PAPATYA BİLİM YAYINCILIK EĞİTİM A.Ş.

    bilimsel kitaplar, üniversite ders kitapları, teknik kitaplar           English


farkımız kitaplarımızda...     tüm üniversiteler bu kitapları okutuyor...      papatya bilim  


 Ana Sayfa

 

Hakkımızda


e-Kitap Projesi


Kitapların Listesi

Basılacak Kitaplar

Satış/Pazarlama


Bizimle Çalışmak


İletişim/Bize Ulaşın


Periyodik Dergi

Post-Edu Enstitüsü

Kitap Fuarı Duyuru

Kurumsal Hizmetler

Fiyat Listesi (PDF)

Kitapların Tüm Listesi

 e-Kitap Çalışmalarımız

Mühendislik Kitapları

Programlama Kitapları

İşletme Kitapları

Dilbilim Kitapları

 

Kitap Ana Dağıtım:

İstanbul-Cağaloğlu

Tel: +90-212-527 52 96

Faks: +90-212-527 52 97

cagaloglu@papatyabilim.com.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis Planlamasında Büyüme Modelleri

Prof. Dr. Kenan ÖZDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-605-9594-17-2

Şubat 2017, 110 sayfa

(16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt.


 Tesis Planlamasında Büyüme Modelleri içindekiler PDF


Arka kapak yazısı. Bu kitabın amacı, üniversitelerin endüstri mühendisliği, makine mühendisliği ve diğer mühendislikler ile mimarlık ve işletme bölümleri lisans ve lisansüstü öğrencilerine,  mevcut tesislere yapılacak makine, atölye, bölüm ve tesis gibi eklemelerle ilgili planlama, yerleşim düzeni ve yer seçimi çalışmaları konusundaki bilgi ve teknikleri öğrenebilecekleri ders kitabı veya yardımcı ders kitabı olanağını sunmaktır. Ayrıca ülkemizde gelişmekte olan tesis planlama ve kurma kültürüne katkıda bulunarak;  mühendislere, mimarlara, girişimcilere, işletmecilere,  planlamacılara ve araştırmacılara yararlanabilecekleri teknik bir başvuru kaynağı sağlamaktır.

Kitapta, endüstri ve hizmet işletmelerinin kuruluş ve tesis planlama çalışmalarının neler olduğu, özet nitelikte, bütünsellik ve etkileşim içinde incelendikten sonra,  kurulu ve çalışır durumdaki tesislere veya tesislerin bazı bölümlerine ekleme yapılmasını ya da tesislerde değişikliğe gidilmesini gerektiren tesis planlama ve yerleşimde büyüme sorunlarıyla ilgili model ve çözüm teknikleri örnekli olarak incelenmiştir.

Endüstri Mühendisliği kitapları Papatya Bilim'de...


       


Türkiye'nin İnternet Kitapçısı www.tdk.com.tr Üniversite Kitapları Portalı


İÇİNDEKİLER

 

Önsöz 

Bölüm 1. Giriş: Tesis Planlama ve Kuruluş Çalışmaları

1.1. Sistem Olarak İşletme

1.2. Kuruluş Çalışmalarının Kapsamı

1.3. İşletmenin Fiziksel Yapısını Ortaya Çıkaran Kuruluş Çalışmaları

1.3.1. Pazar Araştırması ve Ekonomik İncelemeler

1.3.2. Ürün Tasarımı

1.3.3. Kapasite Seçimi

1.3.4. Süreç Tasarımı

1.3.5. Yapılsın-Alınsın Kararlarının Verilmesi

1.3.6. Yer Seçimi

1.3.7. Yerleşim Düzeni Tasarımı

1.3.8. Yapı Seçimi ve Tasarımı

1.3.9. Malzeme Devinimi Sisteminin Tasarımı

1.3.10. Sermayenin Bulunması

1.3.11. Hukuksal Yapının Belirlenmesi

1.3.12. Fiyatlama

1.3.13. Çeşitlendirme

1.4. Malzeme Devinim İşlevi ve Tesis Planlaması

1.5. Tesis Planlama Süreci

1.5.1. Tesis Planlama Sorununun Tanımlanması

1.5.2. Bilgilerin Toplanması ve Bilgi Türleri

1.5.3. Sorunun Çözümlenmesi

1.5.4. Çözüm Seçeneklerinin Araştırılması

1.5.5. Seçeneklerin Karşılaştırılması, Seçim ve Uygulama

1.6. Özet

1.7. Sorular

 

Bölüm 2. Tekli Olanak Katılımı Model ve Teknikleri

2.1. Olanak Katılması Sorunları

2.2. Bir Olanağın Katılması Modeline Uyan Sorunlar

2.3. Tekli Olanak Katılımı Genel Modeli

2.4. Zikzaklı Uzaklık Modeli

2.4.1. Modelin Varsayımları

2.4.2. Eniyi Yerleştirme Noktasının Araştırılması

2.4.3. Çözüm Yöntemi

2.4.4.  Eşmaliyet Eğrileri

2.4.5.  Zikzaklı Uzaklık Modeli Çözüm Algoritması

2.5. Ağırlık Merkezi Modeli

2.6. Düz Uzaklık Modeli

2.6.1. Modelin Varsayımları

2.6.2. Eniyi Yerleştirme Noktasının Saptanması

2.6.3. Diğer Çözüm Yöntemleri

2.6.4.  Eşmaliyet Eğrilerinin Bulunması

2.7. Özet

2.8. Sorular

 

Bölüm 3. Çoklu Olanak Katılımı Model ve Teknikleri

3.1.  Çok Olanağın Bağımsız ve Ayrık Ol. Katılması: Doğ. Atama Modeli

3.1.1. Sorunun ve Modelin Genel Olarak Açıklanması

3.1.2. Doğrusal Atama Modelinin Kurulması

3.1.3.  Doğrusal Atama Modeli Çözüm Algoritması 

3.1.4. Doğrusal Atama Modelinin Kapsamının Genişletilmesi

3.1.5.  Modelin Yetersizlikleri ve Önlemler

3.2. Çok Olanağın Göreli ve Sürekli Olarak Katılması Modeli

3.2.1. Sorunun Genel Olarak Açıklanması

3.2.2. Genel Modelin Kurulması

3.2.3. Zikzaklı Uzaklık Modeli

3.2.3.1. Modelin Matematiksel Modeli

3.2.3.2. Eniyi Yerleşim Noktalarının Bulunması

3.2.4. Düz Uzaklığın Karesi Modeli

3.2.5. Düz Uzaklık Modeli

3.2.5.1. Modelin Matematiksel Modeli

3.2.5.2. Eniyi Yerleşim Noktalarının Bulunması

3.3. Sonuç ve Değerlendirme

3.4. Özet

3.5. Sorular

Kaynakça

Dizin 

Papatya Bilim; Akademik Bilimsel ve Üniversite Ders Kitapları