MATHCAD ile Matematik Analiz

Doç. Dr. Vahid FERECOV ve Dr. Güler KAYGUSUZOĞLU

 

 

 

 

ISBN: 978-605-4220-11-3

Türkçe, 2011, 335 sayfa

(16x24 cm2), 80. gr 1. hamur kağıt.                          şimdi satın al


Bu kitabın amacı 21. yüzyıla girdiğimiz bugünlerde; eğitimli insanın tanımından başlayarak, eğitimin içeriğine, bilgi kaynaklarının artması ve çeşitlenmesinden yeni öğretme ve öğrenme biçimlerine kadar birçok konuda meydana gelen önemli gelişmeleri matematikçilerle, bilim adamlarıyla, mühendislerle paylaşmaktır.

Görsel işitsel araçlarla donatılmış eğitim ortamında yetişen, yaparak-yaşayarak eğitim öğretimin uygulandığı, düşünen ve düşündüklerini ortaya koyan, araştıran ve sonuçlarını toplum yararına sunan genç insanlar artık bilgisayarlarla yetişiyor. Kullanmayı bilsek de bilmesek de bilgisayarlar günlük hayatımıza tamamıyla girmiştir. MATHCAD matematik işlemlerini mükemmel bir hız ve kolaylıkla yapabileceğimiz en gelişmiş programlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Neredeyse eksiksiz bir matematik yazılım paketi olan MATHCAD, matematikçilerden bilim adamlarına, mühendislerden öğrencilere kadar matematikle ilgilenen tüm kullanıcılara hitap etmektedir. Bir programlama dilinden çok, kelime işlemci mantığıyla, matematiksel işaretleri kullanmamıza olanak tanıyan bu program, hesaplama işlemlerini otomatik olarak yapmaktadır.


Türkiye'nin İnternet kitapçısı; online kitap satış  ---> www.tdk.com.tr            şimdi satın al


İçindekiler

Önsöz

Bölüm-1. LİMİT VE SÜREKLİLİK 

      1.1. Sayısal Dizilerin Limiti

      1.2. Sayısal Dizilerin Limitlerinin Hesaplanması

      1.3. Fonksiyonun Bir Noktasındaki Limiti

      1.4. Sonsuz Küçük Fonksiyonlar

      1.5. Limit Hesaplama Yöntemleri

      1.6. Süreklilik, Süreksizlik Cinsleri

      1.7. Sonuç

      1.8. Sorular

 

Bölüm-2. TÜREV

      2.1. Türevin Tanımı ve Geometrik Uygulamaları

      2.2. Bileşik ve Ters Fonksiyonların Türevi

      2.3. Diferansiyel

      2.4. Yüksek Mertebeden Türev ve Diferansiyel

      2.5. Fonksiyonların İncelenmesi ve Grafiklerinin Çizilmesi

      2.6. Düzlemde Grafikler

      2.7. Taylor Formülü

      2.8. Sonuç

      2.9. Sorular

 

Bölüm-3. İNTEGRAL

      3.1. Belirsiz İntegral ve Basit İntegrasyon Yöntemleri

      3.2. Rasyonel, Trigonometrik ve İrrasyonel Fonksiyonların İntegralleri

      3.3. Belirli İntegrasyon

      3.4. Sonuç

      3.5. Sorular

 

Bölüm-4. SERİLER

4.1. Sayısal Serile

4.2. Fonksiyonel Seriler

4.3. Sonuç

4.4. Sorular

 

Bölüm-5. ÇOK DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR

      5.1. Çok Değişkenli Fonksiyonların Limit ve Sürekliliği

      5.2. Çok Değişkenli Fonksiyonların Kısmi Türevleri

      5.3. İki Değişkenli Fonksiyonlar için Taylor ve Maclaurin Formülleri

      5.4. İki Değişkenli Fonksiyonlarda Ekstremumlar

      5.5. Sonuç

      5.6. Sorular

 

Bölüm-6.  KATLI İNTEGRALLER

      6.1. İki Katlı İntegral

      6.2. İki Katlı İntegralin Uygulamaları

      6.3. Üç Katlı İntegral

      6.4. Üç Katı İntegrallere Ait Uygulamalar

      6.5. Sonuç

      6.6. Sorular

 

Bölüm-7. ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER

      7.1. Birinci Mertebe Diferansiyel Denklemler

      7.2. İkinci Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemler

      7.3. Diferansiyel Denklemlerin Laplace Dönüşümü ile Çözümü

      7.4. Diferansiyel Denklem Sisteminin Çözümü

      7.5. Sonuç

      7.6. Sorular

 

Ek. MATHCAD PROGRAM PAKETİNİN TEMELLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

KAYNAKÇA

DİZİN


Akademik, Bilimsel Kitaplar ve Üniversite Ders Kitaplarında TDK