farkımız kitaplarımızda...                  tüm üniversiteler bu kitapları okutuyor...  

 


Misyon/Vizyon    Dağıtım/Protokol     Kitap Listesi    Hazırlanan Kitaplar      e-Kitap Projesi    Bizimle Çalışmak     İletişim    Kurumsal Hizmetler


 

Ana Sayfa

 

 

Yapay-Zeka-Muhendisligi-Derin-Konular.jpg (68993 bytes)

 

Türkiye'nin İnternet Kitapçısı

www.tdk.com.tr

Kitapların Tüm Listesi

Açıklamalı Kitap Listesi

e-Kitap Çalışmalarımız

Kitap Ana Dağıtım:

İstanbul-Cağaloğlu

Tel: (0212) 527 52 96

cagaloglu@papatyabilim.com.tr

 

 

 

 

Yapay-Zeka-Muhendisligi-Temel-Konular.jpg (146494 bytes)

Yapay Zeka Mühendisliği 1: Temel  Konular

Editörler:

 

 farkımız, kitaplarımızda ...

 

Bölüm Yazarları: Bölüm başlıkları yanında verilmiştir.

 

 

 

 

 

ISBN: 978-925-6701-04, Ağustos 2024

400 sayfa, (16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt


Yapay Zeka Mühendisliği 1: Temel Konular

Arka kapak yazısı. Yapay Zeka Mühendisliği adlı bu kitap serimizde yapay zeka üzerine hem kuramsal (teorik) bilgilere hem de verilen örneklerle uygulamalara odaklanılmıştır. Okuyucuların farklı farklı bilgi seviyelerinde olabileceği gözönüne alınarak kitaplarımızdan ilki “temel bilgiler”, ikincisi “derin bilgiler” ve üçüncüsü de “uygulama vaka örnekleri” şeklinde adlandırılmıştır.   

Bu kitaplarımızdan ilki “temel konular” başlığına altında yapay zeka üzerine tüm teknik temel bilgilerin toplandığı kitabımızdır; dolayısıyla bu kitabımızda aşağıdaki ana konulara yer verilmiştir:

   •   Yapay Zeka Kavramları   ve Tarihçesi: Yapay zeka alanına sağlam bir başlangıç yapabilmek için bu konuda adı çok geçen kavramların açık ve anlaşabilir şekilde açıklanması; alanın gelişim süreci, geçmişi ve geleceği gibi kavramlar ifade edilerek, okuyucunun konuya motivasyonu arttırılmaya çalışılmıştır.

   •   Mühendislik Teknik Konuları: Yapay zeka uygulamaları geliştirebilmek için bilinmesi gereken temel tekniklerin, algoritmaların ve yöntemlerin anlatımı yapılmıştır. Örneğin; makine öğrenimi, derin öğrenme, doğal dil işleme, görüntü işleme gibi ana konular verilmiştir.

   •   Etik ve Mahremiyet: Yapay zeka uygulamaları kişisel ve kurumsal mahremiyetini korumalı ve gerekli özeni göstermelidir. Bu durum da uygulamaların geliştirme modelleriyle ve öğrenme sürecindeki eğitimleriyle sağlanabilir. Dağıtık öğrenme modeli de bunun için geliştirilmiştir; ayrıca veri gizliliği, ayrımcılık, ırkçılık ve sosyal etkiler de gözönünde tutulmalıdır.

   •   Uygulama Örnekleri: Yapay zekanın uygulama alanı insan yaşamı gibi çok yönlüdür; uygulamaların gerçek dünya ile gereksinimleriyle ilişkilendirilmesi gerekir. Örneğin sağlık ve tıp alanında, eğitim, finans, otomotiv, perakende ve güvenlik gibi farklı farklı endüstrilerde kullanılabilir.

   •   Deneyim Kazandırma: Yapay zeka tekniklerini uygulayabilmek için, bireye edindiği bilgilerle, cesaret kazandırmak ve teşvik edilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla gerçekçi örnekler sunulmaya çalışılmıştır.Yapay Zeka Mühendisliği 1: Temel Konular Bölüm Başlıkları

 

Önsöz

Bölüm 1. Yapay Zeka Kavramları, Kapsam ve Tarihçesi ~ Editörce yazılacak

Bölüm 2. Veri Bilimi ve Veri Mühendisliği ~ Prof. Dr. Gülşen AKMAN

Bölüm 3. Yapay Zekada Matematiksel Temeller ve Ayrık Matematik ~ Prof. Dr. Süleyman EKEN

Bölüm 4. Yapay Zeka Veri Yapıları ve Algoritmalar ~ Prof. Dr. Toros Rifat ÇÖLKESEN

Bölüm 5. Biçimsel Diller ve Özdevinirler ~ Prof. Dr. Mehmet KARAKÖSE

Bölüm 6. Doğal Dil İşleme (NLP) ve Dilbilimi ~ Dr. Murat AYDOĞAN

Bölüm 7. Makine Öğrenmesi ~ Doç. Dr. Hüseyin ÇAKIR

Bölüm 8. Veri Madenciliği ~ Prof. Dr. Seniye Ümit FIRAT

Bölüm 9. Derin Öğrenme ~ Prof. Dr. Sami EKİCİ

Bölüm 10. Yapay Zeka Uygulamalarında Kullanılan Diller ve Özellikleri ~ Prof. Dr. Turgay Tugay BİLGİN

Bölüm 11. Robotik Özellikler ve Kontrol Mühendisliği Uygulamaları ~ Doç. Dr. Ercan KÖSE

Bölüm 12. Görsel Algı ve Bilgisayarla Göre ~ Doç. Dr. Emre DANDIL

Bölüm 13. Yapay Zeka Optimizasyon Algoritmaları - Dr. Ahmet Cevahir ÇINAR

Kaynakça

Dizin


Yapay Zeka Mühendisliği 2: Derin Konular Bölüm Başlıkları

 

Önsöz

Bölüm 1. Yapay Zeka Teorisi ~ Editörce yazılacak

Bölüm 2. Yapay Öğrenme ~ Doç. Dr. Atınç YILMAZ

Bölüm 3. Sinir Ağları - Yapay Zeka Yansımaları ~ Doç. Dr. Yusuf KUVVETLİ

Bölüm 4. Büyük Veri ve Bulut Bilişim ~ Prof. Dr. Süleyman EKEN

Bölüm 5. Yapay Zekada Olasılık Teorisi ve Stokastik Süreçler ~ Prof. Dr. Ahmet Hamdi KAYRAN, Dr. Hasan Hüseyin KARAOĞLU

Bölüm 6. Oyun Teorisi ve Yapay Zeka Yansıması  ~ ???

Bölüm 7. İnsan Bilgisayar Etkileşimi ~ Prof. Dr. Ayhan ERDEM

Bölüm 8. Konuşma Tanıma ve Duygu Algılama ~ Doç. Dr. Özal YILDIRIM

Bölüm 9. Graf Bilimi Yansımaları ~ Doç. Dr. Zeydin PALA

Bölüm 10. Kuantum Hesaplama ve Yapay Zeka ~ Doç. Dr. Büşra ÖZDENİZCİ KÖSE

Bölüm 11. Günümüzdeki Yapay Zeka Uygulamaları ve Teknik Özellikleri ~ Prof. Dr. Osman ALİEFENDİOĞLU

Bölüm 12. Yapay Zeka Vaka Çalışmaları ~

Bölüm 13. Sosyal Açıdan Yapay Zeka ve Etik ~ Prof. Dr. Cesur BARENSEL ve Ayşe ESER BARENSEL

Kaynakça

 

Dizin


Yapay Zeka Mühendisliği 2: Derin Konular

Arka kapak yazısı. Yapay Zeka Mühendisliği adlı bu kitap serimizde yapay zeka üzerine hem kuramsal (teorik) bilgilere hem de verilen örneklerle uygulamalara odaklanılmıştır. Okuyucuların farklı farklı bilgi seviyelerinde olabileceği gözönüne alınarak kitaplarımızdan ilki “temel bilgiler”, ikincisi “derin bilgiler” ve üçüncüsü de “uygulama vaka örnekleri” şeklinde adlandırılmıştır.   

Yapay zeka alanına mühendis bakışı ile hazırlanan bu kitaplarımızın ikincisi “derin konular” başlığına altında toplanmıştır; yani temel konuların daha ilerisine gidilmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla bu kitabımızda aşağıdaki konulara yer verilmiştir:

   •   Yapay Zeka Teorisi: Yapay zeka alanında kullanılan tasarım ilkeleri, matematiksel modelleri, altyapı gereksinimleri, algoritmaları ve yöntemlerini inceleyen bir disiplindir. Bu teoride, uygulamayı gerçekleştirmek için hangi matematiksel yöntemleri ve modellerinin kullanıldığı incelenir.

   •   Yapay Öğrenme ve Sinir Ağları: Yapay öğrenme, bir sayısal sistemin geçmişteki deneyimlerinden veya özel öğrenme verilerinden öğrenerek belirli görevleri yapabilmesini sağlayan bir yapay zeka dalıdır. Bu deneyimler, büyük verilerden damıtılarak elde edilir; ve veri kümelerindeki örüntüleri tanıyarak tahminlerde bulunur. Sinir ağları ise insanın sahip olduğu biyolojik sinir yapısından esinlenerek tasarlanmış bir matematiksel modeldir; veri analizi ve örüntü tanıma gibi işler için kullanılır.

   •   Yapay Zeka Çevre Birimleri: Yapay zeka sistemlerinin dışarısıyla etkileşim kurmasını sağlar; girdi verilerini almasına ve ürettiği sonuç çıktılarını dışarıya iletmesine imkan verir; yani sistemlerin etkileşime girdiği ve bilgi alış-verişi yaptığı kaynakları ifade eder. Yaygın olarak; sensörler, API’ler, elektronik kontrol sistemleri, ses sistemleri, otomasyon sistemleri, veritabanları ve İnternet uygulamaları olarak sıralanabilir.

   •   Kuramsal Konular: Yapay zekanın kendi teorisi yoğun olarak matematik konularına dayalıdır; matematiğin bilgisayar bilimi ile birleşmesiyle sanki merkez nüve oluşturulmaktadır. Dolayısıyla “Matematik, yapay zeka çalışmalarının kraliçesidir.” denilebilir. Yapay zeka algoritmalarını anlamak, geliştirmek ve optimize etmek için lineer cebir, türev-integral denklemleri, olasılık ve istatistik, optimizasyon matematiği, ayrık matematik ve algoritma analizi konuları oldukça önemlidir.

   •   Gelecek Öngörüleri: Yakın ve uzak gelecekte yapay zekanın nasıl bir gelişim gösterebileceği üzerine kuramsal öngörüler ve insanlığa fırsat ve olası tehditlerinin neler olabileceği şimdiden tartışılması oldukça önemlidir. Çünkü yapay zeka sistemi tasarlayıp geliştirecek olan mühendislerin bunları da başlangıçta gözönüne alması önemlidir.