni Teknoloji ve Ürün Portföyü

8.3.     Yeni Teknoloji ve Ürün Portföyü Geliştirme Süreci

8.4.     Yenilik Portföyü Oluşturma ve ARGE Bütçesi

8.5.     Yenilik Portföyü Yönetim Süreci

8.6.     Yenilik Portföyü Yönetimi Başarısını Önleyen Engeller

8.7.     Yenilik Portföyü Başarısızlık Gedikleri ve İyileştirilmesi

8.8.     Sorular

9 Yenilik Yönetiminde Proje Yönetimi

9.1.     Mısır Piramitlerinden Günümüze Proje Yönetimi

9.2.     Ürün ve Süreç Eksenine Göre Proje Tipleri

9.3.     Proje Planı ve Aşamaları

9.4.     Proje Risk Yönetimi: Prima

9.5.     Stratejik Yenilik Projesi Yönetimi

9.6.     Proje Ekibi ve Ekip Türleri

9.7.     Proje ve ARGE İlişkisi

9.8.     Yenilik Projesinin Jenerik Özellikleri

9.9.     Sorular

10 Yeni Ürün Geliştirme ve Açık Yenilik İlişkileri

10.1.  Rekabetçi Daha İyiyi Edinme Yarışı

10.2.  Yeni Ürün Geliştirme Süreci

10.3.  Yeni Ürün Geliştirmede Açık Yenilik İlişkileri

10.4.  Üçlü İşbirliği Modeli ve Yeni Ürün Geliştirmeye Etkisi

10.5.  Kamunun Yeni Ürün Geliştirmeye Stratejik Katilimi

10.6.  Sorular

11 Yenilik Süreci ve Süreç Yeniliği

11.1.  Yenilik Süreci

11.2.  Süreç Yenilikleri

11.3.  Yeni Sürecin Tasarımı ve Mevcut Sürecin Yeniden Yapılandırılması

11.4.  Süreç Yeniliğinde Gedik Analizi

11.5.  EFQM Mükemmellik Modelinde Süreçler

11.6.  Yenilik Araştırmalarının İstihdama Etkileri

11.7.  Sorular

12 Kobilerde Yenilik

12.1.  Asimetrik Rekabet ve Bilgi Ortamında Girişimcilik ve Kobiler

12.2.  Kobi Ayrımı ve Yenilik Gereksinimi

12.3.  Kobi Yaşam Eğrisi ve Yenilik

12.4.  Kobilerde Yeni Ürün ve Süreç Yeniliği

12.5.  Sosyal Eksenli Yenilikler

12.6.  Sorular

13 Yeniliğin Kabulü ve Yayılması

13.1.  Yeniliğin Kabulü

13.2.  Yenilikte Kabul ve Yayılma Modelleri

13.3.  Yeniliğin Yayılması

13.4.  Yeniliğin Kabul ve Yayılma Yaşam Eğrisi

13.5.  Ülkeler ve Sektörel Olarak Yeniliğin Kabul ve Yayılması

13.6.  Sorular

14 İşletmenin Bütüncül Yenilik Performansı

14.1.  Yenilik Performansı Kavramı ve Analizi

14.2.  Yeni Üründe Bütüncül Performans Ölçütleri ve Değerlemesi

14.3.  Ürün Dişi Yenilik Performansı 

14.4.  Firma Yenilik Portföyü Performansı

14.5.  Ulusal Yenilik Araştırmaları Politikası Performansı

14.6.  Sorular

Kaynakça                                                                                                                                

Dizin


Kitaplarımızın tüm listesi için buraya tıklayınız.


Akademik bilimsel ve üniversite kitaplarında Papatya Yayıncılık Eğitim