Yapay-Zeka-Yontemleri.jpg (57179 bytes)

Yapay Zeka Yöntemler

Editör: Prof. Dr. Cemalettin KUBAT

Bölüm yazarlar: Abbas AKKASİ ~ Adem GÖLEÇ ~ Adnan AKTEPE ~ Ahmet Kürşad TÜRKER ~ Alper KİRAZ ~ Bilal TORKUL ~ Cem ÖZKURT ~ Cemalettin KUBAT ~ D. Tetik KÜÇÜKELÇİ ~ Elham PASHAEI ~ Enes Furkan ERKAN ~ Kübra ERDOĞAN ~ M. Mustafa YURDAKUL ~ M. Ali BARIŞKAN ~ Mehmet Emin ASAN ~ Merve Cengiz TOKLU ~ Merve ŞİŞCİ ~ Nihal ALTUNTAŞ ~ Nuran PEKER ~ Orhan TORKUL ~ Özer UYGUN ~ Sena Nur BENLİ ~ Serkan GÖNEN ~ Süleyman ERSÖZ ~ Tuğrul BAYRAKTAR ~ Yunus Emre Torkul ~ Zekai ŞEN

 

 farkımız, kitaplarımızda...

 

 

ISBN: 978-625-6701-01-4, Aralık 2023, 484 sayfa

(16x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt


Yapay Zeka Yontemleri PDF içindekiler


Arka kapak yazısı. Bu kitabın amacı, okuyucuya, güncel bilim ve teknolojilerin öncüsü sayılan “yapay zeka” hakkında, onlara, yön veren bilgiler sunmaktır; akademisyen, araştırmacı ve öğrencilere çalışmalarında konuyla ilgili bilimsel ve teknik destek sağlamaktır. Kitabın bölüm yazarları, ülkemizde ve yurtdışında “yapay zeka” konularında araştırma çalışmaları yapan akademisyen ve araştırmacılardan oluşmaktadır. Toplam ondokuz bölümden oluşan kitabımızda bulanık modelleme, sinir bulanık sistemler, yapay sinir ağları, tıpta tanı ve teşhis uygulamaları, evrişimsel yapay sinir ağı, tıbbi tanıda yapay zeka, genetik algoritmalar, zeki diferansiyel gelişim algoritması, derin öğrenme, pekiştirmeli öğrenme, büyük veri, veri madenciliği, siber güvenlik, yapay arı algoritması ve desteklemeli öğrenme konular ele alınmıştır.İÇİNDEKİLER

Önsöz

Başlarken ~ Giriş

Bölüm 1. Yapay Zeka’nın Dünü Bugünü ve Tarihi Gelişimi

Prof. Dr. Zekai ŞEN

1.1. Giriş

1.2. İnsan ve Zekâ

1.3. Model ve Zekâ

1.4. Yapay Zekanın Tarihsel Gelişimi

1.5. Doğal ve Yapay Zeka İlişkisi

1.6. Çalışma Soruları

      Kaynakça

Bölüm 2. Bulanık Modelleme

Prof. Dr. Adem GÖLEÇ

2.1. Bulanık Küme Teorisi

2.1.1. Bulanık Sayılar

2.1.2. Söylem Değişkenleri

2.1.3. Bulanık Kümelerde İşlemler

2.2. Bilgi Tabanlı Bulanık Sistemler: Bilgi Tabanı, Bulanıklaştırma, Bulanık Çıkarım ve Yöntemleri

2.3. Bulanık Kümeleme: Esasları, Bulanık c-Ortalamaları Algoritması, Kümeleme (Öğrenme), Sınıflandırma (Etiketleme), Sonuçlarının Değerlendirilmesi

2.4. Sonuç

2.5. Çalışma Soruları

      Kaynakça

Bölüm 3. Bulanık Sistem Uygulamaları

Dr. Öğr. Üyesi Enes Furkan ERKAN ve Prof. Dr. Özer UYGUN

3.1. Bulanık Mantık

3.2. Uygulama

3.3. Sonuç

3.4. Çalışma Soruları

      Kaynakça

Bölüm 4. Bulanık Mantık Uzantıları ve Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinde Uygulamalar

Doç. Dr. Merve CENGİZ TOKLU

4.1. Bulanık Mantık: Bulanık Küme Teorisi, Bulanık Küme Uzantıları

4.2. Karar Verme

4.3. Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yön. Bulanık Küme Uzantıları: Küresel Bulanık Kümeler, Küresel Bulanık AHP

4.4. Uygulama

4.5. Çalışma Soruları

       Kaynakça

Bölüm 5. Sinir Bulanık (Neuro Fuzzy) Sistemler

Prof. Dr. Adem GÖLEÇ

5.1. Giriş

5.2. Sinir-Bulanık Sistemlerin Türleri: Sinir-Bulanık ve Bulanık-Sinir Sistemleri, Melez Sinir-Bulanık Sis.

5.3. Bulanık-Sinir Sistemleri ile Modelleme: Parametre Tanımlama, Yapısal Tanımlama

5.4. Sinir-Bulanık Modellerin Doğruluğuna Karşı Yorumlanabilirlikleri

5.5. Sonuç

5.6. Çalışma Soruları

       Kaynakça

Bölüm 6. Yapay Sinir Ağları

Doç. Dr. Alper KİRAZ

6.1. Yapay Sinir Ağlarının Tarihçesi ve Uygulama Alanları

6.2. Yapay Sinir Ağlarının Temel Kavramları: Giriş Sinyalleri, Sinaptik Ağırlıklar, Doğrusal Toplam Fonksiyonu, Aktivasyon Eşik Değeri (Bias), Aktivasyon Potansiyeli, Aktivasyon Fonksiyonu, Çıkış Sinyali

6.3. Yapay Sinir Ağlarının Özellikleri: Öğrenme ve Adaptasyon, Paralel İşleme, Gerçekleme Kolaylığı, Hata Toleransı, Genelleme, Doğrusal Olmayan Yapı

6.4. Yapay Sinir Ağlarında Parametre Seçimi ve Önemi

6.5. MATLAB Yapay Sinir Ağları Araç Kutusu (nnstart)

6.6. MATLAB YSA Araç Kutusu ile Örnek Problem Çözümleri: NFTOOL ile Problem Çözümü (Vücut Yağ Tahmini)

6.7. Çalışma Soruları

       Kaynakça

Bölüm 7. Gri Kurt ve YSA ile Tıpta Teşhis/Tanı Uygulamaları

M. Mustafa YURDAKUL ve Doç. Dr. Elham PASHAEI

7.1. Gri Kurt Optimizasyonu (GKO) Algoritması : Çalışma Mekanizması, Matematiksel Modeli, Optimizasyon Süreci

7.2. İleri Beslemeli Sinir Ağları

7.3. GKO Eğitimli-FNN Deneysel Sonuçlar

7.4. Kodlar

7.5. Çalışma Soruları

       Kaynakça

Bölüm 8. Derin Öğrenme Yazılımları ve Örnek Uygulamalar

Öğr. Gör. Sena Nur BENLİ ve Öğr. Gör. Kübra ERDOĞAN

8.1. Tarihçesi ve Uygulama Alanları

8.2. Derin Öğrenmenin Temel Kavramları

  Öğrenme, Test Etme, Doğrulama

8.3. Derin Öğrenme Mimarileri

8.4. Jupyter Notebook

  Kurulumu, Python Kütüphaneleri, Bitki Yaprağı Hastalık Teşhisi

8.5. Çalışma Soruları

       Kaynakça

Bölüm 9. Tıbbi Tanıda Yapay Zeka Uygulaması

Öğr. Gör. Dr. M Emin ASAN

9.1. Yapay Sinir Ağları Tarihçesi ve Uygulama Alanları

9.2. Yapay Sinir Ağ Yapısı ve Eğitilmesi

9.3. Yapay Sinir Ağı Temel Yapılar ve Kavramlar

9.4. Yapay Sinir Ağı Modelinin Tiroit Kanseri Tanısında Uygulanması

9.5. Çalışma Soruları

       Kaynakça

Bölüm 10. Genetik Algoritmalar

Prof. Dr. Cemalettin KUBAT

10.1. Genetik Algoritmanın Tarihçesi ve Uygulama Alanları

10.2. Genetik Algoritmanın Temel Kavramları : Kodlama (Bireylerin Gösterimi), Permütasyon Kodlama

10.3. Genetik İşlemciler / Operatörler

10.4. Genetik Algoritmalarda Parametre Seçimi ve Önemi

10.5. MATLAB Genetik Algoritma Araç Kutusu

10.6. Çalışma Soruları

         Kaynakça

Bölüm 11. Bazı Büyüme Modelleri için Zeki Diferansiyel Gelişim Algoritması

Dr. Öğr. Üyesi Didem TETİK KÜÇÜKELÇİ

11.1. Basit Doğrusal Regresyon Modeli

11.2. Çok Değişkenli Doğrusal Regresyon Modeli

11.4. Diferansiyel Gelişim Algoritmaları

11.5. Modeller ile Uygulama

11.6. Sonuç

11.7. Çalışma Soruları

        Kaynakça

Bölüm 12. Derin Öğrenme ve Güncel Uygulamalar

Doç. Dr. Abbas AKKASİ ve Arş. Gör. M. Ali BARIŞKAN

12.1. Derin Öğrenmenin Temelleri: Aktivasyon Fonk., Geri Yayılım ve Opt., Derin Sinir Ağları

12.2. Derin Öğrenme Mimarileri

12.3. Eğitim ve Zorluklar

12.4. Derin Öğrenme Uygulamaları: Bilgisayar Görüşü, Doğal Dil İşleme, Sağlık ve Tanı, Otonom Sis.

12.5. Etik Hususlar

12.6. Gelecek Yönergeler

12.7. Sonuç

12.8. Çalışma Soruları

        Kaynakça

Bölüm 13. Pekiştirmeli Öğrenme

Dr. Öğr. Üyesi Nihal ALTUNTAŞ

13.1. Pekiştirmeli Öğrenmenin Tarihçesi ve Uygulama Alanları

13.2. Pekiştirmeli Öğrenmede Temel Tanımlar

13.3. Markov Karar Süreci

13.4. Keşif – Sömürü İkilemi

13.5. Pekiştirmeli Öğrenme Algoritmaları: Dinamik Prog., Monte Carlo Yöntemi, Geçici–Fark Yöntemleri

13.6. Derin Pekiştirmeli Öğrenme

13.7. Uygulama Alanları

13.8. MATLAB Pekiştirmeli Öğrenme Araç Kutusu: Labirentte Hedefi Bulan Akıllı Sistem

13.9. Çalışma Soruları

        Kaynakça

Bölüm 14. Derin Öğrenme Yöntemleri ile İskelet Tabanlı İnsan Aktivite Tanıma Uygulaması

Prof. Dr. Orhan TORKUL, Arş. Gör. Merve ŞİŞCİ, Yunus Emre TORKUL ve Öğr. Gör. Bilal TORKUL

14.1. Metodoloji

14.1.4. Performans Ölçüm Kriterleri

14.2. Deneysel Analiz

14.3. Sonuçlar

14.4. Çalışma Soruları

         Kaynakça

Bölüm 15. Büyük Veri, Veri Madenciliği ve Veri Analizi

Dr. Nuran PEKER

15.1. Veri Madenciliği

15.2. Büyük Veri

15.3. Veri Analizi ve Veri Analitiği

15.4. Çalışma Soruları

        Kaynakça

Bölüm 16. Siber Güvenlik ve Yapay Zeka

Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÖNEN ve Arş. Gör. M Ali BARIŞKAN

16.1. Arka Plan

16.2. Siber Güvenlikte Yapay Zekânın Rolü

16.3. YZ Tarafından Yönlendirilen Siber Tehditler

16.4. Siber Güvenlik Çözümlerinde Yapay Zeka

16.5. Etik ve Düzenleyici Hususlar

16.6. Gelecek Perspektifler

16.7. Sonuç

16.9. Çalışma Soruları

        Kaynakça

Bölüm 17. Yapay Arı Kolonisi· Algoritması

Dr. Öğretim Gör. Tuğrul BAYRAKTAR

17.1. Yapay Arı Kolonisi Alg. Tarihçesi ve Güncel Uygulama Alanları

17.2. Yapay Arı Kolonisi Algoritması Temel Kavramları: Kâşif Arı Aşaması, İşçi Arı Aşaması, Gözcü Arı Aşaması

17.3. Yapay Arı Kolonisi Algoritmasının Özellikleri

17.4. MATLAB ile YAK Algoritması

17.5. MATLAB YAK Algoritması Örnek Problem Çözümleri

17.6. Çalışma Soruları

Kaynakça

Bölüm 18. Hizmet Sistemlerinde YZ ve Sektörel Uygulamalar

Prof. Dr. Süleyman ERSÖZ, Prof. Dr. Ahmet Kürşad TÜRKER ve Doç. Dr. Adnan AKTEPE

18.1. Hizmet Sistemlerinde Yapay Zekâ Üzerine Genel Değerlendirme

18.2. Uzman Sistemlerin Hizmet Sistemi Problemlerinin Çözümünde Kullanımı ve Uygulama Örneği

18.3. Yapay Sinir Ağlarının Hizmet Sistemi Problemlerinin Çözümünde Kullanımı ve Uygulama Örneği

18.5. Bulanık Mantık Yaklaşımının Hizmet Sistemi Problemlerinin Çözümünde Kullanımı ve Uygulama Örneği

18.6. Hizmet Sistemlerinde Metasezgisel Yöntem ile Gezgin Satıcı Probleminin Çözümü Üzerine Bir Uygulama

        Kaynakça

Bölüm 19. Desteklemeli Öğrenme: Ödül ve Ceza

Dr. Öğr. Üyesi Cem ÖZKURT

19.1. Bilgi Nedir? Bilgi Kavramı

19.2. Ajan Nedir?

19.3. Çevre Nedir?

19.4. Desteklemeli Öğrenmede Kullanılan Algoritma Örnekleri: A* Algoritması

19.5. Unity’de Deep Reinforcement Örneği: Unity ML-Agents Araç Seti

19.5.2. Unity’de Ajanın Eğitimi ve Eğitim Adımlarının İncelenmesi

19.6. Çalışma Soruları

         Kaynakça

Dizin 

 


Akademik bilimsel ve üniversite kitapları; Papatya Bilim; farkımız, kitaplarımızda...