Matematik Analizi ve Uygulamaları

Prof.Dr. Elimhan MAHMUDOV

 

 
 

ISBN: 978-975-6797-22-8

Türkçe, 2002, 392 sayfa

(16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt.


Matematik analiz teorisi, bilim ve teknolojinin gelişmekte olduğu bir dönemde çağdaş mühendislik ve fizik eğitiminin önemli bir kısmını oluşturmaktadır; ve matematik bilim dallarının temeli sayılır. Bu kitapta gerçel ve kompleks sayılar teorisi, vektör uzaylar, kümeler teorisi, kümelerin bazı topolojik özellikleri, gücü ve ölçümü kavramı, bir değişkenli fonksiyonlar için diferansiyel ve integral hesabı (Newton, Riemann, Stieltjes, Lebesque) verilmektedir.

Kitap 145 teorem, 119 tanım, 250 çözümlü ve 569 cevaplı örnek içermektedir. Üniversite ders kitabı özelliğindeki kitabın ana başlıkları aşağıda verilmiştir.


Türkiye'nin İnternet kitapçısı; online kitap satış ---> www.tdk.com.tr         şimdi satın al


 

Kitabın Ana Başlıkları:

 

Bölüm 1. Kümeler ve Sayılar Teorisine Giriş

 

Bölüm 2. Diziler ve Seriler

 

Bölüm 3. Fonksiyonların Limiti ve Sürekliliği

 

Bölüm 4. Diferansiyel Hesabı

 

Bölüm 5. Türetilebilen Fonksiyonlara ait Bazı Temel Teoremler

 

Bölüm 6. Polinomlar ve İnterpolasyon

 

Bölüm 7. Diferansiyel Hesabın Limit ve Ekstremum Problemlerine Uygulamaları

 

Bölüm 8. Belirsiz İntegral

 

Bölüm 9. Belirli İntegral

 

Bölüm 10. Belirli İntegralin Uygulamaları

 

Kaynakça

 

Dizin


Matematik Kitapları - Bilimsel Kitaplar - Üniversite Ders Kitapları