A'dan Z'ye C ile PIC Programlama

ALi Ekber ÖZDEMİR (Ph. D)

 

 

 

 

 

 

Mikrodenetleyici mimarisi, saklayıcıları, bellekleri, programlanması

ve örnek uygulamalarıyla

 

 

 

ISBN: 978-605-9594-14-1, 30 Aralık 2016

320 sayfa, (16,5x24 cm2), 1. hamur kağıt.                           şimdi satın al


A'dan Z'ye C ile PIC Programlama İçindekiler


Bu kitap, mikrodenetleyici programlamayı öğrenmek isteyen lisans ve ön lisans düzeyindeki elektrik, elektronik ve bilgisayar alanlarında öğrenim gören üniversite öğrencilerine, ihtiyaç duyacakları temel bilgileri, ayrıntılı ve uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlamaktadır.   

Bu amaç doğrultusunda, bu alandaki en güçlü ve yaygın kullanılan dillerden birisi olan C programlama dili ve PIC mikrodenetleyicileri araç olarak seçilmiştir. Tüm bölümler, yazarın bu alandaki 10 yılı aşkın deneyimiyle, öğrenme sürecinde en çok işe yaradığı görülen yöntemler, temel alınarak hazırlanmıştır. Hem teorik bilgiler yeterince verilmiştir hem de bolca uygulama geliştirilmiştir. 

Öğretilmesi hedeflenen konu ve kavramların herbiri için özel uygulamalar oluşturulmuş ve bu uygulamalar için gerekli olan devre şemaları ile C programları verilmiştir. Kitapta yer verilen tüm uygulamalar tek tek denenmiştir. Bununla birlikte tüm uygulamalar,  PIC mikrodenetleyicilerinin üreticisi tarafından geliştirilmiş en güncel C derleyicisi olan XC8 derleyicisi ve MPLABX IDE arayüzü kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tüm bölümleri dikkatli bir biçimde tamamlayan okuyucu, hem C dilini kullanmayı en ince ayrıntısına kadar öğrenecek hem de ileri düzeyde mikrodenetleyici temelli projeler gerçekleştirebilecek deneyime sahip olacaktır. 

 

farkımız, kitaplarımızda... bilgisayar ve bilişim kitaplarında Papatya Bilim...         


Türkiye'nin İnternet kitapçısı TDK Bilim ---> www.tdk.com.tr


İÇİNDEKİLER

Bölüm 1. Temel Kavramlar

Bölüm 2. PIC Mikrodenetleyici Ailesi
2.1. PIC16F84 Mikrodenetleyicisi
2.1.1. PIC16F84 için temel elektriksel bağlantılar
2.1.2. PIC16F84’ ün program belleği
2.1.3. PIC16F84’ün RAM belleği
2.1.4. PIC16F84’ün RAM belleğindeki saklayıcılar
2.2. PIC16F877 Mikrodenetleyicisi
2.2.1. PIC16F877 için Temel Elektriksel Bağlantılar
2.2.2. PIC16F877’nin Program Belleği
2.2.3. PIC16F877’nin RAM Belleği
2.3. Özet
2.4. Çalışma soruları
Bölüm 3. Sayı Sistemleri
3.1. İkilik Tabandaki Bir Sayının Onluk Tabana Dönüştürülmesi
3.2. Onluk Tabandaki Bir Sayının İkilik Tabana Dönüştürülmesi
3.3. İkilik Tabandaki Bir Sayının Onaltılık Tabana Dönüştürülmesi
3.4. Onaltılık Tabandaki Bir Sayının İkilik Tabana Dönüştürülmesi
3.5. Özet
3.6. Çalışma soruları
Bölüm 4. MPLABX Arayüz Programı
4.1. MPLAB X IDE Ara Yüz Programı
4.2. MPLAB X IDE Kullanarak Proje Oluşturmak
4.3. Özet
Bölüm 5. MPLAB XC8 Derleyicisi
5.1. MPLAB XC8 Derleyicisinin Desteklediği Veri Türleri
5.1.1. Değişken Tanımlama
5.1.2. İşaretçi (POINTER ) Kullanımı
5.1.3. Kullanıcı Tanımlı Değişkenler ( Structures ve Unions)
5.2. MPLAB XC8 C Derleyicisinin Desteklediği Operatörler
5.3. Özet
5.4. Çalışma soruları
Bölüm 6. C Dilinin Özellikleri
6.1. C Dilindeki Temel Program Blokları
6.1.1. Ön Tanımlama Bloğu
6.1.2. Değişken Tanımlama Bloğu
6.1.3. Ana Program Bloğu
6.1.4. Fonksiyon Blokları
6.1.5. Makrolar
6.2. C İçinde ASSEMBLY Kullanımı
6.3. C Dilindeki Program Kontrol Komutları
6.3.1. IF Komutu
6.3.2. SWITCH / CASE Komutu
6.3.3. FOR Komutu
6.3.4. WHILE Komutu
6.3.5. DO – WHILE komutu
6.3.6. BREAK Komutu
6.3.7. CONTINUE Komutu
6.3.8. NULL (;) Komutu
6.3.9. RETURN Komutu
6.3.10. Zaman Gecikmesi Sağlayan Komutlar
6.4. Ön İşlemci Komutları
6.4.1. #
6.4.2. #ADVISORY
6.4.3. #ASSERT
6.4.4. #ASM ve #ENDASM
6.4.5. #DEFINE
6.4.6. #IF, #ELSE ve #ENDIF
6.4.7. #ELIF
6.4.8. #ERROR
6.4.9. #IFDEF
6.4.10. #IFNDEF
6.4.11. #INCLUDE
6.4.12. #INFO
6.4.13. #PARAGMA
6.5. Özet
6.6. Çalışma soruları
Bölüm 7. Projeye Dosya Ekleme
Bölüm 8. Uygulamalar

8.1. LED Uygulamaları
8.1.1. Anahtar Durumuna Göre Yakılıp Söndürülen LED Uygulaması
8.1.2. İkili Sayıcı Uygulaması
8.1.3. POV Tekniği ile Havada Görüntü Oluşturma Uygulaması
8.1.4. 7 Segmentli Gösterge Uygulaması
8.1.5. 7 Segmentli Gösterge Uygulaması (2)
8.1.6. DOT Matris Uygulaması
8.2. Kesme Uygulamaları
8.2.1. RB0 Kesme Uygulaması
8.2.2. PORTB Kesme Uygulaması
8.2.3. TMR0 kesme uygulaması
8.2.4. TMR1 kesme uygulaması
8.2.5. TIMER2 kesme uygulaması
8.2.6. EEPROM belleğe veri yazma kesmesi
8.2.7. CCP (Capture – Compare – PWM) kesme uygulamaları
8.3. Motor Uygulamaları
8.3.1. DC motor kontrol uygulaması
8.3.2. Adım motoru uygulamaları
8.3.3. SERVO motor uygulamaları
8.4. Tuş Takımı Uygulaması
8.5. Analog Karşılaştırıcı Uygulaması
8.6. LCD Gösterge Uygulamaları
8.6.1. Nokta Matris LCD Göstergede Metin Görüntüleme Uygulaması
8.6.2. Nokta Matris LCD Gösterge ve Tuş Takımı Uygulaması
8.6.3. Türkçe Karakterlerin Görüntülenmesi
8.7. Analog – Dijital Dönüşüm (ADD) Uygulamaları
8.7.1. Sayısal voltmetre uygulaması
8.7.2. Sayısal Termometre Uygulaması
8.8. Veri İletişim Uygulamaları
8.8.1. RS – 232 Veri İletişim Uygulamaları
8.8.2. SPI ve I2C İletişim Uygulamaları
8.9. Grafik LCD Kullanımı
8.10. Özet
8.11. Çalışma Soruları

KAYNAKÇA

Dizin

 


 

Kitaplarımızın tüm listesi için buraya tıklayınız.


Akademik Bilimsel ve Üniversite Ders Kitaplarında Papatya Bilim Yayınevi