WEB Tabanlı Programlama

Turgay Tugay BİLGİN (Doç. Dr.)

 

 

 

 

Yeni, yepyeni; 29 Mart 2017'de dağıtımda...

 

ISBN: 978-605-9594-15-8, Nisan 2017

304 sayfa, (16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt.   şimdi satın al


Web Tabanlı Programlama: HTML, XML, PHP ve JavaScript İçindekiler PDF


Bu kitap; okuyucuya, Web uygulamaları geliştirmek için gerekli programlama alt yapısını kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla ilk önce İnternet’in tekniği, Web teknolojileri, html’in temel özellikleri ele alınmış ve ardından html dilinin programlama özellikleri açıklanmıştır.  Daha sonra CSS’in temelleri ve html ile kullanımı, XML’in özellikleri, JavaScript programlaması ve PHP ele alınmıştır.

JavaScript’in temel özellikleri, fonksiyonlar, diziler, nesneler, olay yönetimi, pencere nesneleri ve form işlemleri örneklerle açıklanmıştır. 

PHP programlama dilinin genel yapısı, PHP ile form işlemleri, dosya işlemleri, çerez uygulaması, oturum kavramları ve MySQL veritabanı bağlantıları örneklerle açıklanmıştır.

Böylesi bir eser, hem sektörde çalışan profesyoneller için hem de mühendislik fakülteleri, eğitim fakültelerinin çeşitli bölümlerinde verilen “İnternet Programlama”, “Web Programlama”, “PHP Programlama” gibi derslerin için ciddi bir kaynak niteliğindedir.


Web tabanlı uygulamalar geliştirmek  en kapsamlı bir kaynak...


 

 

Türkiye'nin İnternet kitapçısı ---> www.tdk.com.tr


·     İçindekiler

 

Önsöz

Bölüm 1. İnternet’in Temelleri ve Web Teknolojileri

1.1. İnternet’in Tarihsel Gelişimi 

1.2. Web Tanımı ve Web ile İlgili Terimler

1.3. Web Teknolojileri Standartları

1.4. Web Nasıl Çalışır? 

1.5. Web Tarayıcıları

1.6. Özet

1.7. Çalışma Soruları

 

Bölüm 2. HTML Diline Giriş: Temel HTML Etiketleri

2.1. HTML Belgesi Oluşturma 

2.2. HTML Belge Yapısı

2.3. <head> Bölümünde Kullanılan HTML Etiketleri

2.3.1 <TITLE> Etiketi

2.3.2 <META> Etiketi

2.4. Başlık Oluşturma 

2.5. Paragraf Oluşturma

2.6. Alt Satıra Geçirme Etiketi

2.7. Metinler Arasına Boşluk Ekleme

2.8. Yatay Çizgi Oluşturma (Horizontal Line)

2.9. HTML Kodları Arasına Açıklama Satırları Ekleme

2.10. Yazı Türleri Belirleme: <Font> Etiketi

2.10.1 Font Büyüklüğü Belirleme (size)

2.10.2 Font Türü Belirleme (face)

2.10.3. Font Rengi Belirleme (color)

2.11. Özet

2.12. Çalışma Soruları

 

Bölüm 3. HTML İleri Düzey Etiketleri: Metin Biçimlendirme, Resimler, Linkler, İmler

3.1. Metin Biçimlendirme Etiketleri

3.1.1. Koyu Metin: <b> Etiketi

3.1.2. İtalik Metin (Sağa Yatık): <i> Etiketi 

3.1.3. Altı Çizili Metin (Underlined): <u> Etiketi

3.1.4. Üzeri Çizili Metin (Strike): <strike> Etiketi         44

3.1.5. Eş Aralıklı Yazı Türü (truetype): <tt> Etiketi        45

3.1.6. Üst Simge (superscript): <sup> Etiketi    45

3.1.7. Alt Simge (subscript): <sub> Etiketi        46

3.1.8. Etiketleri Gruplamak: <div> Etiketi        46

3.2. HTML Belgelerine Resim Ekleme         47

3.2.1. <img> Etiketine Ait Nitelikler   48

3.2.2. HTML Belgelerine Eklenebilen Resim Dosya Türleri 

3.3 HTML Belgelerinde Link (Bağlantı ve Çapa) Oluşturma

3.3.1. Resim Linkler               52

3.3.2. Link Kullanarak E-posta Gönderme         53

3.4. Sıralı ve Sırasız Listeler          54

3.4.1. Sırasız (Madde İmli) Listeler     54

3.4.2. Sıralı Listeler                55

3.5.   Özet

3.6.   Çalışma Soruları 

 

Bölüm 4. Tablo, Çerçeve ve Formlar: HTML Dilinde Tablo, Çerçeve ve Formlar

4.1. Tablo Oluşturma     57     

4.1.1. Tablolarda Sütun Başlıkları: <th> Etiketi

4.1.2. Cellpadding ve Cellspacing Nitelikleri    59

4.1.3. Colspan ve Rowspan Nitelikleri60

4.1.4. Tablolarda Arka Plan Renkleri  62

4.1.5. Tablolarda Uzunluk ve Yükseklik             63

4.2. Çerçeveler (Frames)                64

4.2.1 Çerçeve Oluşturma      65

4.2.2. Çerçevelerde Name ve Target Nitelikleri

4.3. HTML Formları      68 

4.3.1. Tek Satırlı Metin Kutusu ve Parola Kutusu 

4.3.2. Çok Satırlı Metin Kutusu           71

4.3.3. Onay Kutusu ve Seçenek Düğmesi

4.3.4. Açılan Kutu 73

4.3.5. HTML Formlarda Butonlar       74

4.4. Özet

4.5.  Çalışma Soruları

 

Bölüm 5. CSS ile HTML Biçimlendirme: CSS Temelleri ve HTML ile Birlikte Kullanımı

5.1. CSS Seçicileri     78

5.2. Genel Seçiciler    79

5.3. Sınıf Seçiciler     80

5.4. Çoklu Stil Tanımlama      81

5.5. Seçicileri Gruplama            82

5.6. CSS Nitelikleri (Property)  83

5.7. CSS Kodlarının HTML İçinde Kullanım Şekilleri

5.7.1. Gömülü CSS ( <style> Etiketi ile Kullanım)

5.7.2. Satır İçi (Inline) CSS              84

5.7.3. Harici CSS Dosyaları             85

5.8. CSS Stilleri Etki Önceliği Sıralaması86

5.9. CSS Açıklama Satırları    87

5.10. Çeşitli CSS Örnekleri       87

5.10.1. Arka Plan Rengi Değiştirme                87

5.10.2. Yazı Türü Değiştirme          88

5.10.3. Yazı Biçimi Değiştirme       88

5.10.4. Yazı Türü Koyuluğunu Değiştirme    89

5.10.5. Yazı Türü Büyüklüğü Değiştirme      89

5.10.6. Paragraf Girintisi Oluşturma               90

5.10.7. Metinlerde Gölge Oluşturma               91

5.10.8. Satır Yüksekliği Belirleme  92

5.10.9. Linklerin Renklerini Belirleme            92

5.11. Özet

5.12. Çalışma Soruları

 

Bölüm 6. XML Dili ve Özellikleri: XML Temelleri ve HTML ile Birlikte Kullanımı

6.1. XML Dilinin Özellikleri      95

6.2. XML ile HTML Arasındaki Farklar96

6.3. XML Dilinin Olumlu Yanları            96

6.4. XML Dilinin Olumsuz Yanları          96

6.5. XML Belgeleri Nasıl Çalışır?            97

6.6. XML Dilinde Etiketler       97

6.7. XML Belgeleri Oluşturma 98

6.8. XML Belgede Ağaç yapısı     100

6.9. XML Etiketi Tanımlama Kuralları       101

6.9.1. Kapatma Etiketi Kuralı              101

6.9.2. Büyük-Küçük Harf Duyarlılığı 103

6.9.3. Etiketlerin Harf ile Başlaması   103

6.9.4. Kök Eleman Zorunluluğu           104

6.10. Etiket Yerine Nitelik Kullanma            105

6.11. XML Belgelerinde Stil Oluşturma        106

6.12. Özet

6.13. Çalışma Soruları

 

Bölüm 7. JavaScript Diline Giriş: HTML İçinde Kullanım, Değişkenler, Operatörler

7.1. JavaScript Nedir?    111

7.2. JavaScript Dilinin Getirileri     112

7.3. JavaScript Dilinin Sınırlamaları             113

7.4. JavaScript Kodu Nasıl Oluşturulur?      113

7.5. İlk JavaScript Programımız   114

7.5.1. Noktalı Virgül Kullanımı            114

7.5.2. Büyük-Küçük Harf Duyarlılığı 115

7.6. JavaScript Dilinde Açıklamalar             116

7.7. HTML Belge İçinde JavaScript Kullanımı           117

7.7.1. Harici Dosya Kullanarak JavaScript Eklemek

7.8. JavaScript Dilinde Değişkenler               117

7.8.1. JavaScript Değişken Adlandırma Kuralları

7.9. Aritmetik Operatörler              118

7.10. Karşılaştırma Operatörleri   119

7.11. Mantıksal Operatörler          121

7.12. Koşul İfadeleri: if...else122

7.13. Üç İşleçli Operatör (? :)         123

7.14. switch..case Yapısı         123

7.15. JavaScript Dilinde for Döngüleri       124

7.16. JavaScript Dilinde while Döngüleri   125

7.17. Özet

7.18. Çalışma Soruları

 

Bölüm 8. Fonksiyon, Dizi ve Nesneler: Javascript’te Fonksiyon, Dizi ve Nesneler

8.1. Fonksiyon Tanımlama

8.2. Fonksiyon Çağırma

8.3. Parametre Alan Fonksiyonlar

8.4. Değer Döndüren/Gönderen Fonksiyonlar (return İfadesi) 

8.5. Javascript Nesneleri: String Nesnesi (String Object)

8.5.1. String (Sözce) Uzunluğunu Bulmak

8.5.2. Sözcenin Belirli Bir Karakterine Erişim: charAt() Metodu

8.5.3. Sözceleri Arka Arkaya Birleştirmek: concat()

8.5.4. Sözceleri Belirli Bir Karaktere Göre Parçalamak: split()

8.5.5. Sözceden Alt Sözce Türetmek : substring()

8.5.6. Sözcenin Tümünü Küçük veya Büyük Harfe Çevirme

8.6. Javascript’te Diziler

8.6.1. Dizilerin Uzunluğu

8.6.2. Dizilerin Sıralanması: sort() Metodu

8.7. Javascript’te Tarih Nesnesi 

8.8. Tarih Nesnesi Metotları

8.8.1. getTime() Metodu

8.8.2. getFullYear() Metodu

8.8.3. getDay() Metodu

8.8.4. Diğer Tarih Metotları

8.8. Özet

8.9.  Çalışma Soruları

 

Bölüm 9. Olaylar, Pencere ve Formlar Javascript’te: Olay Yönetimi, Pencere Nesneleri, Form İşlemleri

9.1. Olay Kavramı    145

9.1.1. onclick Olayı          145

9.1.2. onsubmit Olayı      147

9.1.3. onmouseover ve onmouseout Olayları148

9.1.4. Javascript Olayları Tablosu 149

9.2. JavaScript Pencere Nesneleri            149

9.2.1. window.alert() Penceresi             149

9.2.2. window.confirm() Penceresi        151

9.2.3. window.prompt() Penceresi          152

9.2.4. window.print() Penceresi  153

9.2.5. window.location() Metodu             155

9.3. JavaScript ile HTML Form Elemanlarından Bilgi Alma     157

9.3.1. DOM Seviye 1 Yöntemiyle Form Alanlarına Erişim                158

9.3.2. DOM Seviye 2 Yöntemiyle Form Alanlarına Erişim                160

9.3.3. Javascript ile Form Denetleme  162

9.4    Özet

9.5    Çalışma Soruları

 

Bölüm 10. PHP için Sunucu Kurulumu: Web Sunucu Kurulumu ve PHP’ye Giriş

10.1. PHP Nedir?

10.2. PHP Kodu Çalıştırabilmek İçin Gerekli Yazılımlar

10.3. WampServer Kurulumu

10.4. Özet

10.5. Çalışma Soruları

 

Bölüm 11. PHP ile Programlama: Veri Türleri, Koşullar, Döngüler, Diziler ve Fonksiyonlar

11.1. PHP dilinde Yorumlar

11.2. Noktalı Virgül Kullanımı

11.3. PHP Dilinde Değişkenler

11.4. PHP Değişken Adlandırma Kuralları

11.5. PHP’de Sabitler

11.6. Aritmetik Operatörler

11.7. Karşılaştırma Operatörleri

11.8. Mantıksal Operatörler

11.9. Üç İşleçli Operatör

11.10. PHP Dilinde Koşul İfadeleri

11.11. PHP Dilinde switch case Yapısı

11.12. PHP Dilinde for Döngüleri

11.13. PHP Dilinde while Döngüleri

11.14. PHP Dilinde String (Sözce) İşlemleri

11.14.1. Sözce Birleştirme Operatorü

11.14.2. Sözce Uzunluğu Bulma: strlen() Fonksiyonu

11.14.3. Sözce İçinde Sözce Arama: strpos() Fonksiyonu

11.15. PHP’de Diziler 

11.15.1. Sayısal İndisli Diziler  

11.15.2. Çağrışımsal Diziler      

11.16. PHP’de Fonksiyon Tanımlama 

11.17. Özet

11.18. Çalışma Soruları

Bölüm 12. PHP ile Form, Dosya ve XML İşlemleri HTML: Formlardan Bilgi Alma, Metin Dosyaları ve XML Belge İşleme

12.1. HTML Formlardan Bilgi Almak 

12.2. GET Metodu Kullanan Formlardan Bilgi Almak

12.3. POST Metodu Kullanan Formlardan Bilgi Almak

12.4. Kendi Kendisine Bilgi Gönderen Formlar 

12.5. extract() Kullanarak Form İşlemleri

12.6. PHP’de Harici Kod Dosyası Kullanımı

12.6.1. include() Kullanımı 

12.6.2. require() Kullanımı

12.7. PHP’de Dosyalama İşlemleri 

12.7.1. Dosya Açma ve Kapatma

12.7.2. Dosyadan Okum

12.7.3. Dosyaya Yazma

12.8. PHP ile XML Dosya Kullanımı 

12.8.1. PHP ile XML Belge Oluşturma  

12.8.2. PHP ile XML Belgeyi Okuma

12.9. Özet

12.10. Çalışma Soruları

 

Bölüm 13. PHP ile Çerez ve Oturumlar: Oturum Kavramı ve Çerez İşlemleri

13.1. Çerez Kavramı

13.2. PHP’de Çerez Kullanımı

13.3. PHP’de Çerezlere Erişim

13.4. PHP’de Çerezleri Silmek

13.6. PHP’de Oturum Yönetimi

13.7. PHP’de Oturum Başlatma

13.8. PHP’de Oturum Sonlandırma

13.9. Özet

13.10. Çalışma Soruları

 

Bölüm 14: PHP ile MySQL kullanımı: MySQL Bağlantılı PHP Uygulamaları Geliştirme

14.1. Veritabanı Bağlantılı Tasarım: 3-Katmanlı Mimari 

14.2. MySQL Veritabanı Sunucusu  

14.3. phpMyAdmin Kullanarak MySQL’e Bağlanmak 

14.4. MySQL Sunucuda Veritabanı ve Tablo Oluşturmak 

14.5. SQL Dili Kullanarak Veritabanı ve Tablo Oluşturmak 

14.6. PHP ile MySQL Veritabanına Bağlanmak 

14.7. PHP ile MySQL Veritabanına Bilgi Girmek

14.8. PHP ile MySQL Veritabanındaki Tablolardan Bilgi Okumak

14.9. PHP ile MySQL Veritabanındaki Tablolardan Bilgi Silmek

14.10. PHP ile MySQL Veritabanındaki Tablolarda Bilgi Güncelleme

14.11. Özet

14.12. Çalışma Soruları

 

Bölüm 15. PHP-MySQL ile Örnek Proje: Kullanıcı Yetkilendirmeli Personel Otomasyonu

15.1. MySQL Veritabanı Oluşturulması

15.2. MySQL Veritabanına Bağlantı 

15.3. Kullanıcı Kayıt Uygulaması 

15.4. Kullanıcı Girişi (Login) Uygulaması

15.5. Yetkilendirme Sistemi ile Personel Otomasyonu Entegrasyonu

15.6. Özet

 

Bölüm 16. Mobil Uyumlu Web Uygulamaları Geliştirme: Bootstrap Kütüphanesi Kullanımı

16.1. Bootstrap Nedir?

16.2. Bootstrap Kurulumu

16.2.1. Bootstrap’ı İndirerek Kullanma

16.2.2. Bootstrap’ı CDN üzerinden kullanma

16.3. İlk Bootstrap Uygulaması

16.4. Bootstrap Hücre Yapısı

16.4. Metin ve Arkaplan Renkleri

16.5. Bootstrap Tablo Şablonları

16.6. Jumbotron Oluşturma

16.7. Buton Oluşturma

16.8. Resim Ekleme

16.9. Panel Ekleme

16.10. Navbar Ekleme

16.11. Nav Ekleme

16.12. Well Ekleme

16.13. Web Sitesinin Mobil Cihazda Görünümü

16.14. Diğer Bootstrap Bileşenleri 

16.15. PHP ile Bootstrap Kullanımı

16.16. Özet

Kaynakça

Dizin

 

         

 


Kitaplarımızın tüm listesi için buraya tıklayınız.


Papatya Bilim Üniversite Yayıncılığı Akademik Bilimsel ve Teknik Kitaplar