Yapay Zeka Dijital Sistemler ve Uygulamaları

Editör: Prof. Dr. Cemalettin KUBAT

Prof. Dr. Zekai ŞEN, Prof.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ, Dr. Öğr. Gör. Yüksel YURTAY, Prof.Dr. Kerem KÜÇÜK, Doç. Dr. Mehmet Emin AYDIN, Nurican KAZAZ, Dr. Öğr. Üyesi Rafet DURGUT, Prof. Dr. Tarık ÇAKAR, Dr. Öğr. Gör.  Mehmet Emin ASAN, Prof.Dr. Filiz ERSÖZ, Prof. Dr. Orhan TORKUL, Dr. Tuğrul BAYRAKTAR, Arş. Gör. Merve ŞİŞCİ, Dr. Öğr. Üyesi Hakan AYDIN, Yunus Emre TORKUL, Prof.Dr. Levent GÜLEN, Dr. Öğr. Üyesi Cem ÖZKURT, Prof. Dr. Mirzahan HIZAL, Prof. Dr. İsmail Hakkı CEDİMOĞLU, Prof. Dr. Muhammed AYDIN, Dr. Öğr. Üyesi Caner ERDEN, Prof. Dr. Nazif GÜRDOĞAN, Doç. Dr. Alper KİRAZ, Mustafa ŞATIROĞLU, Anıl Özkan GEÇİCİ, Prof. Dr. Muzaffer KAPANOĞLU, Prof. Dr. Ahmet Kürşad TÜRKER, Prof. Dr. Cemalettin KUBAT, Olcay Özge ERSÖZ, Prof.Dr. Serdar KORUKOĞLU, Ali Fırat İNAL, Doç. Dr. Ufuk KULA, Doç. Dr. Emre DANDIL, Doç. Dr. Mustafa Zahid YILDIZ, Muhammed Ali PALA, Doç. Dr. Özer UYGUN, Dr. Öğr. Üyesi M.A.Beyazıt OCAKTAN, Dr. Nuran PEKER, Dr. Fatih DAĞDEVİREN, Doç. Dr. Muhammed CİNSDİKİCİ, Dr. Öğr. Üyesi Berrin DENİZHAN, Dr. Öğr. Üyesi Buket KARATOP, Arş. Gör. Elif YILDIRIM, Dr. Büşra TAŞKAN, Arş. Gör. Enes Furkan ERKAN

 

 

 

 farkımız, kitaplarımızda...

 

 

ISBN: 978-605-9594-88-2, 1. basım, Aralık 2021, 528 sayfa

(16x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt                                                      şimdi satın al


Yapay Zeka Diital Sistemler ve Uygulamaları PDF içindekiler


Bu kitap, insanoğlunun avcı toplumundan süper akıllı topluma geçişinde başrol oynayan teknolojinin geçirdiği aşamalar, bu aşamaların insanlığa ve topluma etkileri ve sebep olduğu değişimlere değinerek günümüzdeki aşamada Yapay Zeka ve Dijital Sistemlerle ilgili örnek uygulamalı çalışmaları okuyucuya, akademik ve araştırma dünyasına sunmak için hazırlanmıştır. Kitap bu vesile ile bir taraftan teknoloji ve toplumun geldiği güncel zaman içerisinde nerede bulunduğu ve nereye doğru evrilmekte olduğu konusunda da gelinen noktada bir yandan aktüel kültür ve bilgi açısında  fikir verirken, diğer taraftan akademik ve araştırma dünyasına yol gösterici olacaktır.

Kitapta yer alan bölümlerin yazarları yurtiçi ve yurtdışında yapay zeka ve dijital sistemler konularında akademik ve araştırma çalışmaları yapan, alanlarında tanınmış, başarılı, saygın akademisyen ve araştırmacılardır. Bölümler ilgili yazarların yapay zeka ve dijital sistemlerde kendi alanlarında yaptıkları özgün çalışmalar sonucunda oluşmuş uluslararası özgün değere sahip bilgileri içermektedir. Kitabın son bölümünde deneyim ve birikim sahibi akademisyen ve araştırmacılar tarafından teknolojinin insan topluma ve tüm canlılara olumlu olumsuz katkıları hakkında değerlendirmelere yer verilmiştir.

Bu eserin amacı, güncel bilim ve teknolojilerin öncüsü yapay zeka ve dijital sistemler hakkında ilgili okuyucuya bir kesit sunmak, eğitimci, akademisyen, araştırmacı ve öğrencilere çalışmalarında bilimsel destek sağlamaktır.

Bu kitap, yapay zeka ve dijital sistemlerin anlaşılması amacına yönelik olarak akademisyen ve araştırmacılar tarafından bu alanlarda yapılan çalışmalara yer verilmiştir. Hazırlanan bu kitap, en güncel bilim ve teknolojileri eğitimciler, araştırmacılar ve bu bilimlere merak edenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmıştır. Kuşkusuz, gerek yapay zeka gerekse dijital sistemlerle ilgili çok daha fazla çalışmalar yapılmaktadır. İlerideki basımlarda yapay zeka ve dijital sistemler konusunda ilgi çekici yeni konulara da yer verilecektir. Kitabın okuyuculara yararlı bir kaynak olacağına inanıyorum.İÇİNDEKİLER

Önsöz

Giriş

Bölüm 1. Yapay Zeka İlkeleri ve Tarihi Gelişimi ~ Prof. Dr. Zekai ŞEN

Bölüm 2. Bulut ERP Sistemleri  ~ Dr. Yüksel YURTAY

 Bölüm 3. Metasezgisel Optimizasyonda Çoklu Strateji Kullanımı Adaptif Operatör Seçimi ~ Dr. Öğr. Üyesi Rafet DURGUT   ve  Doç. Dr. Mehmet Emin AYDIN

Bölüm 4. Veri Kümelerinde En Uygun Öznitelik Tespit Yöntemleri ve Makine Öğrenmesi Tekniklerinde Sonuçlara Etkileri  ~ Öğr. Gör. Dr. Mehmet Emin ASAN

Bölüm 5. Mühendislikte Yeni Eğilimler ve Akıllı Şehirler ~ Prof. Dr. Orhan Torkul, Arş.Gör. Merve Şişci, Yunus Emre Torkul

Bölüm 6. Doğal Öğrenmeden Yapay Öğrenmeye ~ Dr. Öğr. Üyesi Cem ÖZKURT

Bölüm 7. Keşifsel Veri Analizi ~ Prof. Dr. İsmail Hakkı CEDİMOĞLU

Bölüm 8. Makine Öğrenmesinde Hiper Parametre Optimizasyonu ~ Dr. Öğr. Üyesi Caner ERDEN

Bölüm 9. Görüntü İşleme ile İş Sağlığı Güvenliği ve Ergonomi Uygulamaları  ~ Doç.Dr. Alper KİRAZ, Anıl Özkan GEÇİCİ

Bölüm 10. Endüstri 4.0’a Uyum için Dijitalleşme  ~ Prof. Dr. Ahmet Kürşad TÜRKER,  Olcay Özge ERSÖZ ve  Ali Fırat İNAL

Bölüm 11. Tıbbi Tanıda Güncel Yapay Zeka Uygulamaları  ~ Doç. Dr. Emre DANDIL,  Doç. Dr. Mustafa Zahid YILDIZ ve Muhammed Ali PALA

Bölüm 12. Yapay Sinir Ağlarıyla Ödüllü Öğrenme  ~ Dr. Öğr. Üyesi M. A. Beyazıt OCAKTAN ve Doç. Dr. Ufuk KULA

Bölüm 13. Dijital Görüntü İşleme  ~ Dr. Fatih DAĞDEVİREN, Prof. Dr. Serdar KORUKOĞLU ve Doç. Dr. Muhammed CİNSDİKİCİ

Bölüm 14. Lojistikte Yapay Zeka ve Dijitalleşme  ~ Dr. Öğr .Gör. Berrin DENİZHAN ve Arş. Gör. Elif YILDIRIM

Bölüm 15. Bulanık Bilişsel Haritalar  ~ Arş. Gör. Enes Furkan ERKAN ve Doç. Dr. Özer UYGUN

Bölüm 16. Verinin Bilgiye Dönüşüm Serüveni: Veri Madenciliği  ~ Dr. Nuran PEKER,  Prof. Dr. Cemalettin KUBAT

Bölüm 17. Toplam Zeki Strateji Yönetimi  ~ Dr. Öğr. Üyesi Buket KARATOP 

Bölüm 18. Zeki Kurumsal Performans  ~ Dr. Büşra TAŞKAN,  Dr. Öğr. Üyesi Buket KARATOP ve  Prof. Dr. Cemalettin KUBAT

Bölüm 19. Genetik Algoritmalardan Genetik Programlamaya  ~ Prof. Dr. Muzaffer KAPANOĞLU

Bölüm 20. Nesnelerin İnterneti  ~ Prof. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ ve Prof. Dr. Kerem KÜÇÜK

Bölüm 21. Endüstri 4.0 Uygulamaları ve Kuyruk Sistemleri İçin Kesikli Olay Benzetimi Örneği  ~ Nurican KAZAZ ve Prof. Dr. Tarık ÇAKAR

Bölüm 22. Yapay Arı Koloni Algoritması ve Uygulamaları  ~ Dr. Tuğrul BAYRAKTAR,  Prof. Dr. Filiz ERSÖZ ve Prof. Dr. Cemalettin KUBAT

Bölüm 23. Siber Güvenlik ve Yapay Zeka  ~ Dr. Öğr. Üyesi Hakan AYDIN

Bölüm 24. Teknoloji İnsan Toplum ve Canlılar  ~ Prof.Dr. Cemalettin KUBAT

Kaynakça

Dizin

 


Akademik bilimsel ve üniversite kitapları; Papatya Bilim; farkımız, kitaplarımızda...