http://www.tdk.com.tr/images_buyuk/f4/Spor-ve-Egzersizde-Vucut-Biyomek_5804_1.jpg

Spor ve Egzersizde Vücut Biyomekaniği

Prof. Dr. Serap İNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-605-4220-42-7

Türkçe, 2011, 304 sayfa

(16,5x24 cm2), 1. hamur kağıt.                                  şimdi satın al


Bu kitap vücut mekaniği kapsamında insan hareketlerinin incelenmesinde ve geliştirilmesinde etkin olan biyomekanik kuralları, fizik, matematik ve kinezyoloji (hareket bilimi) ile birleştirerek uygulamalı bir şekilde sunmayı amaçlamıştır. Hedef okuyucu kitlesi çok disiplinli olarak düşünülmüştür.  Kas-iskelet sistemi ve hareketleri ile ilgilenen her disiplinden kişiye, hekimlere, özellikle ortopedi ve travmatoloji ve spor hekimliği uzmanlık alanlarına, fizyoterapistlere, özellikle spor fizyoterapistlerine, ergoterapistlere (uğraşı terapistlerine), spor bilimcilere, antrenörlere, mühendislere özellikle, elektrik ve elektronik, bilgisayar, mekatronik ve  biyomedikal  mühendislerine, spor eğitimcilerine, antrenörlere, beden eğitimi öğretmenlerine ve elit düzeyde spor yapan amatör ve profesyonel sporculara yönelik olarak bir kaynak kitap şeklinde hazırlanmıştır. Bu kitap aynı zamanda, yukarıda bahsedilen meslek alanlarında eğitim ve öğretimlerini görmekte olan öğrencilere ders kitabı olması amacıyla  pedagojik bir bakış açısından hareketle kaleme alınmıştır.

Okuyucuların  kitaptan yararlanırken, konuya aktif bir şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla; içerikteki biyomekanik ilkelerin, vücudun kinestetik hissinin algılanması ile özümsenmesi ve uygulamaya geçirilebilmesinin işlevsel yapısı aktarılmıştır. Bu nedenle günlük yaşamda kullanılan basit alışılagelmiş hareketlerin veya bir olimpik sporcunun gerçekleştirdiği karmaşık hareketlerin oluşumunda ve kontrolünde etkin olan anatomik, kinezyolojik, fizyolojik özellikler ve bunların etkileşiminin fiziği irdelenmiştir.


Türkiye'nin İnternet kitapçısı; online kitap satış  ---> www.tdk.com.tr                  şimdi satın al


 

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ

Bölüm 1. BİYOMEKANİĞİN SPOR VE EGZERSİZDE YERİ

      1.1.   Biyomekanik Nedir?

         1.1.1. Biyomekanik ve Kinezyoloji Arasındaki İlişki Nedir?

      1.2.   Spor ve Egzersiz Biyomekaniği Tanımları

      1.3.   Biyomekanik Terimleri

         1.3.1.   Mekanik

         1.3.2.   Statik ve Dinamik

      1.4.   Özet

      1.5.   Sorular

 

Bölüm 2.  VÜCUDUN REFERANS DÜZLEMLERİ

2.1.   Kardinal Referans Düzlemler

2.2.   Sekonder Referans Düzlemleri

2.3.   Vücudun Koordinat Sistemi

2.4.   Yerçekimi Merkezinin Yeri

   2.4.1. Yerçekimi Merkezinin Yerden Yüksekliğinin Saptanması

   2.4.2. Yerçekimi Hattının Geçiş Yerinin Saptanması

2.5.   Özet

2.6.   Sorular

 

Bölüm 3. DURUŞ / POSTÜR

      3.1.   Duruşa Etki Eden Faktörler

      3.2.   Postüral Kontrol

         3.2.1.  Vestibular Sistemin Kontrolü

         3.2.2.  Serebellar Sistemin Kontrolü (Beyinciğin Kontrolü)36

         3.2.3.  Görme Sisteminin Kontrolü

         3.2.4.  Proprioseptif Sistemin Kontrolü

      3.3.   Düzgün - Normal - Doğru Duruş

      3.4.   Özet42

      3.5.   Sorular

 

Bölüm 4.  DENGE

      4.1.   Statik Denge

      4.2.   Dinamik Denge

      4.3.   Özet

      4.4.   Sorular

 

Bölüm 5.  DOĞRUSAL KİNEMATİK

      5.1.   Hareket

             5.1.1.   Doğrusal  Hareket

             5.1.2.   Açısal  Hareket

             5.1.3.  İnsan Vücudunda Görülen Hareketler

      5.1.3.1. Sallanma Yuvarlanma Hareketi

      5.1.3.1. Kayma Hareketi

      5.2.   Pozisyon

      5.3.   Yer Değiştirme

      5.4.   Sürat ve Hız

             5.4.1.   Sürat

             5.4.2.   Hız

      5.5.   Hızlanma – İvme (Akselerasyon - Deselerasyon)

      5.6.   Özet

      5.7.   Sorular

 

Bölüm 6.  AÇISAL KİNEMATİK

      6.1.   Açısal Pozisyon ve Açısal Yer Değiştirme

             6.1.1.  Açısal Hız 

             6.1.2.  Çizgisel (Yörüngesel)  Hız

      6.2.   Açısal İvme - Hızlanma

      6.3.   Dönme Frekansı

      6.4.   Özet81

      6.5.   Sorular

 

Bölüm 7.  KİNETİK

      7.1.   Dış Kuvvetler

             7.1.1.  Yerçekimi Kuvveti – Gravite Kuvveti 86

             7.1.2.  Yer Reaksiyon Kuvveti – Normal Kuvvet

             7.1.3.  Sürtünme – Friksiyon Kuvveti

             7.1.4.  Sürtünme Kuvvetine Etki Eden Durumlar

      7.2.   İç Kuvvetler

             7.2.1.   Aktif Kuvvetler 

      7.2.1.1. Kasın Tipi

      7.2.1.2. Kaslardaki Lif Düzeni

      7.2.1.3. Kasın Boyundaki Değişikler

      7.2.1.4. Kasın Enine Kesit Alanı103

      7.2.1.5. Kasın Lif Tipi107

      7.2.1.6. Kasın Kasılma Tipi    110

      7.2.1.7. Kasın Fonksiyonu      115

 7.2.2. Pasif Kuvvetler             119

     7.2.2.1. Eklem Kıkırdağı ve Etki Eden Kuvvetler    119

     7.2.2.2. Ligamentler ve Etki Eden Kuvvetler            121

     7.2.2.3. Tendonlar ve Etki Eden Kuvvetler129

     7.2.2.4. Kemiğe Etki Eden Kuvvetler       131

      7.3.   Aktif ve Pasif Kuvvetlerin Vücudun Fiziksel Yapısına Etkileri 136

      7.4.   Özet

      7.5.   Sorular

 

Bölüm 8.  NET KUVVET VE DEĞERLENDİRİLMESİ

      8.1.   Net Kuvvetin Bileşenleri

             8.1.1.   Dikey Harekette Net Kuvvet

             8.1.2.   Eğilimli Harekette Net Kuvvet

             8.1.3.   Dikey ve Eğilimli Harekete Yer Reaksiyon Kuvvetini Etkisi

      8.2.   Net Kuvvetin Hesaplanması 

             8.2.1. Kuvvetler Aynı Doğru ve Düzlemden Uygulanıyorsa

             8.2.2.  Farklı Düzlem ve Açılardan Uygulanan Kuvvetler

      8.2.2.1. Trigonometrik Yöntem

      8.2.2.2. Geometrik Yöntem 

             8.2.3.  Kuvvetin Yönünün Net Kuvvete Etkisi151

      8.3.   İtme (İmpuls) ve Moment İlişkisi

      8.4.   Kas - Kemik Kaldıraç Sisteminde Net Kuvvet

             8.4.1.   İnsan Hareketlerin Analizinde Kas - Kemik Kaldıraç Sistemi

      8.4.1.1.   İnsan Vücudunda Kaldıraç Sistemleri

      8.4.1.2. Vücut Yap. Kas-Kemik Kaldıraç Sis. Sağ. Olumlu Etkiler

             8.4.2.   Kas - Kemik Kaldıraç Siteminde Hareket ve Denge

      8.5.   Özet

      8.6.   Sorular

 

Bölüm 9.  TORK - DÖNDÜRME MOMENTİ

9.1.   Eklemlerdeki Moment Kuvvet - Tork

      9.1.1.   İç Kuvvetlerin Yarattığı Moment Kuvvet - Tork

      9.1.2.   Dış Kuvvetlerin Yarattığı Moment Kuvvet - Tork

9.2.   Sporda Tork - Moment Kullanımı

      9.2.1.   Kuvvet Çifti ve Spor Hareketi

      9.2.2.   Sporda Moment ve Hareketin Yönü

      9.2.3.   Atalet Momenti ve Torka Etkisi

      9.2.4.  Diğer Uygulamalar

9.2.4.1. Sallanma Hareketi ve Tork-Moment

9.2.4.2. Yerçekimi Merkezi ve Tork Moment

9.2.4.3. Kuvvet Eğitimi ve Tork

9.3.   Özet

9.4.   Sorular

 

Bölüm 10.   DENGE: STATİK VE DİNAMİK POZİSYONLARDA DURUŞUN KORUNMASI 

      10.1.       Statik Durumda Denge

             10.1.1.  Dik Ayakta Durma Anında Binen Yükler       180

        10.1.1.1. Pelvis (Basen) ve Yere Binen Yükler      180

        10.1.1.2. Bele Binen Yükler  182

             10.1.2.  Tek Ayak Üstünde Durma Anında Binen Yükler            182

        10.1.2.1. Basen ve Yere Binen Yükler  180

             10.1.3.  Oturma Pozisyonda Binen Yükler   184

        10.1.3.1. Bele Binen Yükler  184

      10.2.       Dinamik Durumda Denge    185

             10.2.1.  Öne Eğilme Anında Binen Yükler

        10.2.1.1. Dizler Ekstansiyonda Öne Eğilme

        10.2.1.2. Dizler Fleksiyonda Öne Eğilme

             10.2.2.  Dik Dururken Ağırlığı Taşıma

        10.2.2.1. Yükün Baş Üstünde Taşıması

             10.2.3.  Yükün Çift veya Tek El ile Taşınması 

      10.3.       Özet

      10.4.       Sorular

 

Bölüm 11.     AKIŞKAN BİYOMEKANİĞİ

      11.1.    Akışkanın Yüzdürme Kuvvetleri

             11.1.1.  Akışkanın Basıncı

             11.1.2.  Akışkanın Yüzdürme Kuvveti

             11.1.3.  Akışkan Akımları

             11.1.4.  Suyun Yoğunluğu

             11.1.5.  Yüzeyde Kalma ve Tork Kuvveti

      11.2.    Akışkanın Dinamiği

             11.2.1.     Dinamik Akışkan Kuvvete Etki Eden Faktörler

        11.2.1.1. Akışkanın Yoğunluğu

        11.2.1.2. Cismin Şekli

        11.2.1.3. Bağıl Hız

      11.3.    Dinamik Kuvvetin Bileşenleri

             11.3.1.     Çekme-Sürükleme-Sürtünme Kuvveti

        11.3.1.1. Yüzeysel Çekme-Sürtünme

        11.3.1.2. Şekle Bağlı Çekme - Profil Çekme - Sürtünme

        11.3.1.3. Şekil ve Yüzey Sürtünmenin Kullanımı

             11.3.2.  Akışkanın Kaldırma Kuvveti Teorileri

        11.3.2.1. Bernoulli Teorisi

        11.3.2.2. Vortis - Girdap Teorisi

        11.3.2.3. Magnus Etkisi

      11.4.    Özet

      11.5.    Sorular

 

Bölüm 12.     ATIŞ BİYOMEKANİĞİ

      12.1.    Atışta Kinetik Halka Mekanizması

      12.2.    Atışa Etki Eden Faktörler

             12.2.1.     Kütle

             12.2.2.     Atış Kuvveti

            12.2.3.     Eğirimli veya Eğirimsiz Atışlar

             12.2.4.  Vücudun Rotasyon Eksenleri

             12.2.5.  Omuz Kuşağı Kompleksi225

      12.3.    Atış Tipleri

             12.3.1.  Alçak Atış

        12.3.1.1. Çekiç Atışı

             12.3.2.  Yüksek Atış

        12.3.2.1. Gülle Atışı

        12.3.2.2. Cirit Atışı

             12.3.3.  Yandan Atış

        12.3.2.1. Disk Atışı

      12.4. Özet

      12.5.    Sorular

 

Bölüm 13.     ÇARPMA ÇARPIŞMA ZIPLAMA

      13.1.    Çarpışmada Nesnelere Etki Eden Kuvvetler           243

             13.1.1.  Çarpışan Nesnelerin Fiziksel Özelliklerinin Etkisi             245

             13.1.2.     Çarpma - Çarpışma Hızı247

      13.2 .   Çarpma - Çarpışma Şekilleri  248

             13.2.1.     Sabit Yüzeye Eğimli Vuruşlar       249

             13.2.2.  Hareketli Yüzeylerin Oblik Vuruşları 251

      13.3.    Çarpışma ve Çarpışmalarda Eğirim ve Friksiyonun Etkisi   253

      13.4.    Özet255

      13.5.    Sorular            255

Bölüm 14.     YÜRÜME VE KOŞMA 257

      14.1.    Yürüme          258

             14.1.1.  Yürümenin Nörofizyolojik Temelleri 258

             14.1.2.  Yürüme Devri  260

            14.1.3.  Yürümenin Yer ve Zamana Bağlı Özellikleri  261

             14.1.4.  Yürüme Devrinin Kısımları263

             14.1.5.  Yürümede Ağırlık Merkezini Pozisyonu          265

        14.1.5.1. Ağırlık Mrk. Segital Düzlemde Dikey Yer Değiştirmesi

        14.1.5.2. Ağırlık Mrk. Frontal Düzlemde Hareketi

        14.1.5.1. Ağırlık Mrk. Travers Düz. Dik. Eks. Çev. Yer Değiştirmesi 

 14.1.6.  Yürümede Ağırlık Mrk. Poz. Etki Eden Anaborik Yapılar

        14.1.6.1. Basen / Pelvis

        14.1.6.2. Kalça Eklemleri

        14.1.6.3. Diz Eklemleri

        14.1.6.4. Ayak Bileği Eklemleri

        14.1.6.5. Ayak Eklemleri

             14.1.7.  Yürüme Türleri

        14.1.7.1. Sınırda Yürüme

        14.1.7.2. Patalojik Yürüyüş

        14.1.7.3. Dinamik Yetersizliklere Bağlı Yürüyüşler

      14.2 .   Koşma ve Mekaniği

             14.2.1.     Koşma Devri

        14.2.1.1. Basma Fazı

        14.2.1.2. Uçuş ve Toparlanma Fazı

             14.2.2.  Koşma Anında Eklem Hareketleri

             14.2.3.  Koşmada Kas Fonksiyonu

        14.2.3.1. Kalça Eklemi Momenti

  14.2.3.2. Diz Eklemi Momenti

  14.2.3.3. Ayak Bileği Eklemi Momenti

             14.2.4.  Koşma Şeklinin Sonuca Etkileri

   14.2.4.1. Adım ve Çift Adım Uzunluğu

   14.2.4.2. Ayak Pozisyonu

   14.2.4.3. Yorgunluk

         14.3. Özet

         14.5. Sorular

 

Ek-1. Açıların Örnek Trigonometrik Değerleri

Ek-2. Vücut Kısımlarının Boy ve Ağırlık Oranları

Ek-3. Vücut Kısımlarının Boya Göre Antropometrik Değerleri

 

KAYNAKÇA

DİZİN 301


 

 

 "Sağlık Kitapları", "Hafta Hafta Hamilelik", "Hafta Hafta Gebelik", "9 Ay 10 Gün Kitapları"