Ergenlik ve Genç Yetişkinlik

Prof. Dr. H. Nermin ÇELEN

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-975-6797-74-7, Türkeç

2. basım 2011

192 sayfa, 15x21 cm2, 80. gr 1. hamur kağıt                        şimdi satın al


 

SUNUŞ

Kendi çocuklarım erinlikle birlikte bireyselleşme çabasına girdiğinde bu dönemin gerçek bir başkalaşım (metamorfoz) olduğunu izledim. İki tarafta birbirine yabancılaşıyordu. Elinden tutup gezdirdiğiniz, sizin beğenilerinizi dünyanın en güzeli olarak kabul eden çocuğunuz birden elinizin altından kayıp gidiyordu. Çevremdeki anababalar da aynı serzenişte bulunuyordu. Peki neden? Neden hep çocukluk üzerinde durmuştuk ve bu ergenlik döneminin önemi bize yeterince aktarılmamıştı? Neden bizim gençliğimiz şimdikilerden farklıydı? Neden öğretmenler öğrencilerini tanımıyordu? Üstelik te bu kadar yoğun bir genç nüfusun olduğu bir ülkede.

Derinlemesine bir araştırma yapma isteğim kendi zorlanmalarımdan kaynaklandı. Bu anlamda araştırmalarımı ergenlik üzerine yoğunlaştırdım. Önce ders notlarım ve araştırma sonuçlarım meyve vermeye başladı; sonra dünya literatüründe ergenleri tanımaya başladım. Farklı ülkelerdeki meslektaşlarımla işbirliği yaptım. Sonuçta hem anababalara hem de bu konu üzerinde çalışan öğrencilere birikimimden bir özet çıkartıp sunmak istedim.

Umarım bireyler bu kitap aracılığı ile hem kendilerini hem diğer gençleri daha iyi tanıma şansı bulurlar. (...)  -  H. Nermin ÇELEN


Türkiye'nin İnternet Kitapçısı ---> www.tdk.com.tr          Aradığınız tüm kitapları için


İÇİNDEKİLER

Giriş

Bölüm 1. Tarihsel Bakış açısıyla Ergenlik

 

Bölüm 2. Erinlik (Puberte)

Büyümenin Psikolojik Yansımaları

 

Bölüm 3. Ergenlik Dönemi İle İlgili Kuramlar

Jean-Jacques Rousseau ve Romantik Natüralizm

G. Stanley Hall ve Özünü Yineleme Kuramı

Organizmik Görüşler

Sigmund Freud ve Ergenlik (Psikoanalitik Görüş)

Anna Freud ve Ergenlik

Peter Bios ve Ergenlik

Çevre Faktörünü Temel Alan Görüşler

Mc Candless ve Ergenlik

Kurt Lewin ve Ergenlik

Kültürel Antropoloji ve Ergenlik

 

Bölüm 4. Ergenlikte Bilişsel Gelişim

Jean Piaget ve Ergenlik Dönemindeki Bilişsel Farklılaşmalar

Sosyal Biliş ve Ergenlik

Selman’ın  Sosyal Biliş Modeli

Bilgi İşlemleme Anlayışı ve Ergenlikte Bilişsel Gelişim

Bilgi İşlemleme Yeteneklerindeki Gelişimsel Değişiklikler

Ergenlikte Beyin Gelişimi

 

Bölüm 5. Ergenlerin Yargılama Özellikleri

Ergenlikte Ahlak Gelişimi

Kohleberg Ahlak Gelişimi Kuramı Üzerine Görüşler

Heinz İkilemi

Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Kuramı Üzerine Yeni Görüşler

Ahlaki Gelişme ve Beyin

Ergenlerde Vatandaşlık Bilgisi ve Politik Sosyalleşme

Politik Sosyalleşmeyi Açıklayan Psikolojik Yaklaşımlar

Sosyal Öğrenme ve Davranışçı Yaklaşım

Bilişsel-Gelişsel Yaklaşım

Yaklaşımların Değerlendirilmesi

Bilişsel Gelişimi Etkileyen Sosyal Bağlam

Okul ve Politik Sosyalleşme

 

Bölüm 6. Ergenlikte Psikososyal Gelişim

Erik H. Erikson

     Erikson ve Kimlik

James Marcia ve Kimlik Statüsü Yaklaşımı

Kimlik Statülerinin Özellikleri

İpotekli Kimliğin Ardındakiler Psikososyal ve Bilişsel Engeller

Ergenlikte Kimlik Gelişimi ve Harke Bosma’nın Modeli

Michael Berzonsky ve Kimlik Modeli

Ergen ve Etnik Kimlik

Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Kimlik

Homoseksüel Kimlik ve Ergenlik

Ergen ve Özerklik

 

Bölüm 7. Ergenler - Arkadaşlar ve AKRAN GRUBU

Etkileşim Özellikleri

Mahremiyet

Romantik İlişkiler

Gruplaşmalar ve Kalabalık Çevreler

Arkadaşlar Birlikte Ne Yaparlar?

Gençlerde Risk Davranışları

Şiddet ve Gençler

Ergenikte Dini Düşünce ve Mezhepler

Bağlanma ve Din

Nefret Grupları

 

Bölüm 8. Ergenlerde Psikopatoloji

Depresyon ve Narsizm

Ergenlikte En Çok Kullanılan Savunma Mekanizmaları

Yer Değiştirme

Duyguları Tersine Çevirme

Uyuşmazlık

Geriye Dönme

Çilecilik

Geri Çekilme

Ergenlikte Yeme Bozuklukları

Yeme Bozukluğunun Gelişiminde Bireysel Foktörler

     Biyolojik Faktörler

     Psikolojik Faktörler

     Duygusal Faktörler

Yeme Bozuklularının Gelişiminde Ailesel Faktörler

Yeme Bozuklularının Gelişiminde Sosyokiltürel Faktörler

 

Bölüm 9. GENÇ YETİŞKİNLİK

Genç Yetişkinlik

Genç Yetişkinlikte Bilişsel Gelişim

Genç Yetişkinlikte Sosyo Duygusal Gelişim

Genç Yetişkinlikte Kimlik

Biyolojik Süreçler

Psikolojik Konular

Toplumsal Etkiler

Genç Yetişkinlikte Sosyal Gelişim

Romantik Aşk

Aşkın Üçgen Teorisi

Yalnızlık

     Yalnızlık Nasıl Azaltılır?

Evlilik

Olgun İlişki Düzeyleri

Yetişkinde Bağlanma

Genç Yetişkinlikte Kariyer

 

Bölüm 10. Sonuç

Ergenliğe Küresel Bakış Açısı

Kaynakça

Dizin


Akademik Kitaplar - Bilimsel Kitaplar - Üniversite Ders Kitapları