İşte JAVA: Çözümlü Örneklerle Java'yı Öğrenmenin Kolay Yolu

Prof. Dr. Vedat COŞKUN, Büşra ÖZDENİZCİ ve Kerem OK

 

İşte Java, yeni başlayanlar için...

 

 

ISBN: 978-605-9594-02-8     30 Ağustos 2016, Çıktı

364 sayfa, (16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt.


İşte Java Programlama Dili İçindekiler PDF            şimdi satın al


Java, sınıf ve nesne yapısına dayalı, geniş kütüphanesi bulunan ve oldukça yaygın kullanılan önemli bir programlama dilidir. Bu kitap, Java dilini çok basit bir şekilde örnekler, şekiller ve sorularla neden  sonuç ilişkisi içerisinde adım adım öğrenmenizi sağlamak için yazılmıştır. Bu sayede, Java dili, emin adımlarla ilerlenerek başlangıç ve orta düzeyde öğrenilebilir; ve ileri düzey konuları öğrenmek için ciddi bir alt yapı kazanılabilir.
Akıllı telefonlarını almadan evden çıkan var mı? Peki, arkadaşını beklerken, yemek yerken, yürürken, arkadaşı ile konuşurken, ders dinlerken telefonunu kurcalamayan? Nano teknoloji, mikrobiyoloji, genetik, uzay, kara delik, teleskop, robot, uçak, hava durumu, elektrikli kaykay, banka, EFT terimlerinin ortak noktasının bilgisayar teknolojisi olduğunu bilmeyen var mı?
Bilgisayarları canlandıran, işlevselleştiren, yapacağı işlemleri bildiren programlar, elbette bu teknolojinin vazgeçilmezidir. Akıllı telefon, akıllı kart, tablet, dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, sunucu sistemler, uçak uçuş sistemi gibi hemen her ortamda kullanılan, belki de, tek bilgisayar programlama dili ise Java’dır.
Bu kitap; ciddi bir alt yapı oluşturacak şekilde Java programlama dilini öğrenmek isteyenler için hazırlanmıştır; ileri düzey Java teknolojileri öğrenmek te, ancak, ciddi bir altyapı birikimiyle sağlanabilir...


 

Java'yı anlamak... İşte Java... Java programlama dilini kolayca öğrenmek için...


        http://www.tdk.com.tr/images_buyuk/f67/Java-ve-Yazilim-Tasarimi_67_1.jpg 


Türkiye'nin İnternet kitapçısı ---> www.tdk.com.tr


Önsözden. (...) Bu kitap, Java dilinde program yazmayı başlangıç düzeyinde öğrenmenizi hedeflemektedir. Buna karşın kitabımızı yazarken, farklı profildeki kullanıcıların varlığını da dikkate aldık. Örneğin daha önce bilgisayarların nasıl çalıştığı konusunda bilgi sahibi olan ya da olmayan; başka programlama dil(ler)inde başlangıç, orta, ve hatta ileri düzeyde program yazma yeteneğine ve hatta tecrübesine sahip olan ya da olmayan; hızlı ya da içselleştirerek ilerlemek isteyen herkesin kullanabileceği bir şekilde hazırlanmıştır.

Kitabımızın farklı profildeki kullanıcıların tercihlerine bağlı olarak okuyabilecekleri ya da göz ardı edebilecekleri unsurları şu şekildedir:

·     Birinci bölüm, hızlıca Java programı yazmayı heceleyen kişilere özel olarak hazırlanmıştır.

·     İpuçları, o anda anlatılan konu ile ilgili olarak faydalı olabilecek ek bilgi vermektedir. Bu bilgileri anlamakta zorlanan, ya da bu konuda zaman kaybetmek istemeyen bir kullanıcı, bu ipuçlarını göz ardı edebilir.

Fazladan program örnekleri, ilgili konuyu henüz içselleştirmemiş olan, daha fazla pekiştirmek isteyen, ya da bir konuyu derinliğine ve tam olarak öğrenmeden sonraki konulara geçmek istemeyen kullanıcıların taleplerini karşılamak üzere yazılmıştır.

Kitabımızın temel felsefesi...

·     Java’yı ezberleyerek değil, anlayarak öğrenmenizi sağlayacak şekilde bir kitap yazmak bu kitabı yazmadaki temel motivasyonumuz olmuştur. Bellek yönetiminin detaylı anlatımı, çokça örnekler, ipuçları, ve genel olarak anlatım yöntemimiz hep bu amaca dönük olarak oluşturuldu.

·     Kitabımızı bir ders kitabı olacak şekilde yazdık.

·     Bölüm sayısını, Üniversitelerdeki dönem sayısında uygun olacak şekilde oluşturduk. Konuları, her hafta bir bölümün işleneceği şekilde yazdık. Böylece pedagojik açıdan hem öğretim üyelerine, hem de öğrencilere kolaylık sağlamayı hedefledik.

Bölüm 1’de, kitabımızda anlatacağımız tüm konuların bir özetini veriyoruz aslında. Detaylara girmeden önce Java’nın unsurlarını hızlıca görmek isteyen okuyucular, bu bölümü kullanabilirler. Daha önceden başka dilde program yazma tecrübesi olan kişiler için de bu bölüm faydalı olabilir. Buna karşın bu bölümde verilen her konu, ilgili bölümde çok daha detaylı olarak anlatılacaktır. O nedenle dileyen okuyucular bu bölümü hiç okumadan sonraki bölümlere geçebilirler.

Bölüm 2’de, bilgisayar hakkında genel bilgiler veriyoruz. Bilgisayarın fiziksel kısımlarının ifadesi olan bilgisayar donanımı ile, donanım üzerine yüklenen programların ifadesi olan yazılım konusunda temel bilgiler bilgisayar genel konseptini anlamamıza yardımcı olacak. Bilgisayarın nasıl çalıştığını, sadece bu kitabın okuyucularının ihtiyacını karşılayacak şekilde genel ifadeler ile anlatacağız. Bilgisayar için ikili sayı sistemi çok önemlidir; bunun nedenini ve ikili sayı sistemini yine odak noktamızı kaybetmeden örneklerle açıklayacağız. Bu konularda daha önceden bilgi sahibi olan okuyucuların de bu bölüme en azından hızlıca göz atmaları faydalı olur düşüncesindeyiz.

Bölüm 3’de, Java ile tanışacağız. Java’nın nasıl ortaya çıktığını çok kısa anlattıktan sonra Java’nın neden önemli bir dil olduğunu, diğer diller arasında gözde bir dil olmasının nedenlerini de gerektiği detayda anlatacağız. Java programı yazmak için alternatif olarak ne tür yazılım araçları ve ortamları kurabileceğimizi anlatarak, size en uygun olanını nasıl seçeceğinize ilişkin olarak yol gösterecek parametreleri ortaya koyacağız. Bu kitabı okumanızın temel amacı olan Java dilinde program yazmaya da yine bu bölümde basit bir kaç örnek üzerinden başlayacağız.

Bölüm 4’de, bir kaç konuyu iç içe anlatacağız. Java programlarında bilgilerin işlenmesi için oluşturulan yapıların genel tanımı bu bölümün başlangıcını oluşturuyor. İşlenecek bilgiler içinde hem tamsayıların, hem de gerçel sayıların nasıl işlendiği konusunu ise bu bölümde detaylı olarak anlatacağız. Bilgileri saklamaya ve işlemeye yarayan ana bellek ile yardımcı bellek, bilgisayarların temel parçalarındandır. Programların belleği ne şekilde kullandığını öğrenmek, bilgisayar programı yazma sürecinde çok önemli katkı sunabilecek bir konudur. Konuların bellek ilişkisi ile birlikte anlatılması, bu nedenle kitabımızın başından sonuna kullandığımız bir yöntemdir. İşte bu bölümde, programların verileri bellekte ne şekilde işlediği detaylı olarak anlatılmaktadır.

Bölüm 5’te, bir komutun, ancak belirli koşullar sağlandığı taktirde çalıştırılmasını sağlayan kontrol yapılarını anlatacağız. Böylece, Java programımızdaki komutların sadece yukarıdan aşağıya ve sıra ile çalıştırılması ile kısıtlı kalmayıp, komutların belirli koşullarda çalıştırılmasını ya da göz ardı edilmesini nasıl yapabileceğimizi öğreneceğiz.

Bölüm 6’da metnin temel taşı olan karakterlerin Java’da nasıl işlendiğini öğreneceğiz. Bu doğrultuda Java’da kullanılan ASCII ve Unicode karakter listesi üzerinden program örnekleri ile konuyu pekiştireceğiz.

Bölüm 7’te, bir komutun birden çok kez tekrar edilmesi için kullanılabilecek olan yapılarını anlatacağız. Böylece, aynı işi pek çok kez yapmak için aynı komutu tekrardan yazmak yerine uygun bir döngü yapısını nasıl kullanabileceğimizi öğreneceğiz. Odak noktamızı kaçırmamak için yine tamsayılar üzerinde çalışacağız. Diğer veri türlerine ilişkin koşullu çalışma konusundaki bilgileri, o veri türünü anlattıktan hemen sonra aynı bölüm içinde vereceğiz.

Bölüm 8’de aynı veri türüne sahip birden çok değeri kolaylıkla yönetebilmek için kullanılan dizi yapısını anlatacağız. Dizi, Java’da isimsiz bir nesne olarak yaratılır ve dizi elemanlarına erişim, dizi referansı kullanılarak yapılır. Dolayısı ile dizi konusu, sınıf ve nesne yapısından bağımsız olarak anlatılamaz. Oysa sınıf ve nesne yapısı ayrıntılı olarak ancak dokuzuncu bölümde anlatılmaktadır. Bu nedenle konu anlatımı, sınıf ve nesne kavramlarını da belirli bir seviyede anlatarak gerçekleşecektir. Böylece bu bölümü bitirdiğimizde sadece dizi konusunu değil, aynı zamanda sınıf ve nesne yapısını da kısmen anlamış olacaksınız.

Bölüm 9’da, aynı işlemleri gerçekleştirmek için bu işlem komutlarını bir metot içine yazıp gerektiğinde bu metodu dilediğimizce çağırmanın yolunu öğreneceğiz.

Bölüm 10’da, programımızın sonuçları ekrana değil de bir dosyaya ne şekilde yazabileceğini, yazılmış olan bilgileri de nasıl okunacağın göreceğiz.

Bölüm 11’de, karakterlerin daha kapsamlı hali olarak da değerlendirebileceğimiz kelime, cümle, ya da yazıların bilgisayarda ne şekilde işlenebileceğini göreceğiz.


İçindekiler

 

İşte Java Programlama Dili İçindekiler PDF

 

Bölüm 1.  Br Çırpıda Java

 

Bölüm 2.   Bilgisayarlar ve Sayı Sistemleri

 

Bölüm 3.   Java'ya Giriş

 

Bölüm 4.   Sayılar, Bellek ve Okuma Yazma

 

Bölüm 5.   Mantıksal Veriler ve Kontrol Yapıları

 

Bölüm 6.   Karakterler

 

Bölüm 7.   Döngü Yapıları

 

Bölüm 8.   Diziler 

 

Bölüm 9.   Metod'lar (Yordamlar)

 

Bölüm 10.  Dosyalar 

 

Bölüm 11 String'ler (Sözceler) 

 

Bölüm 12 Sınıf ve Nesneler 

 

Kaynakça

 

Dizin


Kitaplarımızın tüm listesi için buraya tıklayınız.


Papatya Bilim Üniversite Yayıncılığı Akademik Bilimsel ve Teknik Kitaplar