Genel Kimya Laboratuvar Kitabı

Dr. Şirin GÜLTEN

Papatya Bilim Yayınevi

 

Genel bilgiler ve kurallar, laboratuvar teknikleri, genel kimya ve yeşil kimya deneyleri

 

farkımız, kitaplarımızda...

 

 

 

 

 

ISBN: 978-605-9594-22-6, 164 sayfa                              

80 gr 1. hamur kağıt, 16,5x24 cm2


Bu kitap, kimya laboratuvarında eğitim alacak öğrencilerin bilmesi gereken temel bilgileri ve kuralları, kimya laboratuvarı tekniklerine giriş, genel kimya deneyleri, yeşil kimya ve yeşil kimya deneylerini içermektedir. Kitapta kullanılan anlatım dili sade ve kimya eğitimine yeni başlayanların anlayacağı düzeydedir.

Genel kimya derslerinde anlatılan ve teorik olarak öğretilen konuların uygulamalarının yapılacağı yer Genel Kimya Laboratuvarıdır. Kitapta teorik bilgi ve deneysel anlatımla sunulan deneyler, üniversitelerimizin genel kimya laboratuvarlarında yapılması gereken deneyler için birer kılavuz yönergelerdir. Deneyler için gereken bilgiler verildiği gibi gerekli malzemeler ve deneylerin uygulanışı açık ve yalın bir dille anlatılmıştır. Kitapta yer alan ilk iki bölümünün iyi öğrenilmesi durumunda üçüncü ve dördüncü bölümlerde yer alan deneyler öğrenciler tarafından rahatlıkla yapılabilecektir.


İçindekiler

 

Önsöz

Kimyasal Tehlike Sembolleri

Laboratuvar Malzemeleri

                                  

Bölüm 1. GENEL BİLGİLER VE KURALLAR

1.1          Laboratuvar Çalışmasının Amacı ve Kapsamı

1.2          Kimya Laboratuvarında Uyulması Gereken Kurallar

1.3          Laboratuvar Çalışmalarının Değerlendirilmesi ve Rapor Hazırlanması

1.4          Laboratuvarda Güvenlik Önlemleri ve Laboratuvar Kazaları

1.5          Laboratuvarda Kullanılan Başlıca Malzemeler

1.5.1 Cam, Porselen, Plastik ve Lastik Malzemeler

1.5.2 Metal Gereçler

1.5.3 Tahta Gereçler

 

BÖLÜM 2. LABORATUVAR TEKNİKLERİNE GİRİŞ

2.1          Deney Düzeneğinin Hazırlanması

2.2          Laboratuvarda Isıtma İşlemleri ve Çeker Ocak Kullanımı

2.3          Saflaştırma Yöntemleri

2.3.1 Süzme (Katıların Sıvılardan Ayrılması)

2.3.2 Özütleme (Ekstraksiyon)

2.3.3 Damıtma (Destilasyon)

2.3.4 Süblimleştirme

2.3.5 Kristallendirme

2.3.6 Kurutma

 

BÖLÜM 3. GENEL KİMYA DENEYLERİ

3.1          Ölçme İşlemleri

3.2          Yoğunluk Tayini

3.3          Termometrenin Erime Noktası Yöntemiyle Ayarlanması

(Termometrenin Kalibrasyonu)

3.4          Stokiyometrik Hesaplamalar

3.5          Özelliklerine Göre Maddelerin Tanınması

3.6          Kimyasal Reaksiyonlar

3.7          Bir Kristal Yapılı Katının Formülünün Belirlenmesi: Bakır Sülfür Sentezi

3.8          Hidratlar ve Onların Isısal Bozunması

3.9          Gazların Difüzyonu

3.10        Donma Noktası Alçalmasından Molekül Kütlesi Tayini

3.11        Uçucu Bir Sıvının Molekül Kütlesinin Tayini

3.12        Saflaştırma Yöntemleri: Çöktürme, Süzme, Santrifüjleme, Dekantasyon, Yeniden Kristallendirme, Süblimleştirme ve Özütleme (Ekstraksiyon)

3.13        Normal Damıtma ve Su Buharı ile Damıtma

3.14        Kristallendirme

3.15        Hidrojen Gazının Molar Hacmi ve Metalin Eşdeğer Kütlesi

3.16        Yüzey Gerilimi Tayini

3.17        Le Châtelier Kuralı

3.18        Çözeltilerin Hazırlanması

3.19        Çözünürlük ve Çözünürlüğü Etkileyen Faktörler

3.20        Potasyum Nitratın Çözünürlüğü ve Saflaştırılması

3.21        Asit-Baz Titrasyonu

3.22        pH ve İndikatörler

3.23        Kırmızı Lahana Suyunun pH İndikatörü Olarak Kullanılması

3.24        Standart NaOH Çözeltisinin Hazırlanması

3.25        Gıdalarda Asit Tayini

3.26        Aspirinin Analizi

3.27        Derişimin Reaksiyon Hızına Etkisi

3.28        Sıcaklığın Reaksiyon Hızına Etkisi

3.29        Elektroliz

3.30        Sabun Sentezi

3.31        Aspirin Sentezi

3.32        Polimer Sentezi

3.33        Bitki Besinlerindeki Fosforun Analizi

 

BÖLÜM 4. YEŞİL KİMYA VE YEŞİL KİMYA DENEYLERİ

4.1          Yeşil Kimya ve Temel İlkeleri

4.2          Yeşil Kimya Deneyleri

4.2.1 Epsom Tuzunda Su Yüzdesinin Belirlenmesi

4.2.2 Bir Reaksiyonda Kütle ve Mol İlişkilerinin Belirlenmesi

4.2.3 Kanola Yağından Sentezlenmiş Biyodizelin Analizi 

Ekler:                                                                                                               

SI Birimleriyle Kullanılan Önekler

SI Temel Birimler Sisteminin Temel Birimleri

Konsantre Asit ve Bazlar

Tek Atomlu İyonlar

Çok Atomlu İyonlar

Birden Fazla Tek Atomlu İyon Oluşturan Metaller

Farklı Sıcaklıklarda Suyun Buhar Basınç Değerleri

Standart Elektrot Potansiyelleri

Periyodik Tablo

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR

 

Dizin


Kitaplarımızın tüm listesi için buraya tıklayınız.

 

Kimya Mühendisliğine Giriş kitabımız.


Akademik bilimsel ve üniversite ders kitapları kitaplar bizim, işimizdir...